หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ฮิวมัสคืออะไร
ฮิวมัสคืออะไร
หิน 31/10/51 โพสต์โดย ไม่มีชื่อ
คำตอบ
1 จาก 15
ฮิวมัสเป็นอินทรียวัตถุที่มีโครงสร้างที่สลับซับซ้อนและคงทนต่อการสลายตัวมาก มีสีดำหรือสีน้ำตาล มีลักษณะเป็นคอลลอยด์ มีขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของโมเลกุลประมาณ
10 – 100 อังสะตรอม มีธาตุ คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส กำมะถัน และธาตุอื่นๆ เป็นองค์ประกอบ ฮิวมัสในดินเกิดขึ้นหลังจากที่จุลินทรีย์ในดินทำการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์แล้วจุลินทรีย์จะสังเคราะห์สารประกอบอินทรีย์จำพวก กรดอะมิโน โปรตีน และอะโรมาติก หลังจากที่จุลินทรีย์ได้ตายและทับถมกันเป็นเวลานานจะเกิดขบวนการรวมตัวระหว่าง กรดอะมิโน หรือโปรตีนกับสารประกอบ อะโรมาติก กลายเป็นฮิวมัสในดิน
การสลายตัวของฮิวมัสเกิดๆด้จาก
1. การไถพรวน การเพิ่มความชื้นให้แก่ดิน การใส่ปุ๋ยเพื่อปรับพีเอชของดิน ทำให้ดินมีความเหมาะสมต่อการทำกิจกรรมของจุลินทรีย์ ทำให้จุลินทรีย์ย่อยสลายฮิวมัสได้ดีขึ้น
2. การทำดินให้แห้งและชื้นสลับกันเป็นการทำให้บางส่วนของฮิวมัสซึ่งดูดยึดอยู่กับ
อนุภาคดินเหนียวหลุดออกมาอยู่ในสภาพแขวนลอยได้ทำให้จุลินทรีย์สามารถย่อยสลายฮิวมัสได้ง่ายขึ้น
3. การเติมอินทรียวัตถุที่สลายตัวได้ง่ายจำพวกซากพืชซากสัตว์ลงไปในดินซึ่งจะให้
พลังงานอย่างมากให้กับจุลินทรีย์ในดิน ทำให้ปริมาณจุลินทรีย์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ฮิวมัสในดินถูกสลายตัวได้มากขึ้น
31/10/51 โพสต์โดย artemis-tai
2 จาก 15
http://www.nsru.ac.th/e-learning/soil/lesson_6_4.php
31/10/51 โพสต์โดย ปีศาจลูกหมี
3 จาก 15
ซากพืช ซากสัตว์
1/11/51 โพสต์โดย เด็ก
4 จาก 15
ฮิวมัส (Humus) เป็นอินทรีย์วัตถุ เกิดจากการทับถมกันของซากพืช ซากสัตว์
เป็นองค์ประกอบของดิน ซึ่งทำให้ดินมีดำคล้ำ
สามารถเก็บความชื้นได้ดี มีสภาพเป็นกรดอ่อนๆ
และช่วยละลายแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อพืช
9/12/52 โพสต์โดย karn_sakura2
5 จาก 15
แวะเข้ามาดูครับ
เพราะคำถามมันกระแทกต่อมความจำบางส่วนที่เก็บไว้มานาน
เลยเข้ามาศึกษาดูข้อมูลเพื่อรื้อฟื้นครับ

ขอบคุณครับ
8/4/53 โพสต์โดย Montepucianoco
6 จาก 15
แวะเข้ามาครับ แล้วก็เจออะไรดีๆ
http://teenthai.changsunha.com/
4/5/53 โพสต์โดย สารานุกรม
7 จาก 15
ลองเข้ามาดูน่ะครับ
www.nano-hom.com
11/5/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
8 จาก 15
คือ  ซากพืช ซากสัตว์ ที่สลายเป็นดิน
15/8/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
9 จาก 15
ขอเพิ่มเติมว่า ในมูลไส้เดือนมี ฮิวมัส สูงมากครับ
28/12/54 โพสต์โดย สมถ
10 จาก 15
ในมูลไส้เดือนมีฮิวมัสสูงจริงๆนะ
6/4/55 โพสต์โดย สติฟาร์ม
11 จาก 15
ฮิวมัสเกิดจากการสลายตัวของซากพืช ซากสัตว์ ซึ่งเกิดขึ้นในดินเป็นส่วนใหญ่และฮิวมัสสามารถกำหนดลักษณะสีของดินได้ เช่น ฮิวมัสมีสีน้ำตาลดินบริเวณที่มีฮิวมัสชนิดนี้อยู่ก็จะเป็นดินที่มีสีน้ำตาลอ่อนบ้าง เข้มบ้างตามปริมาณฮิวมัสและขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ก่อให้เกิดดินเหล่านี้ด้วย คือ ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ เวลา สิ่งมีชีวิต และวัตถุต้นกำเนิดดิน ซึ่งปัจจัยต่างๆที่ยกมานั้นจะได้อธิบายในเรื่องต่อไปค่ะ
15/8/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
12 จาก 15
ซากพืชซากสัตว์ที่เน่าผุพังเป็นส่วนประกอบของดินที่น้อยที่สุด
จาก กีต้าร์
11/10/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
13 จาก 15
ดิน เกิดจาก
7/11/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
14 จาก 15
การทำฮิวมัสต้องขออนุญาตกับหน่วยราชการที่ใด
27/5/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
15 จาก 15
ฮิวมัสเป็นอินทรียวัตถุที่มีโครงสร้างที่สลับซับซ้อนและคงทนต่อการสลายตัวมาก มีสีดำหรือสีน้ำตาล มีลักษณะเป็นคอลลอยด์ มีขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของโมเลกุลประมาณ
10 – 100 อังสะตรอม มีธาตุ คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส กำมะถัน และธาตุอื่นๆ เป็นองค์ประกอบ ฮิวมัสในดินเกิดขึ้นหลังจากที่จุลินทรีย์ในดินทำการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์แล้วจุลินทรีย์จะสังเคราะห์สารประกอบอินทรีย์จำพวก กรดอะมิโน โปรตีน และอะโรมาติก หลังจากที่จุลินทรีย์ได้ตายและทับถมกันเป็นเวลานานจะเกิดขบวนการรวมตัวระหว่าง กรดอะมิโน หรือโปรตีนกับสารประกอบ อะโรมาติก กลายเป็นฮิวมัสในดิน
การสลายตัวของฮิวมัสเกิดๆด้จาก
1. การไถพรวน การเพิ่มความชื้นให้แก่ดิน การใส่ปุ๋ยเพื่อปรับพีเอชของดิน ทำให้ดินมีความเหมาะสมต่อการทำกิจกรรมของจุลินทรีย์ ทำให้จุลินทรีย์ย่อยสลายฮิวมัสได้ดีขึ้น
2. การทำดินให้แห้งและชื้นสลับกันเป็นการทำให้บางส่วนของฮิวมัสซึ่งดูดยึดอยู่กับ
อนุภาคดินเหนียวหลุดออกมาอยู่ในสภาพแขวนลอยได้ทำให้จุลินทรีย์สามารถย่อยสลายฮิวมัสได้ง่ายขึ้น
3. การเติมอินทรียวัตถุที่สลายตัวได้ง่ายจำพวกซากพืชซากสัตว์ลงไปในดินซึ่งจะให้
พลังงานอย่างมากให้กับจุลินทรีย์ในดิน ทำให้ปริมาณจุลินทรีย์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ฮิวมัสในดินถูกสลายตัวได้มากขึ้น
20/7/56 โพสต์โดย Thanapob Chumsri
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
แร่รัตนชาติคืออะไร
สารเจือปน ในน้ำส้มสายชู มีอะไรบ้าง
ธาตุอาหารให้กับต้นข้าว พิจารณาองค์ประกอบอะไรบ้าง
บรรจุภัณฑ์อะไรที่ตลาดต้องการมากที่สุด
(porosity)ความพรุนคืออะไร ของผลไม้
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู