หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
สัตว์ป่าคุ้มครองคืออะไร
ชีววิทยา | วิทยาศาสตร์ 2/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 7
สัตว์ป่าคุ้มครอง คือ เป็นสัตว์ป่าที่ห้ามล่า พยายามล่า ห้ามค้า ห้ามนำเข้าหรือส่งออก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตค่ะ ชื่อสัตว์ป่าคุ้มครองจะมีชื่ออยู่ในบัญชีแนบท้าย กฎกระทรวง กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546 ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ประกอบด้วยสัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 201 ชนิด นก 952 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 91 ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 12 ชนิด แมลง 20 ชนิด ปลา 14 ชนิด และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ 12 ชนิด
26/3/51 โพสต์โดย fone
2 จาก 7
สัตว์ป่าคุ้มครอง
(ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535)


ลิ่มหรือนิ่ม
( Manis javanica)
เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่คล้ายคลึงกับสัตว์เลื้อยคลาน ลำตัวปกคลุมด้วยเกร็ดแข็งคล้ายปลา ปากเป็นช่องเล็กๆ มีลิ้นเป็นเส้นยาว อาศัยอยู่ตามป่าโปร่ง ออกหากินตามพื้นดินในเวลากลางคืน และจะหลับในโพรงดิน เวลานอนจะขดม้วนตัวกลม อาหารที่ชอบได้แก่ มด และปลวก พบเห็นได้ในทุกภาคของประเทศไทย
หมีควายหรือหมีดำ
( Selenarctos thibetanus )
เป็นหมีขนาดใหญ่ของไทย ลำตัวมีขนหยาบสีดำ ใต้คอมีขนสีขาวรูปตัววี ปลายจมูกค่อนข้างดำ ปากยาว หางสั้น และหูใหญ่ ออกหากินตอนกลางคืน กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร เช่น แมลง ใบไม้ และลูกไม้ต่างๆ มหีควายมีนิสัยดุร้ายและชอบการต่อสู้ ปกติจะอยู่ตามลำพังหรืออยู่กันเพียง 2-3 ตัวเท่านั้น

เสือโคร่ง
( Panthera tigers)
เป็นเสือขนาดใหญ่ที่สุดในสัตว์จำพวกแมว ตัวสีเหลืองส้ม ลายพาดเป็นริ้วสีดำ หางลายดำเป็นปล้อง สามารถขึ้นต้นไม้และลงว่ายน้ำได้อย่างคล่องแคล่ว ออกหากินลำพังในเวลาพลบค่ำและกลางคืน ถิ่นอาศัยของเสือโคร่ง พบในไซบีเรีย จนถึงทะเลสาบแคสเปี้ยน อินเดีย จีน มาเลเซีย ฯลฯ และพบในทุกภาคของประเทศไทย
กวางป่า
( Cervus unicolar )
กวางป่าเป็นกวางที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ออกหากินหญ้า ลูกไม้ป่า และหน่อไม้ ในตอนกลางคืน กวางป่าจะผสมพันธ์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม ตั้งท้องนานประมาณ 8 เดือน ตกลูกครั้งละ 1 ตัว กวางป่ามีอายุยืนประมาณ 15-20 ปี พบเกือบทุกภาคในประเทศไทย

ค่างแว่น
( Presbytis phayrei )
ลำตัวของค่างแว่นด้านหลังมีสีน้ำตาลหรือเทา หน้ามีสีดำหรือเทา ที่ขอบตาจะมีสีเขียวอมฟ้าขาว ขาหลังและหางมีสีเดียวกับแผ่นหลัง ค่างแว่นอาศัยอยู่บนต้นไม้สูงตามถูเขาและป่าไม้ ค่างแว่นมักจะอยู่บนต้นไม้มากกว่าลงมายังพื้นดิน ค่างแว่นพบมากในเอเซีย ได้แก่ จีน พม่า อินโดนีเซีย และประเทศไทย
เสือดาว
( Panthera pardus )
เป็นสัตว์ที่มีประสาทหู ตา ว่องไว และซ่อนตัวเก่ง หนังเสือดาวจะมีสีเหลืองปนน้ำตาล มีลายจุดสีดำเต็มตัว เป็นลอยขยุ้มตีนหมา เสือดาวอาศัยอยู่ในป่าลึก ตามโพรงไม้หนาบนภูเขาหิน หรือที่ที่มันสามรถหลบซ่อนได้ เสือดาวเป็นสัตว์ที่ปีนต้นไม้ได้เหมือนแมว มันจะออกลูกครั้งละ 2-3 ตัว หรืออาจมากกว่าถึง 5 ตัว

เนื้อทราย
( Cervus porcinus )
เป็นกวางขนาดเล็กเท่าอีเก้ง เขาของมันคล้ายกับเขากวางป่าแต่เล็กกว่า เนื้อทรายชอบอยู่เป็นฝูงเล็กๆ ตามทุ่งหญ้าริมหนอง บึง ออกหากินในตอนเช้าและค่ำ ในประเทศไทยได้สูญพันธ์ไปแล้ว ส่วนที่พบเห็นในสวนสัตว์จะมาจากพม่า ปัจจุบันเนื้อทรายถูกพบที่ประเทศอินโดนีเซีย ศรีลังกา จีนตอนใต้ พม่า ลาว ฯลฯ
29/6/52 โพสต์โดย x-son
3 จาก 7
สัตว์ป่าคุ้มครอง หมายถึง สัตว์ป่าตามที่กฏกระทรวงกำหนดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองกำหนดไว้ซึ่งกฏหมายไม่อนุญาตให้ล่าได้หรือมีไว้ในครอบครอง (ซึ่งรวมถึงซากของสัตว์ป่าสงวนหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง) หรือค้า เว้นแต่การกระทำโดยทางราชการเพื่อการศึกษา วิจัย การเพาะพันธุ์หรือเพื่อกิจการสวนสัตว์สาธารณะ หากผู้ใดครอบครองแต่เดิมให้นำมาขึ้นทะเบียนต่อป่าไม้อำเภอภายใน 90 วันนับแต่วันประกาศพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 มีทั้งหมด 1302 ชนิด แบ่งประเภมได้ดังนี้
สัตว์ป่าจำพวกเลี้ยงลูกด้วยนม จำนวน 201 ชนิด
สัตว์ป่าจำพวกนก มี 952 ชนิด ได้แก่
1. สัตว์ป่าจำพวกเลื้อยคลาน มีจำนวน 91 ชนิด
2. สัตว์ป่าจำพวกสะเทินน้ำสะเทินบกจำนวน 12 ชนิด
3. สัตว์ป่าจำพวกปลา จำนวน 14 ชนิด
4. สัตว์ป่าจำพวกแมลง มี 20 ชนิด
5. สัตว์ป่าจำพวกไม่มีกระดูกสันหลัง มี 12 ชนิด
26/8/53 โพสต์โดย Praew Narak
4 จาก 7
อยากรู้เหมือนกันอ้ะครับมันมีกี่ชนิด
29/3/55 โพสต์โดย Gamer7126 คนขี้สงสัย
5 จาก 7
สัตว์น้ำชนิดไดหากินเช้าค่ำ
25/8/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
6 จาก 7
สัตว์น้ำชนิดไดหากินเช้าค่ำ
25/8/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
7 จาก 7
สัตว์ป่าสงวนคือ
17/9/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
"ชะนี"เลี้ยงได้ด้วยหรือ???
ถ้าสัตว์ป่าในเมืองไทยสูญพันธุ์ไปหมด จะกระทบกระเทือนต่อชีวิตพวกเราไหม ?
วิธีที่ทำให้สัตว์ไมjให้แต่ระพันธุ์หายไปในความคิดของคุณคือ
แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพังงา
โต้วาที ไปทะเลดีกว่าเที่ยวป่า
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู