หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ความหมายของคำว่าฐิถิ
ฐิถิ คืออะไร มีประโยชน์ หรือโทษ ถ้ามนุษย์ทุกคนมี ฐิถิ
ครูกุ๊ก 16/3/53 โพสต์โดย ครูกู๊ก
คำตอบ
1 จาก 6
ทิฐิ

หมายถึงทัศนคติ ความเห็น อะไรทำนองนี้

ความหมายค่อนออกในทางลบ คือ ดื้อด้าน  ไม่ยอมรับความจริง

ไม่ดี เพราะ ปรับตัวเข้าสังคมไม่ได้

ถ้าไม่มีทิฐิ  คือ เค้าบอกว่าผิด

เรารู้ว่า ผิด ยอมรับ

ก็สบายใจ  ไม่ขวางโลก

ไม่มีใครว่า เราดื้อ
16/3/53 โพสต์โดย เหมยเชาฟง
2 จาก 6
ทิฐิ มี สองประเภทครับ (ตามแนวความคิดแบบพุทธ)
คือ สัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ

สัมมา แปลว่า ชอบ ดีงาม
ทิฐิ แปลว่า ความคิด ความเห็น

ส่วนมิจฉา ก็ตรงกันข้ามกับ สัมมา คือ ไม่ชอบ ไม่ดี
(ขอไม่กล่าวถึงมิจฉา แต่ให้นึกถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามกับ สัมมาเอานะครับ)

สัมมาทิฐิ แปลว่า ความเห็นถูกต้อง หมายถึงความเห็นที่ถูกคลองธรรม
เห็นตามความเป็นจริงเป็นความเห็นที่เกิดจากโยนิโสมนสิการ ประกอบด้วยปัญญา
ตามวัดส่วนใหญ่เขียนคำนี้ตามแบบภาษาบาลีว่า "สัมมาทิฏฐิ"

สัมมาทิฐิ ที่เป็นอริยมรรคมีองค์ 8 หมายถึง
ความเห็นในอริยสัจ คือเห็นทุกข์ เห็นสมุทัย เห็นนิโรธ เห็นมรรค

สัมมาทิฐิ ที่เป็นมโนสุจริตหมายถึง ความเห็นถูกต้อง 10 อย่าง คือ

+เห็นว่าการให้ทานมีผลจริง (หมายถึงการให้ในระดับแบ่งปันกัน)
+การบูชามีผลจริง(หมายถึงการให้ในระดับสงเคราะห์กันมีผล)
+การเคารพบูชามีผลจริง (หมายถึงการยกย่องบูชาบุคคลที่ควรบูชามีผลดีจริง)
+ผลวิบากของกรรมดีกรรมชั่วมีจริง
+คุณของมารดามีจริง (หมายถึงมารดามีพระคุณต่อบุตรอย่างยิ่ง บุตรควรตั้งใจตอบแทนพระคุณท่านอย่างเต็มที่)
+คุณของบิดามีจริง (หมายถึง บิดามีพระคุณต่อบุตรอย่างยิ่ง บุตรควรตั้งใจตอบแทนพระคุณท่านอย่างเต็มที่)
+โลกนี้มี (หมายถึง โลกนี้มีคุณเป็นอย่างยิ่ง เหมาะสำหรับใช้สร้างบุญบารมี)
+โลกหน้ามี (หมายถึง โลกหน้ามีจริง ตายแล้วไม่สูญ ความเป็นไปของโลกหน้า เป็นผลมาจากโลกนี้)
+พวกโอปปาติกะ (ผุดขึ้นเกิด) มี (หมายถึง สัตว์ที่ผุดขึ้นเกิดแล้วโตทันทีมีจริง อาทิเช่น ในภูมิทุคติ ได้แก่ สัตว์นรก เปรต อสุรกาย ในภูมิสุคติ ได้แก่ เทวดา พรหม อรูปพรหม)
+สมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนบรรลุมรรคผลนิพพาน รู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเองแล้วสอนให้ผู้รู้ตามด้วยมีจริง

ปล. ในความเห็นแบบสัมมาข้างต้น บางกรณีไม่สามารถทำความเข้าใจแบบวิทยาศาสตร์ได้(พุทธวิสัย)
ต้องอาศัยการปฏิบัติธรรม เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง จึงจะสามารถ ตั้งความเชื่อได้ตรง โดยไม่งมงาย
16/3/53 โพสต์โดย ํYggdra
3 จาก 6
ความมุมานะ ความอยากเอาชนะ

ควรจะมีความพอดี รู้จักใช้

มักหมายถึงผู้ที่เอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ ไม่ค่อยยอบรับความจริง เข้าข้างตัวเอง
16/3/53 โพสต์โดย kontam63
4 จาก 6
คือความดื้อ ด้านถือตัว ชอบเอาชน่ะครับ
16/5/53 โพสต์โดย ไพศาล นิยมไทย
5 จาก 6
เป็นทั้งประโยชน์และโทศ
14/8/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
6 จาก 6
มีทั้งผม ดี และผม เสีย ครับ
7/7/54 โพสต์โดย ผู้ชาย ธรรมดา
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
----//---พุทธศาสนสุภาษิต----//----
โลกมันดูใหญ่เนอะ
ลาหยุดเมื่อวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ก้อเป็นวันหยุด จะถิอว่าผิดมากไหมคะ
fastwebcounter.com คืออะไร
ทำอย่างไรให้ผู้หญิงคืนดีกัน
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู