หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
หน่วยงานใดมีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากร
ตอบแบบด่วนๆค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ คิดไม่ออกจริง(ถ้าอธิบายจะดีมากๆ)
การศึกษา | ภาษี 23/8/54 โพสต์โดย Pilk My KaT
คำตอบ
1 จาก 5
เทศบาล มั้งคับ ผมว่า
23/8/54 โพสต์โดย ป.บ. ปราจีน
2 จาก 5
กรมสรรพากร  กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากรค่ะ  ทั้งนี้จะมีการกระจายให้ท้องถิ่นช่วยเก็บค่ะ
23/8/54 โพสต์โดย Luuna
3 จาก 5
กรมศุลกากร - จัดเก็บภาษีอากรจากการนำสินค้าเข้าและส่งสินค้าออก
กรมสรรพสามิต - จัดเก็บภาษีสรรพสามิต  มี ยาสูบ ไพ่ สุรา รถดัดแปลง
กรมสรรพากร - จัดเก็บ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีการค้า
                    ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์
กองรายได้:สำนักการคลัง - ติดตาม เร่งรัด ภาษีอากรที่ค้างชำระ การขอปลด ขอลด ค่าภาษี การอุทธรณ์ภาษี
ฝ่ายรายได้: สํานักงานเขต(ในท้องที่) - ต้องไปยื่นเสียภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย
ฝ่ายการคลัง : สํานักงานเขต(ในท้องที่) - ต้องไปชำระภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย
23/8/54 โพสต์โดย ผมรวยแล้วไม่โกง
4 จาก 5
กรมสรรพสามิตร
------------------------------------
-ภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
-ภาษีรถยนต์
-ภาษีเบียร์
-ภาษียาสูบ
-ภาษีสุรา
-ภาษีเครื่องดื่ม
-ภาษีเครื่องไฟฟ้า
-ภาษีรถมอเตอร์ไซด์
-ภาษีแบตเตอร์รี่
-ภาษีสถานบริการ - สนามกอล์ฟ
-ภาษีสถาน อาบอบ นวด
-ภาษีผลิตภัณฑ์เครื่องหอม เครื่องสำอางค์
-ภาษีสนามม้า
-ภาษีไนท์คลับ-ดีสโก้เธค
-ภาษีเครื่องแก้ว
-ภาษีไพ่
-ภาษีพรม
-ภาษีทำลายชั้นโอโซน
-ภาษีกิจการโทรคมนาคม
-ภาษีเรือ
-ภาษีหินอ่อน และหินแกรนิต
-ภาษีการออกสลากกินแบ่ง
23/8/54 โพสต์โดย ผมรวยแล้วไม่โกง
5 จาก 5
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง
5/2/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
ประโยชน์ของภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต ของตนเอง ช่วยยืนยันทีครับถูกมัย
คำถามวิชาภาษีอากรค่ะ
เห็นด้วยหรือไม่ที่จะนำภาษีอากรเพื่อชดเชยผู้ที่เดือดร้อนจากน้ำท่วม โดยเฉพาะ ปชช ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำ
ถูกลักทรัพย์(เงินสด)ไป จะบันทึกบัญชีอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและภาษีอากร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู