หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ความเป็นมาของ ศาสนา พุทธ
ความเป็นมาของ ศาสนา พุทธ
อยากได้อ่ะ
สังคมศาสตร์ | ประวัติศาสตร์ 8/12/53 โพสต์โดย chukree
คำตอบ
1 จาก 9
พอใจยังจ๊ะ ^0^

by mole 6_0
8/12/53 โพสต์โดย mole
2 จาก 9
ลองดูจากเว็บนี้
------------------------------------------
ขอเชิญปัญญาชนคนรุ่นใหม่ทั้งหลาย ศึกษาพุทธศาสนาดั้งเดิมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้

อันเป็นหลักคำสอนที่แท้จริงของพระพุทเจ้า ที่ยังไม่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผิดเพียนมาก่อน

ซึ่งเป็นหลักวิทยาศาสตร์  ที่มีเหตุผล  พิสูจน์ได้  ไม่มีความงมงาย และไม่มีใครจะโต้แย้งด้วยเหตุผลได้

ที่ทุกคนสามารถจะ "เข้าใจ" และ "เห็นแจ้ง" ได้  หรือศึกษาแล้วทำให้เกิดดวงตาเห็นธรรมได้

ที่เว็บ  "ฉันคืออะไร?"   www.whatami.net  -  เว็บไซต์สำหรับบุคคลอัจฉริยะ
9/12/53 โพสต์โดย whatami.net
3 จาก 9
มาจากพระพุทธเจ้า
10/12/53 โพสต์โดย Xa-StuNNeR-aX
4 จาก 9
มาจากเมตตาธรรมมาจากปัญญาและธรรมชาติหากผู้ใดมีดังกล่าวผู้นั้นพบเจอ
10/12/53 โพสต์โดย ตะวันแห่งธรรม
5 จาก 9
ดูที่ เว็ป www.whatami.net  แล้วจะรู้แจ้งเห็นจริงเกีค่ยวกับพุทธแท้ๆ ที่ไม่งมงาย ปัจจุบัน ที่เรานับถืออยู่นี้ ไม่ใช่พุทธแท้นะ แต่เป็นพุทธปนพราหมณ์ เช่นการเวียนว่าย ตาย เกิด ศาลพระภูมิ หมอดู (เดา) หรือพระเวสสันดร จะได้ไม่งมงาย อ่านเถอะนะที่เว็ป www.whatami.net
11/12/53 โพสต์โดย Sertbutr
6 จาก 9
มนุษย์ หรือ สัตว์ทั้งหลาย เกิดมาเพื่อหนีทุกข์ไปหาสุข ก็เพียงเท่านั้นเอง เพราะต้องการหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง แต่ก็ไม่มีใครสามารถหนีมันได้จริงๆ ซักที อย่างมากก็หลบมันได้ชั่วคราวเท่านั้น

นานๆ ครั้ง โลกก็จะปรากฏอัจฉริยบุคคลขึ้นมาคนหนึ่ง เกิดขึ้นมาเพื่อหาคำตอบว่า สุขถาวรคืออะไร เมื่อท่านรู้คำตอบแล้วท่านก็จะนำมาบอกสัตว์โลกทั้งหลาย และสอนผู้ควรฝึกให้พ้นทุกข์ แต่ไม่นาน คำสอนนี้ก็จะเลือนหาย โลกก็จะกลับไปเป็นแบบเดิมอีกนานแสนนาน และรอให้เกิดบุคคลแบบนี้ขึ้นมาใหม่ เพื่อค้นหาคำตอบเดิม บอกแบบเดิม สอนแบบเดิม และหายไปแบบเดิม ... วนเวียนเป็นอย่างนี้ไม่จบไม่สิ้น

ที่คนไม่พบสุขถาวร ก็เพราะความไม่รู้ พุทธจึงแปลไว้ว่า ผู้รู้ รู้แล้วจึงตื่นจากความหลับใหล เป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเบิกบานเพราะได้รู้ความจริง... ศาสนาพุทธจึงมีความเป็นมาโดยย่อเช่นนี้แล
11/12/53 โพสต์โดย Darkcoder
7 จาก 9
เพราะมีเกิดแก่เจ็บตาย
จึงมีพระพุทธศาสนาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้
12/12/53 โพสต์โดย gank
8 จาก 9
มาจากความมืดมน !
ถึง...ภาวะรู้ในธรรม...!
ถึง...ภาวะตื่นในธรรม...!
และ...ถึงภาวะเบิกบานในธรรม...!
จบแค่นี้...!
สุดสิ้นแค่นี้...!
16/12/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
9 จาก 9
ต้องการรู้จักศาสนาพุทธที่แท้แนะนำให้อ่านหน้งสือของ ท่านพุทธทาส ภิกขุ ครับ
16/12/53 โพสต์โดย Armata23
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ศาสนาพุทธสอนอะไร
จริงๆแล้วการทำบุญในศาสนาพุทธไม่เกี่ยวกับวัด ไม่เกี่ยวกับพระเลย
เพิ่งเจอกับตัวเอง เฮ้อ!! ศาสนาพุทธ
เคยเกิดขึ้นมานานแล้ว
ไอสไตล์ ยกย่อง ศาสนาพุทธ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู