หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
อากาศรอบๆตัวเราหนักเท่าไหร่?
อากาศที่เราหายใจปกตินี้มีน้ำหนักเท่าไหร่..แล้วเขามีวิธีการหาน้ำหนักนั้นยังไงกันนะ ?
วิทยาศาสตร์ 10/12/52 โพสต์โดย ป2
คำตอบ
1 จาก 9
รอ เด็กวิด ๆ..
10/12/52 โพสต์โดย ดาด้าดาดาดา
2 จาก 9
รุแต่แจนหนัก50สูง164อะค่ะ
อ้วนมากกกกกกกกกก อิอิ
10/12/52 โพสต์โดย จุ๊กแจน
3 จาก 9
คิดตามความหนาแน่นครับ
แต่น้ำหนักขึ้นอยู่กับ ความดันอากาศ ความชื้น อุณหภูมิ ด้วย
ที่ระดับน้ำทะเล 20องศาเซลเซียส
อากาศมีความหนาแน่นประมาณ 1.2 กิโลกรัม ต่อ ลูกบาศ์กเมตรครับ
10/12/52 โพสต์โดย lekparinya
4 จาก 9
(เอามาให้อ่าน เพราะเราไม่รู้ว่าอากาศหนักเท่าไร)
อากาศมีอยู่รอบตัวเราเสมอ แต่ถ้าอากาศสะอาดเราจะมองไม่เห็น ผิดกับอากาศที่มีเขม่าควันหรือฝุ่นซึ่งเราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เราสามารถรู้ว่าอากาศอยู่รอบ ๆตัวเราได้โดยการโบกมือไปมา กระแสลมที่เกิดขึ้นและปะทะกับฝ่ามือ ของเรานั้นแสดงว่าอากาศมีจริง ถ้าเรายืนอยู่ที่ช่องลมหรือที่มีลมพัดผ่านเราจะรู้สึกว่ามีอากาศหรือลมพัดผ่านตัวเรา แรงลมสามารถทำให้เกิดคลื่นน้ำ และหมุนกังหันลมได้ มนุษย์จึงใช้ลมเป็นแหล่งพลังงานโดยนำไปหมุนระหัดวิดน้ำ
10/12/52 โพสต์โดย รัญรักษ์ วงศ์พันธุเศรษฐ์
5 จาก 9
ตามทฤษฏีคือว่า ชั่งน้ำหนักลูกโป่งที่ยังไม่ได้เป่า แล้วลองเป่า แล้วค่อยชั่งน้ำหนักอีกรอบ ดูผลต่างของน้ำหนัก
แต่ตามความคิดของหนูนะคะ มันไม่น่าจะต่างกันมากจนเห็นชัดเจนหรอกนะคะ
10/12/52 โพสต์โดย étoile
6 จาก 9
หนัก นิดนึง
นิดเดียวจริงๆ
10/12/52 โพสต์โดย Emojo
7 จาก 9
ไม่รู้คำตอบหรอกครับ

. . . . . . .

ที่เข้ามาเพราะ 500 คะแนน คริคริ
10/12/52 โพสต์โดย Pui_Na_Crub
8 จาก 9
รูปจริงรึเปล่าครับ ขอคบเป็นเพื่อนได้รึเปล่าครับ เดี๋ยวมาตอบให้น้า
10/12/52 โพสต์โดย เลปตอน
9 จาก 9
น้ำ หนัก โมเลกุล (Molecular Weight, M.W.) น้ำ หนัก โมเลกุล ของ อากาศ มี ค่า ประมาณ 29.04. สภาวะ มาตรฐาน ของ อากาศ (standard condition for air) ใน ที่ นี้ กำหนดมาตรฐานของ อากาศ คือ อุณหภูมิ
75oF ความ ดัน บรรยากาศ 29.92 นิ้ว ปรอท ความชื้นสัมพัทธ์ (RH) = 50%
5. ความ ดัน บรรยากาศ (air pressure) ความ ดัน คือ แรง ที่ กด ลง บน พื้นที่ หนึ่ง หน่วย ที่ ระดับ น้ำ ทะเล ความ ดัน
บรรยากาศ = 14.7 ปอนด์/ตร.นิ้ว หรือ psia หมาย ถึง อากาศ ที่ มี พื้นที่ หน้า ตัด 1 ตาราง นิ ้ว มี ความ สูง ตั ้งแต่ ระดับ ผิวน้ำ
ทะเล ขึ้น ไป จนถึง จุด สูงสุด ของ ชั้น บรรยากาศ มี น้ำ หนัก เท่ากับ 14.7 ปอนด์
6. อัตรา การ ไหล ของ อากาศ โดย ปริมาตร (volumetric flow rate) หรือ นิยม เรียก ว่า อัตรา การ ไหล ของ อากาศ
หมาย ถึง ปริมาตร หรือ ปริมาณ อากาศ ที่ เคลื่อนที่ ผ่าน จุด ใด จุด หนึ่ง ใน หนึ่ง หน่วย เวลา อัตรา การ ไหล ของ อากาศ สัมพันธ์
กับ ความเร็ว เฉลี่ย ของ อากาศ และ พื้นที่ หน้า ตัด ของ จุด ที่ อากาศ เคลื่อนที่ ผ่าน ซึ่ง ความ สัมพันธ์ ดัง กล่าว สามารถ แสดง
ได้ ด้วย สมการ ต่อ ไป นี้
Q = AV
เมื่อ Q = อัตรา การ ไหล ของ อากาศ (ลบ.ฟุต/นาที)
A = พื้นที่ หน้า ตัด ของ จุด ที่ อากาศ เคลื่อนที่ ผ่าน (ตร.ฟุต)
V = ปริมาตร อากาศ (ฟุต/นาที)
7. สภาวะ มาตรฐาน (Standard Temperature and Pressure, STP) หมาย ถึง สภาวะ ที่ อุณหภูมิ ของ อากาศ
(T) = 0 oC หรือ 273 oK และ ความ ดัน บรรยากาศ (P) = 1 atm. หรือ 760 มม.ปรอท และ สภาวะ ธรรมชาติ (Natural
Temperature and Pressure, NTP) หมาย ถึงสภาวะ ที่ อุณหภูมิ ของ อากาศ (T) = 25 oC หรือ 273 + 25 = 298 oK
และ ความ ดัน บรรยากาศ (P) = 1 atm. หรือ 760 มม.ปรอท


ที่มา
10/12/52 โพสต์โดย edok
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
....อากาศร้อนอบอ้าวจัง ร้อนแบบนี้กูรูอาบน้ำวันละกี่รอบค่ะ...?
วันนี้เป็นวันที่สุดในรอบปีจริงไหม ?
จริงหรือ 27 เม.ย.'ร้อนสุด'ในรอบปี?
ญ สูง 160 หนัก50
~~~~ อากาศร้อนมาก ~~~~
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู