หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
การรักษา | โรค 23/1/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
สกุล Escherichia

             เชื้อในสกุลนี้มีอยู่  เชื้อสาย คือ Escherichia coli มีหลาย Zerotypes และหลาย Biotypes ส่วน ใหญ่เคลื่อนที่ได้ บางสายพันธุ์ มี แคปซูล เชื้อสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี เช่น มีชีวิตอยู่ตามเสื้อผ้าแห้งและในฝุ่นละอองได้หลายวันอยู่ในนํ้าได้หลายสัปดาห์แต่

ถูกทำลายเมื่อต้มที่ 60 องศาเซลเซียสนาน 30 นาที

ลักษณะการเจริญเติบโตและปฎิกิริยาทางชีวเคมี

            E. Coli เจริญได้ดีบนอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดธรรมดา เมื่อเลี้ยงบนอาหารชนิดที่แสดงความแตกต่างของเชื้อ เช่น MacConkey agar โคโลนีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-3 มม.และมีสีชมพูแดงเนื่องจากหมักย่อยแลคโตสได้(lactose fermenter) กรดที่เกิดจากการหมักย่อยนํ้าตาลจะทำให้สีของอินดิเกเตอร์ในอาหารเปลี่ยนไปจากเดิม เชื้อบางสายพันธ์ไม่สามารถย่อยนํ้าตาลแลคโตสได้(non-lactose fermenter)ซึ่งให้ลักษณะโคโลนีที่ไม่มีสี บางสายพันธุ์

ให้ผลการหมักช้าซึ่งอาจนานถึง 7 วัน(late lactose fermenter)

            คุณลักษณะที่สำคัญของการวินิจฉัย E. coli ได้แก่ การทดสอบ IMViC ให้ผล ++ - -

คือ Indole และ Metyl Red ให้ผลบวก ส่วน Voges Proskauer และ Citrate ให้ผลลบ ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ได้

คุณสมบัติของแอนติเจน

           แอนติเจนของ E. coli มีหลายชนิดคือ

1.      แอนติเจน O มี 162 ชนิด อยู่ในชั้นผนังเซลล์ ทนต่อความร้อนที่ 121๐C ได้ดี

2.      แอนติเจน K มี 100 ชนิดซึ่งอาจเป็น L, A หรือ B แอนติเจนนี้เป็นส่วนหนึ่งของแคบซูลที่หุ้มตัวแบคทีเรียและคลุมแอนติเจน O ทำให้เชื้อไม่เกาะกลุ่มกันในแอนติซีรัม O ยกเว้นต่อเมื่อทำลายแอนติเจน K เสียก่อนโดยการต้มที่ 100 ๐C นาน 2.5 ชม. หรือที่ 121 ๐ C นาน 2 ชม.

3.      แอนติเจน H มี 52 ชนิด เป็นส่วนของแฟลกเจลลาของแบคทีเรีย จะถูกทำลายเมื่อนำไปต้มที่ 100 ๐ C

                แอนติเจน O, K และ H มีคุณสมบัติทางกายภาพและภูมิคุ้มกันวิทยาต่างกัน และการแยก serotype ของเชื้อขึ้นอยู่กับชนิดของแอนติเจนเหล่านี้

การทำให้เกิดโรคและพยาธิสภาพ

               E. coli   มีอยู่ทั่วไปในดิน นํ้า             และลำไส้ของคนและสัตว์โดยไม่ทำให้เกิดโรค มีบาง serotype ทำให้เกิดโรคในคน คือ

               1. โรคอุจจาระร่วง(Diarrheal diseases) E.  coli บาง serotype ทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วงพบเป็นมากในเด็กอายุตํ่ากว่า 2 ขวบ (Infantile Diarrhea) และพบในผู้ใหญ่ที่เดินทางไปต่างถิ่น แล้วเกิดเป็นโรคอุจจาระร่วงที่เรียกว่า traveller diarrhea  เชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคอุจจาระร่วงมี 3 กลุ่มคือ

                        1.1 กลุ่ม Enterotoxigenic แบคทีเรียมีสารพิษพวกเอกโซทอกซินซึ่งอาจเป็นชนิดที่ไม่ทนต่อความร้อน และ/หรือชนิดที่ทนต่อความร้อนสารพิษชนิดที่ไม่ทนต่อความร้อนมีคุณสมบัติ

คล้าย เอนเทอโรทอกซินของ Vibrio cholerae โดยจะกระตุ้นเอนไซม์ adenyl cyclase ใน Epithelial cell ในลำไส้ ทำให้เกิดมีอาการคลั่งของ cyclic adenosine monophobphate (cAMP) ยังผลให้มีการหลั่งของฟลูอิดเข้าไปในลูเมนของลำไส้

ส่วนกลไกการออกฤทธิ์ของสารพิษชนิดทนต่อความร้อนยังไม่ทราบ เชื้อที่สร้างสารพิษได้ ได้แก่ serotype 06 08 025 027 078 0148 และ0159 แต่การที่คนเกิดมีอุจจาระร่วงนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีเอนเทอโรทอกซินเท่านั้น ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆอีก รวมทั้งความสามารถของเชื้อโรคในการที่จะดำรงตัวเองอยู่ที่ Epithelial

Cell ในลำไส้เล็ก การตรวจสอบ enterotoxigenic E. Coli ทำได้หลายวิธีได้แก่

Rabbit ileal loop test และวิธี tissue culture assay เป็นต้น

1.2              กลุ่ม Enteroinvasive

แบคทีเรียจะทำลาย Epithelial cell   ของลำไส้ทำให้ลำไส้เกิดเป็นแผล ผู้ป่วยมีอาการคล้ายกับโรคบิดที่เกิดจากเชื้อ Shigella ได้แก่ serotypes 028 0112 0115 01240136 0143 0144 0147 และ0152 พวกนี้ใช้วิธี Sereny test

1.3              กลุ่ม Enteropathogenic

กลไกในการก่อให้เกิดโรคในคนยังไม่ทราบแน่ชัด เชื้อกลุ่มนี้ได้แก่ serotypes 026 055 086 0111 0114 0119 0125 0126 0127 0128 และ 0142 วึ่งตรวจหาได้ทางวิธีซีโรโลยีดูการเกาะกลุ่มของเชื้อในแอนติซีรัมจำเพาะ serotype ที่ ก่อให้เกิดโรคในคนอาจตรวจพบได้ในอุจจาระของคนปกติ ผู้ที่ป่วยเป็นโรคอาจมีอาการไข้หรือไม่มีอาการไข้ อุจจาระเป็นน้ำ ต่อมาอาจมีมูกปน ร่างกายอ่อนเพลียเพราะเสียน้ำ และอีเล็คโตรไลท์มาก อาจถึงกับช็อคและตายได้

2.      โรคติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะ มักมีสาเหตุมาจากเชื้อที่อาศัยอยู่ในลำไส้ผู้ป่วย

3.      โรคติดเชื้ออื่นๆ  เช่น ไส้ติ่งอักเสบ เยื่อบุช่องท้องอักเสบ แผลติดเชื้อ โลหิตติดเชื้อ เป็นต้น

..^^..
23/1/53 โพสต์โดย _อาร์ม_
2 จาก 2
จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารมีกี่ประเภท
8/7/53 โพสต์โดย สุดยอดคนเปลี่ยนอาชีพ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
อินทรีย์วัตถุ คืออะไร
วิธีรายงานผลเชื้อจุลินทรีย์
กากมันหมักยีสต์ โปรตีนมาจากไหน มาจากตัวยีสต์ หรือมาจากแอมโมเนียทำปฏิกิริยากับกากน้ำตา
ทำไม ควายกินแต่หญ้าทำไมถึงอ้วน
ธาตุอาหารให้กับต้นข้าว พิจารณาองค์ประกอบอะไรบ้าง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู