หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ระบอบประชาธิปไตยคืออะไร
การเมือง | สังคม 1/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 3
คำว่า “ประชาธิปไตย” มาจากภาษากรีกโบราณว่า “Democratia” เป็นคำผสมระหว่างคำว่า “Demo” หมายถึง ประชาชนหรือสาธารณชนทั่วไป นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ กล่าวถึงคำว่า demo หรือ demos ว่ามี 2-3 ความหมาย ความหมายแรกหมายถึง ประชาชนหรือสาธารณะชนดังกล่าวไปแล้ว อีกความหมายหนึ่งคือ ชายฉกรรจ์ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ไม่ได้เป็นทาส มีอิสระและได้แสดงตนว่าสามารถทำหน้าที่ปกป้องนครรัฐของตนเองได้

ส่วนอีกความหมายหนึ่งคือสภาประชาชน หรือ “ekklesia” ซึ่งเป็นที่รวมของรายชื่อประชาชนทั้งหลาย) อีกคำหนึ่งที่ประกอบคือ “cratia” ที่มีความหมายถึง ระบอบการปกครอง อันอาจจะสรุปความหมายของประชาธิปไตยได้จากสุนทรพจน์อันลือเลื่องของประธานาธิบดีลิงคอล์น อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่ว่า ประชาธิปไตยคือการปกครอง “ของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน” ที่ถือว่าอำนาจหน้าที่ในการปกครองประเทศจะต้องมาจากประชาชนหรือได้รับความยินยอมจากประชาชน โดยจะมีการกำหนดวิธีการที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวไว้

สรุปคือ ระบอบประชาธิปไตย หมายถึง การปกครองที่ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนในรัฐ
30/3/51 โพสต์โดย dfaf
2 จาก 3
กระบวนการของประชาชนในการปกครองกันเองโดยการมีส่วนร่วมกัน
แต่ในทิศทางปัจจุบันคือระบอบของผู้มีอำนาจเงินกับอำนาจกฎหมายและพวกพ้องในการเขียนกฎหมายช่วยเหลือพวกตัวแต่ไม่ใช่ช่วยเหลือคนส่วนใหญ๋
2/12/52 โพสต์โดย ทรชน
3 จาก 3
“ประชาธิปไตย   คือ การยึดถือเสียงข้างมาก  โดยไม่ข่มเหงเสียงข้างน้อย"

การปกครองระบอบประชาธิปไตย  ไม่ใช่ระบอบการปกครองที่ดีที่สุด  แต่เป็นแค่ระบอบการปกครองที่เลวน้อยที่สุด

ประเทศชาติ จะถูกปกครองด้วยระบอบใดก็ดี ถ้าหากผู้ปกครองนั้นมี ธรรมาธิปไตย คือ ใจเป็นธรรม
(มีธรรมะในจิตใจ)
29/3/53 โพสต์โดย Siam Park ที่ประเทศสเปน ใครเป็นเจ้าของ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เบื่อการเมืองไทย
คุณว่าระบบการปกครองระหว่างประชาธิปไตยกับระบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ระบบไหนดีกว่ากัน?
คิดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ว่ากันไปตามระบอบประชาธิปไตย
สาเหตุของการโหวตโน 5 เพราะ 5เพื่อ
การปกครองระบบประชาธิปไตยเป็นระบบที่ดีที่สุด
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู