หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
องค์ประกอบของดนตรีไทยประกอบด้วยอะไรบ้าง
การศึกษา | ข้อมูล | ดนตรี 21/8/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
องค์ประกอบของดนตรีไทย

               บทเพลงที่ดีจะต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนสมสัดส่วน ทั้งเครื่องดนตรี  บทเพลง  จังหวะ ฯลฯ

เครื่องดนตรีไทย  เครื่องดนตรีไทยสามารถแบ่งได้เป็นตี  เป่า  ดีด และสี  ดังนี้


เครื่องตี  สามารถจำแนกได้ ๒ ลักษณะ  คือ


๑.   แบ่งตามประเภทของวัสดุที่ใช้ผลิต  คือ


-          ทำจากไม้  ได้แก่  ระนาดเอก  ระนาดทุ้ม  กรับ  เกราะ  โปงลาง ฯลฯ


-          ทำจากโลหะ  ได้แก่  ฆ้องวงใหญ่  ฆ้องวงเล็ก  ระนาดเอกเหล็ก ระนาดทุ้มเหล็ก  ฉิ่ง  ฉาบ  โหม่ง ฯลฯ


-          ขึงด้วยหนังสัตว์  ได้แก่  กลองชนิดต่าง ๆ


๒.  แบ่งตามหน้าที่ของการบรรเลง  คือ


-          เครื่องทำทำนอง  ได้แก่  ระนาดเอก  ระนาดทุ้ม  ระนาดเอกเหล็ก  ระนาดทุ้มเหล็ก  ฆ้องวงใหญ่  ฆ้องวงเล็ก  โปงลาง


-          เครื่องทำจังหวะ  ได้แก่  ฉิ่ง  ฉาบ  กรับ  โหม่ง  กลองชนิดต่าง ๆ


เครื่องเป่า  แบ่งได้ ๒ ประเภท  คือ


๑.  เครื่องเป่าที่มีลิ้น  ได้แก่  ปี่ใน  ปี่กลาง  ปี่นอก  ปี่ชวา  ปี่มอญ  แคน ฯลฯ


๒.  เครื่องเป่าที่ไม่มีลิ้น  ได้แก่  ขลุ่ยเพียงออ  ขลุ่ยอู้  ขลุ่ยหลิบ  สังข์ ฯลฯ


เครื่องดีด  ได้แก่  กระจับปี่  จะเข้  พิณเพี้ยะ (เปี้ยะ)  พิณน้ำเต้า  ซึง ฯลฯ


เครื่องสี  ได้แก่  ซอสามสาย  ซอด้วง  ซออู้  สะล้อ  ซอบั้งหรือซอกระบอก ฯลฯ
22/8/54 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 2
ส่วน
24/12/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
องค์ประกอบ GDP ของไทย ประกอบด้วยอะไรบ้าง
ดนตรีต่างชาติที่มีอิทธิพลต่อเยาวชนไทยมีอะไรบ้างคะ
องค์ประกอบที่ทำให้เกิดโรค มีองค์ประกอบอะไรบ้าง
เพลงดนตรีไทยที่เปิดประกอบรายการในช่อง 7
องค์ประกอบของชุมชนมีอะไรบ้าง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู