หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ข้อดี ข้อเสีย ของความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงทางภาษา
รายงาน | ปรัชญา | วิทยานิพนธ์ 1/8/53 โพสต์โดย ช่วยด้วยคับใครรู้บอกด้วย
คำตอบ
1 จาก 1
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงทางภาษา
เป็นสิ่งที่ดีค่ะ เพราะภาษาเป็นสิ่งมีชีวิต สามารถที่จะเปลี่ยนแปลง พัฒนาไปได้
ตามยุคสมัย  แต่สิ่งที่จะเป็นข้อเสียคือ  ผู้ที่ใช้ภาษานั้นอย่างไม่ใส่ใจ
จึงทำให้ภาษาที่มีถูกพัฒนามาหลายชั่วอายุคนต้องวิบัติไป สาเหตุเพราะการละเลย
ค่านิยมผิดๆ และการที่กลุ่มผู้ใช้ภาษาต่างก็เห็นว่าไม่จำเป็นจึงไม่ช่วยกันแก้ไข
ให้ภาษากลับมามีชีวิตที่สวยงามเช่นเดิม และพัฒนาให้ดีขึ้น
1/8/53 โพสต์โดย Jurisza
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้การศึกษาเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ถ้าเปงคุณจะเลือกอะไร
เจริญก้าวหน้าทางธรรม
ท่านจะแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์อย่างไร เพื่อให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า ทั้งสังคมและจิตใจ?
เวลาเลือกงาน อะไรสำคัญที่สุดครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู