หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
Modulator
ทำไมวิทยุจึงต้องมีModulator
13/1/52 โพสต์โดย herobeer
คำตอบ
1 จาก 1
Modulation

การโมดูเลชั่น(Modulation) คือการผสมสัญญาณข้อมูลเข้ากับสัญญาณความถี่สูง เช่นคลื่นวิทยุ ทำให้เดินทางได้ไกลขึ้น และป้องกันไม่ให้สัญญาณข้อมูลถูกรบกวน

การโมดูเลชั่นสัญญาณแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่คือ แบบอนาล็อค(Analog) และแบบดิจิตอล(Digital)

modulation เป็นการเพิ่มของสารสนเทศไปยังตัวกลางสัญญาณอีเลคโทรนิคส์ หรือ optical โดย modulation สามารถประยุกต์กับไฟฟ้ากระแสตรง (โดยเปิดหรือปิด) ไฟฟ้ากระแสสลับ และสัญญาณ optical หรือ คิดถึงการบังคลื่นในรูปแบบของ modulation ในการใช้ส่งสัญญาณควัน (ตัวกลางเป็นควันที่ต่อเนื่อง) รหัสมอร์ส (Morse code ) เป็นการประดิษฐ์สำหรับโทรเลขและยังคงใช้ในวิทยุอเมเจอร์ โดยการใช้รหัส digital binary คล้ายกับ รหัสทีใช้คอมพิวเตอร์สมัยใหม่ วิทยุและโทรคมนาคมในปัจจุบัน ตัวกลางเป็นกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ ในช่วงที่ความถี่ที่กำหนด วิธีการ modulation ทั่วไปได้แก่
- Amplitude modulation (AM) ซึ่งใช้ความต่างศักย์ประยุกต์กับสัญญาณที่แปรเปลี่ยนตลอดเวลา
- Frequency modulation (FM) ซึ่งใช้ความถี่ของสัญญาณตัวกลาง เป็นการส่งที่แปรเปลี่ยนเล็ก แต่มีความหมายโดยรวม
- Phrase modulation (PM) ซึ่งใช้การไหลตามธรรมชาติของรูปแบบคลื่นกระแสสลับที่หน่วงเวลาชั่วคราว
บางครั้ง เรียกวิธีการ modulation แบบคลื่นต่อเนื่องเพื่อแยกจากการ modulation แบบ pulse code ซึ่งใช้การเข้ารหัสทั้งสารสนเทศ แบบดิจิตอล และอะนาล็อก ด้วยรหัส binary สถานีวิทยุและโทรศัพท์ตามปกติใช้ AM หรือ FM วิทยุแบบ 2 ทาง ส่วนใหญ่ FM ถึงแม้ว่าจะมีโหมดแบบ Single Sideband ( SSB)
รูปแบบที่ซับซ้อนของ modulation คือ Phase Shift Keying (PSK) และQuadrature Amplitude Modeulation (QAM) สัญญาณ optical จะได้รับการผสมคลื่นโดยการประยุกต์ กระแสแม่เหล็กไฟฟ้าที่แปรเปลี่ยนตามความเข้มข้นของแสงเลเซอร์
13/1/52 โพสต์โดย Amnet
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
""" กังหันลม """
ทำไมหน้าปัดวิทยุต้องเริ่มที่80
วิทยุสื่อสาร yaesu fh-912 กดPTT ไฟบ้านดับเพราะอะไร
แบตโน๊ตบุ๊คเสื่อมให้ร้านวิทยุผ่าแล้วซื้อถ่านมาเปลื่ยนได้หรือไม่
วิทยุ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู