หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
สาเหตุของปัญหาความยากจนเกิดขึ้นจากปัจจัยใดบ้างครับ
แชท 25/4/54 โพสต์โดย ตะวันแห่งธรรม
คำตอบ
1 จาก 5
สาเหตุของความยากจน

      สาเหตุของความยากจนสามารถแบ่งได้เป็นสองแนวทางใหญ่ๆ คือ

      สาเหตุจากปัจจัยภายใน ได้แก่ การมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพต่ำ เนื่องจากการขาดโอกาสในการศึกษาและพัฒนา ทักษะต่างๆ รวมทั้งการขาดโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ นอกจากนี้ การมีปัญหาสุขภาพ และการมีภาระ ในการเลี้ยงดูครอบครัวที่มีขนาดใหญ่ ประกอบกับการมีทรัพย์สินและที่ดินในการทำกินน้อย ปัจจัยเหล่านี้ ล้วนเป็นสาเหตุภายในบุคคลที่ทำให้บุคคลกลายเป็นคนจนได้

      สาเหตุจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ นโยบายการพัฒนาที่ไม่สมดุลของภาครัฐ ที่เน้นพัฒนาเมืองมากกว่าพัฒนาชนบทหรือการพัฒนาชนบทที่เน้นแต่ทุนทางกายภาพโดยขาดการส่งเสริมทุนทางสังคม เน้นการส่งเสริมอุตสาหกรรมมากกว่าการเกษตร เน้นการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ เพื่อการพาณิชย์โดยไม่ได้คำนึงถึงความยั่งยืน เน้นเป้าหมายการเจริญเติบโต ทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าการกระจายรายได้ เน้นการเปิดประเทศมากเกินไปในขณะที่ยังไม่มีมาตรการรองรับผลกระทบ ในด้านต่างๆ ที่ดีพอกระบวนการทางกฎหมายที่เป็นตัวสร้างความเหลื่อมล้ำในสังคม และระบบราชการไม่เอื้อต่อการแก้ปัญหา ความยากจนทั้งในแง่ขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนและล่าช้า รวมไปถึงความซ้ำซ้อนของหน่วยงานต่าง ๆ ในขั้นตอน การปฏิบัติการ ตลอดจนความไม่สอดคล้องกันของแผนงานและงบประมาณในระดับต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยหลักจากภายนอก ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาความยากจนและซ้ำเติมคนจนมากขึ้น
25/4/54 โพสต์โดย สติง
2 จาก 5
เพราะมีแต่หวังรวยทางลัด เมื่อทำงานอย่างนึงไปถึงจุดหนึ่งจะรู้สึกท้อแล้วเกิดความคิดที่ว่า ถ้ารวยทางตรงมันยากนักก็รวยทางลัดสิ และอีกอย่างการบริหารจัดการยังไม่ครอบคลุมทั่วพื้นที่ครับ
25/4/54 โพสต์โดย SonoAki
3 จาก 5
เพราะความอยากรวยครับ
25/4/54 โพสต์โดย buary
4 จาก 5
ก่อนอื่นต้องกล่าวคำขอบคุณครับ
      ปัญหาความยากจน  เกิดจากหลายปัจัย มีทั้งจนชั่วคราวและจนแบบถาวรครับ
         แต่หากวัดจากความจำเป็นขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ต้องการ นั้น  ในประเทศไทยก็ยังนับใด้ว่ามีกันครบถ้วน
         ด้านปัจจ้ยสี่     แต่ว่า ช่องว่างทางรายใด้ระหว่างคนจนและคนรวย มันททิ้งช่วงกันมากเกินไปแค่นั้นเอง
         เป็นผลพวงมาจากการที่ประเทศไทยเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับบแรก
 ในปี พศ 2504  เป็นต้นมาครับ
25/4/54 โพสต์โดย amkai.cherry
5 จาก 5
หนึ่งใน เหตุ อันหลากหลายที่เป็น ปฐม..คือ...ขาดปัญญา..!

กระบวนระบบที่ก่อให้เกิดปัญญา..ไม่ถูกสร้างให้มี !

"จนปัญญา"  จึงเป็น "ฐิติภูตัง"....แห่งความ "ยากจน"  ตามนัยความหมายแห่ง  "โลก"


....


นี่..! มิเป็นภาระแห่ง..."วิญญูชน"...อีกดอกหรือ..ท่าน ?
25/4/54 โพสต์โดย อหิงสกะ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
สาเหตุที่ทำให้คนเราไม่ประสบความสำเร็จ
ปัจจัยสำคัญ ที่เป็นสาเหตุการเปลี่ยนงานของคุณคือ?
สาเหตุของการพลาดโอกาศทางการศึกษา
สิ่งใดเป็นปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนธุรกิจ
เทคโนโลยีสาขาใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู