หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ดาราคนไหนเคยแสดงเป็นแม่นาคพระโขนงมาก่อน???
ดารานักร้อง | คนดัง | ภาพยนตร์ | ดารานักร้องหญิง 4/5/54 โพสต์โดย PANDA10
คำตอบ
1 จาก 11
อั้ม พัชราภา
4/5/54 โพสต์โดย เด็กน้อย คล้อยรัก
2 จาก 11
น้ำฝน กุลณัฐ ไม่แน่ใจว่าเขียนถูกป่าว
4/5/54 โพสต์โดย เด็กน้อย คล้อยรัก
3 จาก 11
ทราย เจริญปุระ
4/5/54 โพสต์โดย machima
4 จาก 11
อารมร์ยังค้างเหรอครับ

ผมก็ดูที่ ได้ รถไป 1 คัน อะ

55555+
4/5/54 โพสต์โดย •JaMeKunG•
5 จาก 11
นัท มีเรีย
4/5/54 โพสต์โดย พลอย ploy
6 จาก 11
แตงโม จำได้แค่นี้แหละ
4/5/54 โพสต์โดย เด็กน้อย คล้อยรัก
7 จาก 11
ตั๊ก บงกฏ
4/5/54 โพสต์โดย Panvilai.mo
8 จาก 11
1.ปรียา รุ่งเรือง
2.วิไลวรรณ วัฒนพาณิช
3.อรัญญา นามวงศ์
4.สุภัค ลิขิตกุล
5.เปียทิพย์ คุ้มวงศ์
6.ภาวนา ชนะจิต
7.เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
8.สีดา พัวพิมล
9.สีดา สุทธิรักษ์
10.ชุดาภา จันทร์เขตต์
11.ตรีรัก รักการ
12.ดาริน กรสกุล
13.ทราย เจริญปุระ
14.ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์
15.บงกช คงมาลัย
16.ปริศนา วงศ์ศิริ
17.ลีลาวดี วัชโรบล
18.พัชราภา ไชยเชื้อ
19.กุลณัฐ ปรียะวัฒน์
4/5/54 โพสต์โดย phetchnamaek
9 จาก 11
อรัญญา นามวงศ์  เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ ทราย เจริญปุระ
ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ บงกช คงมาลัย พัชราภา ไชยเชื้อ
กุลณัฐ ปรียะวัฒน์
จำได้แค่นี้
4/5/54 โพสต์โดย หมาน้อยหน้าแบ๊ว
10 จาก 11
1.ปรียา รุ่งเรือง
2.วิไลวรรณ วัฒนพาณิช
3.อรัญญา นามวงศ์
4.สุภัค ลิขิตกุล
5.เปียทิพย์ คุ้มวงศ์
6.ภาวนา ชนะจิต
7.เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
8.สีดา พัวพิมล
9.สีดา สุทธิรักษ์
10.ชุดาภา จันทร์เขตต์
11.ตรีรัก รักการ
12.ดาริน กรสกุล
13.ทราย เจริญปุระ
14.ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์
15.บงกช คงมาลัย
16.ปริศนา วงศ์ศิริ
17.ลีลาวดี วัชโรบล
18.พัชราภา ไชยเชื้อ
19.กุลณัฐ ปรียะวัฒน์
5/5/54 โพสต์โดย RaKang
11 จาก 11
แม่นาคพระโขนงในสื่อต่าง ๆ

ภาพยนตร์

นางนาคพระโขนง - พ.ศ. 2479 (ไม่มีข้อมูลนักแสดงนำ, กำกับโดย หม่อมราชวงศ์อนุศักดิ์ หัสดินทร์)
ลูกนางนาค/ลูกนางนาคพระโขนง - พ.ศ. 2493 (ไม่มีข้อมูลนักแสดงนำ)
นางนาคพระโขนง - พ.ศ. 2495 (ไม่มีข้อมูลนักแสดงนำ)
นางนาคพระโขนง - พ.ศ. 2498 (ไม่มีข้อมูลนักแสดงนำ)
แม่นาคพระโขนง - พ.ศ. 2502 นำแสดงโดย สุรสิทธิ์ สัตยวงษ์, ปรียา รุ่งเรือง
แม่นาคคืนชีพ - พ.ศ. 2503 นำแสดงโดย อดุลย์ ดุลยรัตน์, วิไลวรรณ วัฒนพาณิช
วิญญาณรักแม่นาคพระโขนง - พ.ศ. 2505 นำแสดงโดย สุรสิทธิ์ สัตยวงษ์, ปรียา รุ่งเรือง
แม่นาคคนองรัก - พ.ศ. 2511 นำแสดงโดย ปรียา รุ่งเรือง, ชุมพร เทพพิทักษ์, ฤทธิ์ ลือชา
แม่นาคพระนคร- พ.ศ. 2513 นำแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา, อรัญญา นามวงศ์
แม่นาคพระโขนง - พ.ศ. 2516 นำแสดงโดย ยอดชาย เมฆสุวรรณ, สุภัค ลิขิตกุล
แม่นาคอาละวาด - พ.ศ. 2516 นำแสดงโดย ยอดชาย เมฆสุวรรณ, สุภัค ลิขิตกุล
แม่นาคอเมริกา - พ.ศ. 2518 นำแสดงโดย กรุง ศรีวิไล, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์
แม่นาคบุกโตเกียว - พ.ศ. 2519 นำแสดงโดย อุเทน บุญยงค์, ภาวนา ชนะจิต, อรสา พรหมประทาน
แม่นาคพระโขนง - พ.ศ. 2521 นำแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, ปรียา รุ่งเรือง, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
นางนาค ภาคพิศดาร - พ.ศ. 2528 นำแสดงโดย โน้ต เชิญยิ้ม, สีดา พัวพิมล
แม่นาค 30 - พ.ศ. 2530 นำแสดงโดย โน้ต เชิญยิ้ม, สีดา สุทธิรักษ์, ยอด นครนายก, ท้วม ทรนง, เด๋อ ดอกสะเดา, เหี่ยวฟ้า
แม่นาคคืนชีพ - พ.ศ. 2533 นำแสดงโดย ลิขิต เอกมงคล, ชุดาภา จันทร์เขตต์
แม่นาคเจอผีปอบ- พ.ศ. 2535 นำแสดงโดย ตรีรัก รักการดี, ณัฐนี สิทธิสมาน
แม่นาคพระโขนง - พ.ศ. 2537 นำแสดงโดย ดาริน กรสกุล, รอน บรรจงสร้าง
นางนาก - พ.ศ. 2542 นำแสดงโดย ทราย เจริญปุระ, วินัย ไกรบุตร
นาค รักแท้ / วิญญาณ / ความตาย - พ.ศ. 2548 นำแสดงโดย ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์, ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์
นาค (ภาพยนตร์แอนิเมชัน) - พ.ศ. 2551 ให้เสียงโดย ศศิกานต์ อภิชาตวรศิลป์, ธงชัย ประสงค์สันติ, นุ้ย เชิญยิ้ม
นาค 3 มิติ (ภาพยนตร์ 3 มิติ) - พ.ศ. 2554 นำแสดงโดย บงกช คงมาลัย, รังสิโรจน์ พันธุ์เพ็ง


ละครโทรทัศน์


แม่นาคพระโขนง พ.ศ. 2523 ออกอากาศทาง ช่อง 7 นำแสดงโดย ปริศนา วงศ์ศิริ, ชานนท์ มณีฉาย
แม่นาคพระโขนง พ.ศ. 2532 ออกอากาศทาง ช่อง 3 นำแสดงโดย ตรีรัก รักการดี, เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์
แม่นาคพระโขนง พ.ศ. 2537 ออกอากาศทาง ช่อง 5 นำแสดงโดย ลีลาวดี วัชโรบล, วรุฒ วรธรรม
แม่นาคพระนคร พ.ศ. 2539 ออกอากาศทาง ช่อง 7 นำแสดงโดย กัญญารัตน์ จิรรัชชกิจ, นุติ เขมะโยธิน
แม่นาค พ.ศ. 2542 ออกอากาศทาง ช่อง 7 นำแสดงโดย พัชราภา ไชยเชื้อ, พีท ทองเจือ
แม่นากพระโขนง พ.ศ. 2543 ออกอากาศทาง ช่อง 3 นำแสดงโดย กุลณัฐ ปรียะวัฒน์, ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ


ละครเวที

อีนากพระโขนง ละครร้องของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรวรรณากร กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ จัดแสดงเมื่อปี พ.ศ. 2455 ที่โรงละครปรีดาลัย
แม่นาคพระโขนง เดอะมิวสิคัล จัดแสดงเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม -26 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ที่ เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ นำแสดงโดย นัท มีเรีย, อาณัตพล ศิริชุมแสง
นางนาก เดอะมิวเซียม จัดแสดงเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ที่มะขามป้อม สตูดิโอ
แม่นาค เดอะมิวสิคัล จัดแสดงเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม - 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ที่ เอ็มเธียเตอร์ นำแสดงโดย ธีรนัยน์ ณ หนองคาย, วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์

ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย ล้วนๆ
5/7/54 โพสต์โดย นปกรณภวดล
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทำไม แม่นาคพระโขนง จึงเป็นดาวเด่นในวงการผีๆ บ้านเราคะ???
อยากได้บ้านถูกๆ แถวพระโขนง
ถ้าอยู่นครปฐมจะนั่งรถตู้สายไหนถึงจะไปเอกมัย(พระโขนง)
พื้นที่บริเวณต่ำสุดของกรุงเทพ ได้แก่ พระโขนง บางจาก บางนา
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู