หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
n-net คืออะไร
พัฒนาซอฟท์แวร์ | ERP 3/2/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
คือการสอบวัดมาตรฐานและอัพเกรดนศ.กศน.ทั่วประเทศ

N-NET คือการทดสอบทางการศึกษาสำหรับนักศึกษานอกโรงเรียน (Nonformal National Educational Test) นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าสอบในภาคเรียนสุดท้ายก่อนจบหลักสูตรในแต่ละระดับการศึกษา เพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาว่าสามารถจัดการเรียนการสอนได้มีคุณภาพอยู่ในระดับใด คล้ายๆ การสอบ O-NET ของนักเรียนในระบบโรงเรียน ซึ่งไม่มีผลต่อการได้-ตกของนักศึกษา (แต่จะนำผลสอบไปใช้ในการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาไม่ได้ หากนักศึกษาคนใดต้องการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันฯต่างๆ นักศึกษาต้องศึกษาข้อมูลหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและสมัครสอบ O-NET, GAT และ PAT เอง)
หากนักศึกษาคนใดไม่เข้าสอบ N-NET จะไม่จบการศึกษาตามเงื่อนไขของหลักสูตร ถึงแม้จะสอบผ่านทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ได้รับอนุมัติชั่วโมง กพช. ครบ ๘๐ ชั่วโมง และเข้าสัมมนาสร้างเสริมชีวิตก่อนจบหลักสูตรแล้ว

นักศึกษาคนใดที่จะจบหลักสูตรในภาคเรียนใด สถาบันการศึกษาทางไกลจะแจ้งวัน เวลาและสถานที่สอบให้ทราบล่วงหน้าเช่นเดียวกับการเข้าสัมมนาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตก่อนจบหลักสูตร
สำหรับนักศึกษาที่จะจบหลักสูตรในภาคเรียนนี้จะสอบในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ทั้งวัน โดยหน่วยงานกลางเป็นผู้จัดสอบ ดังนั้นนักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบในการสอบที่กำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเอง
27/2/55 โพสต์โดย เหน่ง453600
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู