หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การคลังคืออะไร
รัฐบาล | สังคม 1/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 4
ให้รายละเอียดไว้โดยRichard A. Musgrave, Peggy B. Musgrave
“การคลัง” เป็นเรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเข้าไปมีบทบาทในทางเศรษฐกิจของรัฐบาลในด้านต่าง ๆ รวม 4 ด้านคือ.
         1) การจัดสรรทรัพยากร    (The Allocation Function)
         2)  การกระจายรายได้    (The Distribution Function)
         3) การรักษาเสถียรภาพและความเจริญ  เติบโตทางเศรษฐกิจ    (The Stabilization Function)  
         4) การประสานงบประมาณ   (Coordination of Budget Functions)
31/3/51 โพสต์โดย jkumbe14
2 จาก 4
การคลัง ไม่มีในโลก มีแต่การคัง การคัน
5555555
14/11/52 โพสต์โดย หนึ่ง เก้า สอง สิบ
3 จาก 4
กระปุกออมสิน
26/9/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
4 จาก 4
ความหมายของการคลัง
ได้มีผู้ให้ความหมายของคำว่า “การคลัง (Fiscal)” ไว้หลากหลายแบบ ดังนี้
1.) บุญชนะ อัตถากร:
การคลัง เป็นการครอบคลุมปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศแทบทุกประการ โดยแบ่งปัญหาออกเป็น 4 ประการคือ
         1. ปัญหาการจัดสรรทรัพยากร (Resources allocation)
         2. ปัญหาการกระจายรายได้ของประชาชาติ (Income distribution)
         3. ปัญหาการทำให้คนมีงานทำ (Full employment)
         4. ปัญหาเสถียรภาพของระดับราคาและการพัฒนาเศรษฐกิจ (Price-level stability and economic growth)

2.) Richard A. Musgrave, Peggy B. Musgrave
การคลัง เป็นเรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเข้าไปมีบทบาทในทางเศรษฐกิจของรัฐบาลในด้านต่างๆ   รวม 4 ด้านคือ
         1. การจัดสรรทรัพยากร (The Allocation Function)
         2. การกระจายรายได้ (The Distribution Function)
         3. การรักษาเสถียรภาพและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (The Stabilization Function)
         4. การประสานงบประมาณ (Coordination of Budget Functions)

3.) ไพศาล ไชยมงคล
การคลังสาธารณะ เป็นการศึกษาข้อเท็จจริง หลักการ วิธีการและผลกระทบในการจัดหารายได้ ละการใช้จ่ายของรัฐบาล รวมทั้งการจัดการเรื่องหนี้ของรัฐบาล

4.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การคลัง คือ เป็นการกำหนดนโยบายและการดำเนินงานด้านการเงินของรัฐบาล ซึ่งในทางปฏิบัติ       จะเกี่ยวข้องกับ
         -- รายได้ของรัฐบาล (Government Revenue) ที่ได้มาจากภาษีอากรและแหล่งรายได้อื่นๆ
         -- รายจ่ายรัฐบาล (Government Expenditure)
         -- หนี้ของรัฐบาล (Government Debt) หรือหนี้สาธารณะ (Public Debt)
         -- นโยบายการคลัง (Fiscal Policy)
3/2/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
real gdp คืออะไร
หลักธรรมาภิบาลคืออะไร
พนักงานส่วนตำบล คืออะไร
ค่าของxที่สอดคล้องกับสัมการ X ยกกำลังสอง-25=0 วิธีทำคือ
แผนก QE ของโรงงานอุตสาหกรรมคืออะไรเหรอคะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู