หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
บริบท คืออะไร
หนังสือ 12/8/53 โพสต์โดย ธีรเดช
คำตอบ
1 จาก 2
สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป ของสิ่งๆหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราจัดให้เป็น.... ศูนย์กลาง
อาทิเช่น

บริบทของโรงงาน -> ผู้คน แรงงาน สภาพ-ขนาดโรงงาน อาคาร สถานที่ต่างๆ เป็นอาทิ
บริบทของชุมชน --> สภาพแวดล้อม ข้อมูล .. อาจเป็นคน ที่ดิน น้ำ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายในชุมชน

และบริบทนั้นๆ มีผลต่อการปรากฏการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงต่อเรื่องราว(ประเด็น)นั้นอย่างใด

ประเด็นอยู่ที่ว่าจะให้ ==> สิ่งใด--อะไร--ที่เป็นศูนย์กลาง
12/8/53 โพสต์โดย Koornor
2 จาก 2
เพิ่มเติม
--------

ศ.ดร.กาญจนา  นาคสกุล  ราชบัณฑิต  สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน .... ให้คำอธิบายว่า

บริบท (บอ-ริ-บด)  หรือ ปริบท (ปะ-ริ-บด)  เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายความหมายของภาษา, หมายถึง คำหรือข้อความแวดล้อมที่ช่วยให้เข้าใจความหมายของคำบางคำ ตรงกับที่ภาษาอังกฤษใช้ว่า context.

ในการใช้ภาษา บางครั้งข้อความที่กล่าวจะไม่กระจ่างชัดเจน, ต้องอาศัยข้อความข้างเคียง หรือในบางครั้งต้องอาศัยสถานการณ์แวดล้อม
หรือความรู้เกี่ยวกับตัวผู้พูดผู้ฟังทำให้เข้าใจความหมายของถ้อยคำที่พูดนั้น. คำหรือข้อความแวดล้อม รวมทั้งสถานการณ์แวดล้อมนั้น

เรียกรวมกันว่า context หรือ context of situation. ในภาษาไทยใช้คำว่า บริบท หรือ ปริบท. ปัจจุบันมีการใช้คำว่า บริบท กับสิ่งอื่นด้วย
เช่น บริบททางการเมือง บริบททางสังคม.
14/9/55 โพสต์โดย Koornor
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
professional ย่อมาจากอะไร, a คือ approach, l คือ leadership ที่เหลือคืออะไรครับ
คุณชอบภาษาอะไรที่สุดเพราะอะไร
ภาษาพูดมีกี่แบบค่ะ แล้วมีอะไรบ้างค่ะ
อักขระหรืออักษรโบราณนี้ หมายถึงอะไร ภาษาอะไร
explore learning มันคืออะไรหรอครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู