หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การส่งของจากต่างประเทศมาไทย เสียภาษีและค่าส่งเท่าไร
ของมีราคา 36000 ส่งกับบริษัทไหนดีที่สุด เสียภาษีและค่าขนส่งเท่าไร เพราะตอนแรกฝากเพื่อนที่อยู่อังกฤษซื้อ เห็นว่าที่โน่นลดราคาเลยส่งเงินไปให้ บอกว่าจะฝากเพื่อนอีกคนบินกลับมาให้ แต่สุดท้ายเพื่อนเปลี่ยนใจไม่มา เลยจะใช้วิธีส่งแทน แต่ถ้าต้องจ่ายค่าขนส่งบวกภาษีแล้วราคามากกว่า shop ไทย ก็คงเซ็งอะครับ
ส่งสินค้าจากต่างประเทศ 30/5/53 โพสต์โดย nookie
คำตอบ
1 จาก 1
สินค้าเร่งด่วนแบ่งออกเป็น 4 ประเภท   ดังนี้
ประเภทที่ 1 เอกสารไม่ต้องชำระอากร ซึ่งไม่เป็นของต้องห้ามต้องกำกัด
ประเภทที่ 2 ของไม่ต้องชำระอากร ซึ่งไม่เป็นของต้องห้ามต้องกำกัด
ประเภทที่ 3 ของต้องชำระอากรโดยแต่ละรายการมีราคาพึงประเมิน ไม่เกิน 20,000 บาท และไม่เป็นของต้องห้ามต้องกำกัด หรือของที่ต้องส่งตัวอย่างวิเคราะห์สินค้าก่อนปล่อย
ประเภทที่ 4 ของอื่นๆนอกจากของตามประเภทที่ 1, 2 และ 3

สินค้าเร่งด่วนประเภทที่ 1 และ 2 รวมทั้งสินค้าแต่ละรายที่มีราคาไม่เกิน 1,000 บาทจะได้รับยกเว้นอากร โดยผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเร่งด่วนจะเป็นผู้จัดส่งสินค้าให้แก่ผู้รับ
สินค้าเร่งด่วนประเภทที่ 3 เจ้าหน้าที่ทำการเรียกเก็บค่าภาษีอากรและออกใบเสร็จรับเงินค่าภาษีอากรให้ เพื่อผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเร่งด่วนนำส่งให้ถึงมือผู้รับและเรียกเก็บค่า ภาษี
สินค้าเร่งด่วนประเภทที่ 4 จะนำเข้าเก็บไว้ในคลังสินค้าเร่งด่วนของบริษัท TAGS หรือบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แล้วแต่กรณี เพื่อรอให้ผู้นำของเข้าหรือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเร่งด่วน (กรณีได้รับมอบหมายจากผู้นำเข้า) มาปฏิบัติพิธีการผ่านใบขนสินค้าชำระภาษีอากรและตรวจปล่อยตามปกติต่อไป
สินค้าเร่งด่วนประเภทที่ 3 และ 4 จะต้องชำระค่าภาษีอากรต่างๆ ได้แก่ อากรขาเข้าซึ่งขึ้นกับชนิดของของ (มีอัตราอากรระหว่าง 0%-80%) สามารถดูอัตราอากรประมาณได้ที่ Tariff นอกจากอากรขาเข้าแล้วอาจต้องเสียภาษีอื่นๆ อีก ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเพื่อมหาดไทย ภาษีสรรพสามิต โดยมีสูตรการคำนวณ ดังนี้

วิธีคิดอัตราอากรรวม
1. ถ้าราคา CIF ของสินค้า=100
2. อากรขาเข้า=80%
3.ภาษีสรรพสามิต=35%
4.ภาษีเพื่อมหาดไทย= 10%
5.ภาษีมูลค่าเพิ่ม=7%

วิธีคำนวณ
1. อากรขาเข้า= (ราคา CIF X อัตราอากรขาเข้า)
     = (100 X 0.8) = 80

2. ภาษีสรรพสามิต= (ราคา CIF + อากรขาเข้า) X <อัตราภาษีสรรพสามิต/ 1-(1.1 Xอัตราภาษีสรรพสามิต)>
     = (100 + 80) X <0.35/ 1-(1.1 X0.35)>
     = 180 X 0. 5691057 = 102.439

3. ภาษีเพื่อมหาดไทย = ภาษีสรรพสามิต X อัตราภาษีเพื่อมหาดไทย
     = 102.439 X 0.1 = 10.2439

4. ฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม = ราคา CIF + อากรขาเข้า + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย
     = 100+ 80 + 102.439 + 10.2439 = 292.6829

5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม = ฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม X อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
     = 292.6829 X 0.07= 20.4878

6. รวมอัตราอากรทั้งหมด = 1 + 2 +3 +4 +5 = 213.171

ข้อมูลจาก : กรมศุลกากร
30/5/53 โพสต์โดย woodmemory
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
จะเอารถกลับไทยรถ3000000B.ต้องเสียภาษีเท่าไรครับ
Vatคือ
ถ้าส่งค่างวดรถไม่ครบขายได้มั้ย
เมื่อมีปัญหาส่งค่างวดธนาคารหรือสถาบันการเงินท่านทำอย่างไร?
ส่งประกันสังคมไปเท่าไรแล้วกี่บาท
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู