หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
"หลักพุทธธรรมกับการบริหารการพัฒนามีไหม?""
ขอสรุป๗-๙หน้าA4พอ
"วิชาการ""ศาสนา" "การศึกษา" 15/3/53 โพสต์โดย รปม.
คำตอบ
1 จาก 6
พัฒนาจิตใจของคน
18/3/53 โพสต์โดย prasit_khorat
2 จาก 6
มาอ่านในกระทู้ของผมที่เคยตั้งไว้ มีอยู่
19/3/53 โพสต์โดย หยุบหนอ_พองหนอ
3 จาก 6
มีสิครับ..สั้นที่สุดก็ อิทธิบาท 4 ไงครับ
24/3/53 โพสต์โดย Seriasly
4 จาก 6
หลักทศพิตราชธรรมก็ใช้ได้นะครับ
อย่าเข้าใจผิดคิดว่าเป็นของสูงใช้ไม่ได้เหมือนอย่างที่สส.บ้างคนโต้แย้งมาว่านำมาใช้ไม่ได้
25/3/53 โพสต์โดย ผลบุญ
5 จาก 6
ผู้ปกครองต้องเรียนรู้การบริหารตน การบริหารคนและการบริหารงาน ดังมีปรากฏในเตสกุณชาดก  ดังนี้
๑. ผู้ปกครอง ต้องไม่กล่าวเท็จ ไม่พึงโกรธ และไม่พึงลิงโลดใจก่อนจะตัดสินใจในกิจการทั้งหลาย
๒.ผู้ปกครอง จะต้องมีใจดีต่อบุคคลทั้งปวง มีความอุตสาหะไม่ประมาทในกิจการทั้งหลาย
๓. ผู้ปกครอง พึงแต่งตั้งผู้ที่มีความฉลาดรอบรู้ เก็บความลับได้ดี ไม่มีประวัติเสื่อมเสียเรื่องทุจริตคิดมิชอบ ไม่หลงไหลในอบายสุข ให้ทำกิจการทั้งหลาย
๔. ผู้ปกครองพึงบริหารการคลังด้วยตนเอง ไม่ไว้วางใจใครให้จัดการเรื่องทรัพย์สินและกู้หนี้แทนตน
๕. ผู้ปกครองควรข่มคนที่ควรข่มและควรยกย่องคนที่ควรยกย่อง    (นิคฺคณฺเห    นิคฺคหารหํ ปคฺคณฺเห ปคฺคหารหํ)
๖. ผู้ปกครองต้องหมั่นเยี่ยมเยียนชี้แนะเรื่องราวต่าง ๆ แก่บุคคลที่อยู่ห่างไหล
๗. ผู้ปกครองต้องตระหนักอยู่เสมอว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ ย่อมทำลายทรัพย์สินของแผ่นดิน
๘. ผู้ปกครองไม่พึงดำเนินการเอง หรือใช้ให้ผู้อื่นทำกิจการทั้งหลายด้วยความรีบร้อนจนเกินเหตุ เพราะหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมา ย่อมจะประสบกับความเดือดร้อนในภายหลังได้
๙. ผู้ปกครองไม่พึงละเลยการบำเพ็ญบุญกุศล และไม่ตกเป็นทาสของความโกรธ เพราะว่าตระกูลที่มั่งคั่งหรือประเทศที่มั่งคั่ง ต้องประสบกับความหายนะเพราะความโกรธมาแล้ว
๑๐. ผู้ปกครองไม่พึงดำริว่า ตนเป็นใหญ่แล้ว กดขี่ข่มเหงประชาชน อย่าทำให้ประชาชนต้องได้รับความเดือดร้อน
๑๑. ผู้ปกครองไม่พึงลุ่มหลงกามารมณ์ (กามคุณ) เพราะจะเป็นเหตุให้โภคทรัพย์พินาศ
๑๒. ผู้ปกครองทรงศีล อย่าเป็นผู้ทุศีล เพราะว่าคนทุศีล ย่อมประสบกับความตกต่ำ
อาจจะจัดหลักการบริหารทั้ง ๑๒ ข้อได้ คือ
ข้อที่ ๑, ๙, ๑๑, ๑๒ เป็นการบริหารตน
ข้อที่ ๒, ๓, ๕, ๖, ๑๐ เป็นการบริหารคน
ข้อที่ ๔, ๗, ๘ เป็นการบริหารงาน
12/5/53 โพสต์โดย meete
6 จาก 6
ลองศึกษาจากเว็บนี้ดู ..........ไปที่บทความเพื่อชีวิต
------------------------------------------
ขอเชิญปัญญาชนคนรุ่นใหม่ทั้งหลาย ศึกษาพุทธศาสนาดั้งเดิมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้

อันเป็นหลักคำสอนที่แท้จริงของพระพุทเจ้า ที่ยังไม่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผิดเพียนมาก่อน

ซึ่งเป็นหลักวิทยาศาสตร์  ที่มีเหตุผล  พิสูจน์ได้  ไม่มีความงมงาย และไม่มีใครจะโต้แย้งด้วยเหตุผลได้

ที่ทุกคนสามารถจะ "เข้าใจ" และ "เห็นแจ้ง" ได้  หรือศึกษาแล้วทำให้เกิดดวงตาเห็นธรรมได้

ที่เว็บ  "ฉันคืออะไร?"   www.whatami.net  -  เว็บไซต์สำหรับบุคคลอัจฉริยะ
6/12/53 โพสต์โดย whatami.net
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
หลักธรรมที่เป็นหัวใจของผู้บริหารหรือผู้นำคือหลักธรรมข้อใดอธิบายและยกตัวอย่างประกอบ
หลักธรรมใดในพระูพุทธศาสนา ช่วยให้ตระกูลตั้งอยู่ได้ยาวนาน
ทำไมทำดีจึงได้..ธรรม
จิต/วิญญาณตางกันอย่างไร อะไรเกิดก่อนกัน
จริงหรือไม่ที่ว่า ...รางวัลของความเป็นพุทธ ....
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู