หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประโยชน์ของภาษาไทยแบ่งเป็นกี่ชนิด อะไรบ้างคะ
ภาษาไทย 11/7/52 โพสต์โดย ultraman_toon
คำตอบ
1 จาก 6
ตามไปดูได้ที่ http://th.wikipedia.org/wiki/ภาษาไทย
แต่ถ้าระดับการใช้งาน ก้อตามนี้เลยนะ

ภาษาไทยแบ่งเป็น  ๕  ระดับ

แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ
- ภาษาระดับพิธีการ
     ใช้สื่อสารกันในที่ประชุมที่จัดขึ้นอย่างเป็นพิธีการ ผู้ส่งสารมักเป็นบุคคลสำคัญ
มีตำแหน่งสูง ผู้รับสารอาจเป็นบุคคลในวงการเดียวกัน หรือเป็นประชาชนทั้งประ
เทศหรือกลุ่มชนส่วนใหญ่ สารจะมีลักษณะเป็นทางการ ภาษาที่ใช้จะไพเราะสละ
สลวย มีการเตรียมบทหรือวาทนิพนธ์มาล่วงหน้า

- ภาษาระดับทางการ
      ใช้สื่อสารกันในการอภิปราย บรรยายอย่างเป็นทางการ ผู้ส่งสารและผู้รับสาร
มักอยู่ในวงการเดียวกัน สารจะมีลักษณะเจาะจง น่าสนใจ ภาษาที่ใช้ตรงไปตรงมา
ใช้ภาษากะทัดรัด ความหมายชัดเจน ประหยัดถ้อยคำและเวลา

- ภาษาระดับกิ่งทางการ
      มักใช้ในการประชุมกลุ่ม หรืออภิปรายกลุ่ม การบรรยายในห้องเรียน เป้นการ
สื่อไปสู่กลุ่มบุคคล อาจมีการโต้ตอบบ้าง เนื้อหาของสารมักเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้
ทั่วไปธุรกิจการแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ มีศัพท์วิชาการบ้าง ภาษาที่ใช้จะทำให้
รู้สึกคุ้นเคยกว่าภาษาระดับทางการ

- ภาษาระดับไม่เป็นทางการ
      มักใช้ในการสนทนาระหว่างกลุ่มบุคคล ๔-๕ คน ในสถานที่ไม่ใช่ส่วนตัว ผู้รับ
สารและผู้ส่งสารจะรู้จักคุ้นเคยกัน เนื้อหาของสารในเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวัน
ภาษาที่ใช้อาจมีถ้อยคำที่ใช้กันเฉพาะกลุ่ม

- ภาษาระดับกันเอง
      ใช้กันในวงจำกัด ใช้กับบุคคลที่มีความสนิทสนมกัน เช่น บิดา มารดา เพื่อน
สนิทในสถานที่ที่มักเป็นที่ส่วนตัว เนื้อหาของสารเป็นเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวัน
ภาษาที่ใช้อาจมีคำคะนองหรือภาษาถิ่น
11/7/52 โพสต์โดย O_Ob เจ้าหนูซาลาเปา
2 จาก 6
วันนี้มีไรกับภาษาไทยน้ออ
11/7/52 โพสต์โดย อุ๊ดดี้
3 จาก 6
ประโยชน์ 5ข้อ ดังนี้ครับ

1. ภาษาช่วยธำรงสังคม
2. ภาษาช่วยกำหนดอนาคต
3. ภาษาช่วยพัฒนามนุษย์
4. ภาษาแสดงความเป็นปัจเจกบุคคล
5. ภาษาช่วยจรรโลงใจ
11/7/52 โพสต์โดย Karkatoa
4 จาก 6
ประโยชน์ของภาษาไทยไม่มีที่สิ้นสุดครับ
แล้วแต่ๆละคนว่าจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากน้อยต่างกันแค่ไหน
18/3/53 โพสต์โดย ไวท์
5 จาก 6
ไม่รู้หาเองสิ ในกูเกิลก็มี
14/8/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
6 จาก 6
เป็นหลักฐานในการดำรงชีวิตค่ะ  คิคิคิ จาก ...
14/8/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
คลอโรฟิลล์ มีกี่ชนิด
ลักษณะที่บ่งบอกถึงความเป็นภาษาของมนุษย์
ในหนึ่งวัน คุณแบ่งเวลาอย่างไร
งานกลุ่ม คืออะไร ? ในความคิดคุณ
ทำไมคนไทย นิยมใช้คำว่า แบน แทนคำว่า ไม่ชอบ ไม่รับ ไม่สนใจฯ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู