หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ขอการแสดงหรือการละเล่นของบรูไน
ขอการแสดงหรือการละเล่นของบรูไน ซัก2-3 อย่างหน่อยค่ะ จะเอาไปทำรายงานค่ะ
ขอด่วน
การบ้าน 25/1/54 โพสต์โดย ชิงชิง จ้า
คำตอบ
1 จาก 1
ตัวอย่างการแสดงของประเทศบรูไน ดารุสซาลามครับคุณซิงซิง

คณะนักแสดงของประเทศบรูไนฯ มีชื่อว่าคณะเซนันคุง ดารุสซาลาน เป็นหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงวัฒนธรรม
เยาวชนและการกีฬา ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ 1985 ปัจจุบันทำหน้าที่สร้างสรรค์ค์งานทุกด้านที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมของบูรไนฯ
เพื่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางด้านภูมิภาค และระดับนานาชาติ คระนักแสดงวัฒนธรรมของบูรไนฯ คณะนี้ได้รับเชิญ
ไปแสดงมาแล้วมาครั้งในเมืองใหญ่ๆ ของโลก การนำเสนอการแสดงงานในครั้งนี้ กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ ชุดที่ 1.
เรียกว่า กุลิงดังกัน เป็นวงบรรเลงดนตรีที่ใช้เครื่องสายบรรเลงร่วมกับเครื่องชิ้นสำคัญที่เรียกว่า กุลิงตังกัน
ประกอบด้วยฆ้องขนาดเล็ก 7 ชิ้น ใช้บรรเลงงานตามเทศกาลพิเศษต่าง ๆ เช่นงานสมรส งานขอบคุณพระเจ้า
รวมทั้งงานบรรเลงต้อนรับคณะทูต ชุดที่ 2 เรียกว่า อะได-อะได เป็นเพลงที่ร้องจากพวกชาวหาปลา
เวลาที่ช่วยกันลากอวน ปัจจุบันนี้นักแสดงสวมชุดแต่งกายแบบชาวเล นำมาบรรเลงประกอบฟ้อนรำบนเวที
ซึ่งบรรเลงอะได-อะได สลับกับการกับการท่องโคลงแบบมาเลย์ เรียกว่า " ปันตุน " เครื่องดนตรีชิ้นหลักได้แก่
ไวโอลินและกลอง ชุดที่ 3 เรียกว่า อาดรา เป็นดนตรีแบบประเภณีนิยมที่โดดเด่น ใช้ในโอกาสต่างๆ ทุกประเภท
บรรเลงประกอบการขับร้องเพลงสวดประเภทหนึ่ง ชุดที่ 4 เรียกว่า ยิปีนทาร์ เป็นการแสดงระบำพื้นบ้านของบูรไนฯ
และใช้แสดงในการต้อนรับแขกด้วย เครื่องดนตรีที่ใช้ในชุดนี้มีหลากหลาย ขึ้นอยู่กัยชนิดของเพลงที่จะเลือกใช้
ในวาระหนึ่งๆ แต่โดยส่วนมาเครื่องดรตรีจะประกอบด้วย เรบานา ด็อมบาค กัมบุส และไวโอลิน ชุดที่ 5 เรียกว่า
อะดุ๊ก-อะดุ๊ก เป็นการบรรเลงพื้นเมืองที่นิยมมากในบรรดาชนกลุ่มหนึ่ง ใน 7 กลุ่ม ชนพื้นบ้านที่สำคัญของชาวเดดานยัน
ในประเทศบรูไนฯ จุดเด่นของการแสดงชุดนี้อยู่ที่การใช้กะลามะพร้าว เรียกว่า " เท็มปุร็อง"
ร่วมกับเครื่องกำกับชนิดอื่น ๆ
25/1/54 โพสต์โดย ครูแก่
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
อาเซี่ยนซัมมิท มีสมาชิกกี่ประเทศ
ประเทศที่รายได้ประชากร รวยที่สุดในโลก
อาเซียน มี 10 หรือ 11 ประเทศ แล้วมีประเทศอะไรบ้างคะ
สุลต่านคือใคร
ไอคิวเด็กไทยเท่า"บรูไน-เขมร"หวิดตกเกณฑ์ ฮ่องกง-สิงคโปร์ติด1ใน10อันดับโลก
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู