หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การทำใบขับขี่รถยนต์..ต้องไปทำที่บ้านเกิน ตามทะเบียนบ้านหรือไม่..หรือทำในกทม.ได้ค่ะ
ทำใบขับขี่รถยนต์ ต้องไปทำที่ไหนค่ะ แล้วเอกสาร มีอะไรบ้าง
ใบขับขี่ | ยานยนต์ 21/6/52 โพสต์โดย หมาปั๊กเจ้าข้าวปุ๊น
คำตอบ
1 จาก 6
วันก่อนน้องๆไปทำมาแกบอกว่าออนไลท์แล้ว
21/6/52 โพสต์โดย พ่อน้องปูน
2 จาก 6
ไม่ต้องครับ
ทำที่ไหนก็ได้ ทั่วประเทศเตรียมเอกสารไปไห้พร้อม พร้อมรถยนต์สำหรับสอบปฎิบัติ อีก1คันครับ
เอกสารมี
1.ทะเบียนบ้าน
2.บัตรประชาชน
3.บัตรขับขี่อันเก่า(ถ้าไปต่อ)
4.ใบรับรองสุขภาพ ไปขอจากแพทย์มา ราคา 60บาท
5.รูป ถ้าไม่ถ่ายไปบางที่เขาจะถ่ายไห้ที่นั่น แต่บางที่เขาไล่ไห้เราไปถ่ายเองน่ะ
6.ปากกาเน้ออย่าลืมๆ
21/6/52 โพสต์โดย TrueComp
3 จาก 6
ขออนุญาตถามต่อนะครับ
แล้วถ้าต้องการเปลี่ยนใบขับขี่รุ่นเก่า เป็นรุ่นใหม่ ก็ทำออนไลน์ได้เลยใช่ไหมครับ
21/6/52 โพสต์โดย Tui_Tui
4 จาก 6
ท่านทำได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัด หรืออำเภอ ที่ใกล้ที่สุดได้ครับ

และท่านจะได้รับบัตรใบขับขี่ พลาสติก เลย

เพราะเดี่ยวนี้เขา ออนไลน์ได้

รวมถึงการเสียภาษีรถยนต์ด้วย ไม่ต้องมีเล่มสมุด มีสำเนาก็ต่อเองได้

เขาพัฒนางาน บริการจนเรา สดวกมากๆๆเลย ไม่พักกลางวันด้วยนะ(แบบธนาคารเลย)
21/6/52 โพสต์โดย sam2551
5 จาก 6
อยากโชว์มั่งจัง เพิ่งได้มาเมื่อวานซืน  ที่แม่ฮ่องสอนเป็นรูปดอกบัวตองค่ะ อิอิ
     ที่นี่ ปากกา กะรูปไม่ต้องค่ะ เพราะถ่ายรูปปัจจุบันเลย ส่วนปากกามีบริการค่ะ
แต่ไปครั้งแรกเสียเวลานั่งอบรมหน่อยนะคะ ต้องไปแต่เช้าเพื่ออบรมครึ่งเช้า
แล้วก็ สอบทั้งทฤษฏีและปฏิบัติช่วงบ่ายน่ะค่ะ
คิดว่าที่อื่นก็น่าจาเหมือนกันนะคะ
21/6/52 โพสต์โดย arree
6 จาก 6
ทำที่ไหนก็ได้แล้วครับ....กรมขนส่งออนไลน์ แล้ว

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถทำใบอนุญาตขับรถ
ต้องเป็นบุคคลที่ อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สำหรับผู้ที่ต้องการขอมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
ต้องเป็นบุคคลที่ อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สำหรับผู้ที่ต้องการขอมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
มีความรู้และความสามารถในการขับรถ
มีความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ และตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
ไม่มีโรคประจำตัวที่ผุ้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่มีใบอนุญาตขับรถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว
ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ
หมายเหตุ สำหรับผู้ที่มีร่างกายพิการ ดังต่อไปนี้ เมื่อต้องการมีใบอนุญาตขับขี่ รถยนต์ จักรยานยนต์ ต้องขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ขนส่งฯ ก่อน จึงจะทำได้
แขนขาดข้างเดียว
ขาขาดข้างเดียว
ตาบอดข้างเดียว
ลำตัวพิการ
หูหนวก
หลักฐานที่ใช้ในการขอใบอนุญาตขับรถ
บัตรประจำตัวประชาชน บัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว พร้อมภาพถ่าย
สำเนาหรือภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านหรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่
ใบรับรองแพทย์
ถ้ามีหลักฐานดังต่อไปนี้ให้นำมาด้วยพร้อมภาพถ่าย
ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร
ใบอนุญาตขับรถชนิดเดียวกับที่ขอรับใบอนุญาต ซึ่งรัฐบาลต่างประเทศออกให้ (พร้อมคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจากสถานทูต)
ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ
กรณีเป็นชาวต่างประเทศและมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับรถไทยจะต้องเตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้
หนังสือเดินทาง และ VISA ประเภท NON-IMMIGRANT พร้อมภาพถ่าย
หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่จากสถานทูต หรือหน่วยราชการ
ใบรับรองแพทย์
ถ้ามีหลักฐานดังต่อไปนี้ให้นำมาด้วยพร้อมภาพถ่าย
- ใบอนุญาตขับรถชนิดเดียวกับที่ขอรับใบอนุญาต ซึ่งรัฐบาลต่างประเทศออกให้ (พร้อมคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจากสถานทูต)
- ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ


http://www.khiansapolice.com/e-learning/index.php?page=driving
3/5/53 โพสต์โดย Tanu
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
สอบใบขับขี่รถยนต์
ถ้าเราโดนยึดใบขับขี่จักรยานยนต์ จะมีปัญหาเกี่ยวกับการสอบใบขับขี่รถยนต์หรือไม่
กรณี รถยนต์ชนกัน กลาง 4แยก
ใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ มีประโยชน์อย่างไร ขับรถตู้รับจ้างได้หรือเปลาคับ
ปัจจุบัน ใบขับขี่รถยนต์หมดอายุต้องสอบใหม่หรือป่าว แล้วไปต่อต้องใช้อะไรบ้าง ใบรับรองแพญท์ต้องใช้อีกหรือป่าว
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู