หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การ บริการ หมาย ถึง อะไร
อินเทอร์เน็ต | การสอบ 23/12/52 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 4
การให้ความสะดวก    แก่ ผู้ที่ต้องการ   มีการเพิ่มมูลค่าด้วยการเพิ่มความสบาย เพื่อ การกลับมาใช้ใหม่
23/12/52 โพสต์โดย pao
2 จาก 4
คำว่า “บริการ”   ซึ่งตรงกับคำในภาษาอังกฤษ ว่า “service”  คือ สิ่งที่ สัมผัส แตะต้องได้ยาก และเสื่อมสูญสภาพไปได้ง่าย บริการจะทำขึ้นทันที    และส่งมอบให้ผู้รับบริการทันที หรือเกือบจะทันที
                        การบริการ หมายถึง การให้ลูกค้าในสิ่งที่  ลูกค้าต้องการ  ในแบบที่เขาต้องการ และในเวลาที่เขาต้องการ
        คำว่า “Service”   สามารถให้ความหมายได้ตามตัวอักษรแต่ละตัว ได้ดังนี้                                  
S = Smiling & Sympathy
ยิ้มแย้มและเอาใจเขามาใส่ใจเรา เห็นอกเห็นใจต่อความลำบากยุ่งยากของผู้มารับบริการ
E = Early Response
ตอบสนองต่อความประสงค์จากผู้มารับบริการอย่างรวดเร็วทันใจ โดยไม่ต้องให้เอ่ยปากเรียกร้อง
R = Respectful
แสดงออกถึงความนับถือให้เกียรติผู้มารับบริการ
V = Voluntariness manner
การให้บริการที่ทำอย่างสมัครใจ เต็มใจทำ ไม่ใช่ทำงานอย่างเสียไม่ได้
I = Image Enhancing
การรักษาภาพลักษณ์ของผู้ให้บริการและภาพลักษณ์ขององค์การด้วย
C = Courtesy
ความอ่อนน้อม อ่อนโยน สุภาพ มีมรรยาทดี
E= Enthusiasm
23/12/52 โพสต์โดย phohom
3 จาก 4
การปฏิบัติรับใช้และอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นหลัก
22/7/55 โพสต์โดย The Earth
4 จาก 4
u
22/11/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
การใช้บริการ คือ???
ขอเปิดใช้บริการไม่โชว์เบอร์ต้องทำไงคะ
ถามอะไรหน่อย สิ
6892157357 มีเบอร์ติดต่อไหมคัย
ถ้าเจอเวปขายบริการทำไง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู