หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การทําไร่เลื่อนลอย
ส่งผลกระทบอย่างไร ถึงทรัพยากรป่าไม้
เพลงป็อป | ดนตรีคลาสสิค 28/9/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
-   ป่าไม้และป่าต้นน้ำถูกทำลาย   พื้นที่ป่าลดลง  
-   เกิดการไหลบ่าของน้ำ เป็นผลต่อเนื่องจากการสูญเสียพื้นที่ป่า เนื่องจากไม่มีต้นไม้คอยดูดซับน้ำ ดังนั้น เมื่อฝนตกชุกจึงมีการไหลบ่าของน้ำเกิดขึ้น  เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุทกภัย
-   เกิดการการพังทลายของหน้าดินและการสูญเสียหน้าดิน เมื่อขาดแคลนพืชคลุมดิน หากน้ำหลาก หน้าดินจะถูกกัดเซาะ และพัดพาได้ง่าย
-   การทับถมของตะกอนในแหล่งน้ำ เกิดจากการที่ดินถูกพัดพาลงมาจากภูเขาสูง ทับถมลงในแหล่งน้ำ ทำให้แม่น้ำตื้นเขินในฤดูฝน เมื่อปริมาณน้ำในแม่น้ำเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลัน
-   ปัญหาการขาดแคลนน้ำ จากปัญหาป่าต้นน้ำถูกทำลาย ก่อให้เกิดภาวะการขาดแคลนน้ำทั้งบนที่สูงและที่ราบต่ำ เนื่องจากไม่มีต้นไม้ดูดซับน้ำในฤดูฝน ดังนั้น เมื่อถึงฤดูแล้งปริมาณน้ำในแม่น้ำที่มาจากต้นน้ำมีปริมาณน้อย

อ้างอิงจาก http://www.firstroyalfactory.org/main.php?m=wiki&keyword=ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการทำไร่เลื่อนลอย
28/9/53 โพสต์โดย Petze - Vkn Clrb
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ใบเกิดหายทําอย่างไร
วิธีทําน้ําพุจําลอง
ทําให้คิดไกล
วิธีทําให้ผู้อื่นชอบ
หลักการทำงานคอมพิวเตอร์มีองค์ประกอบอะไรบ้างครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู