หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การหาพื้นที่วงกลม ?
1.วาดรูปวงกลมรัศมี 7 ซม. วาดรูปวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 ซม. วงกลมทั้งสองรูปมีความยาวรอบวงรวมเท่าไร(3.14)

2.ลูกกลิ้งมีรัศมี 8 ซม. ลูกกลิ้งหมุน 12 รอบ รวมระยะทางเท่าไร(22/7)

3.ล้อรถมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 70 ซม. ล้อหมุน 90 รอบ ระยะทางรวมกี่เมตร(3.14)

4.มีที่ดินรูปวงกลมรัศมี 63 ม. ต้องการปลูกต้นไม้รอบที่ดินห่างกันต้นละ 6 ม.

ต้องใช้ต้นไม้กี่ต้น(22/7)
คณิตศาสตร์ | การบ้าน 5/12/55 โพสต์โดย FAIFA
คำตอบ
1 จาก 3
1.วาดรูปวงกลมรัศมี 7 ซม. วาดรูปวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 ซม. วงกลมทั้งสองรูปมีความยาวรอบวงรวมเท่าไร
เส้นรอบวงกลม = pi*เส้นผ่าศูนย์กลาง
s1 = (22/7)*(2*7) = 44 ซม.
s2 = (22/7)*7 = 22 ซม.
วงกลมทั้งสองรูปมีความยาวรอบวงรวม 44+22 = 66 ซม.


2.ลูกกลิ้งมีรัศมี 8 ซม. ลูกกลิ้งหมุน 12 รอบ รวมระยะทางเท่าไร
เส้นรอบวงกลม = 2*pi*รัศมี = 2*(22/7)*8 = 50.28 ซม.
กลิ้งได้ระยะทาง = 12*50.28 = 603.36 ซม.

3.ล้อรถมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 70 ซม. ล้อหมุน 90 รอบ ระยะทางรวมกี่เมตร
เส้นรอบวงกลม = pi*เส้นผ่าศูนย์กลาง = (22/7)*70 = 220 ซม.
กลิ้งได้ระยะทาง = (90*220)/100 =  198 เมตร


4.มีที่ดินรูปวงกลมรัศมี 63 ม. ต้องการปลูกต้นไม้รอบที่ดินห่างกันต้นละ 6 ม.
ต้องใช้ต้นไม้กี่ต้น
เส้นรอบวงกลม = 2*pi*รัศมี = 2*(22/7)*63 = 396 ม.
ปลูกต้นไม้ =  396/6 = 66 ต้น
6/12/55 โพสต์โดย Mr.Small
2 จาก 3
เหมืนนาฬิกา แบ่งเป็น 12 ชม ก็มี 12 ขีด
ปลูกต้นไม้ = 396/6= 66 ต้น
6/12/55 โพสต์โดย พะนะ
3 จาก 3
สูตรหา พท pi*R^2
สูตรหาเส้นรอบวง 2*pi*R  or pi*D
pi = 22/7

1. เส้นรอบวง = 2*(22/7)*7 + (22/7)*7 = 44 + 22 = 66 cm
2 ระยะทางหมุน 1 รอบ = เส้นรอบวง = 2*(22/7)*8 cm ดังนั้นหากหมุน 12 รอบ = 2*(22/7)*8*12 = 603.185 cm
3 คล้ายข้อ 2 ระยะทางรวม = (22/7)*70*90 = 22*900 = 19,800 cm
4. คิดแบ่ง จำนวนต้นไม้ = เส้นรอบวง/ระยะห่างของต้นไม้ = (2*(22/7)*63)/6 = 2*22*9/6 = 22*3 = 66 ต้น
6/12/55 โพสต์โดย utkk
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
วิธีทำสูตรคูณ วงกลม
วงกลม จ มีความยาวรอบรูป 220 ซม. มีรัศมีเท่าใด (กำหนด 22ส่วน7)
วิธีการ รัศมีวงกลม โดยมี พาย3.14
อยากถามคำถาม
หาสมการวงกลมเมื่อผ่านจุด (4,-3) และ (-3,-4) ที่มีรัศมีเท่ากับ 5
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู