หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประวัติเครื่องใช้สํานักงาน
ประวัติศาสตร์ 21/5/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
เครื่องใช้สำนักงาน หมายถึง เครื่องมือเครื่องใช้ที่ช่วยในการปฏิบัติงานของพนักงานในสำนักงานให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกต้องชัดเจน สร้างความประทับใจแก่ผู้รับอันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการติดต่อ เครื่องใช้สำนักงานในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่จะเป็นกลไกอิเล็กทรอนิกส์หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นเครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติ
3/6/54 โพสต์โดย ครูแก่
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เครื่องสําอาง คืออะไร
เครื่องสําอางเกาหลี ตัวไหนที่คนซื้อเยอะ
ประวัติผู้ที่ประสบความสําเร็จในชีวิต
บริจาคเครื่องสําอางค์ ที่ำไหน
ภาวะผู้นํามีความสําคัญอย่างไรต่อผู้นํา
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู