หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ศาสนาหมายถึงอะไร
ศาสนา 5/9/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 6
คำว่า "ศาสนา" เป็นภาษาสันสฤต ตรงกับภาษอังกฤษว่า "Religion" ที่มาจากคำละตินว่า "Religio" แปลว่า "สัมพันธ์" หรือ "ผูกพัน" หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า ตรงกับภาษาบาลี "สาสน" แปลว่า คำสั่งสอน "คำสั่ง" หมายถึง ข้อห้ามทำความชั่ว ที่เรียกว่าศีลหรือวินัย และเป็น "คำสอน" หมายถึงคำแนะนำให้ทำความดีที่เรียกธรรมะ รวมเรียกว่าศีลธรรม
   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้คำนิยามไว้ว่า ศาสนา คือ "ลัทธิความเชื่อถือของมนุษย์อันมีหลักคือ แสดงกำเนิดและความสิ้นสุดของโลกเป็นต้น อันเป็นไปในฝ่ายปรมัตถ์ประการหนึ่ง แสดงหลักธรรมเกี่ยวกับบุญบาปอันเป็นไปในฝ่ายศีลธรรมประการหนึ่ง พร้อมทั้งลัทธิพิธีที่กระทำตามความเห็นหรือตามำสั่งสอนในความเชื่อถือนั้น ๆ"

ที่มา : เดือน คำดี ; ศาสนศาสตร์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสร์, 2541
5/9/54 โพสต์โดย คำ ดำดิน
2 จาก 6
ลัทธิความเชื่อถือของมนุษย์ มีจุดกำเนิดและความสิ้นสุดของโลก
มี ศาสดา, คัมภีร์, นักบวช, พิธีกรรม, ศาสนสถาน น่าจะประมาณนี้แล.....
5/9/54 โพสต์โดย Freehand
3 จาก 6
หลัก ปักสูง ไปไหนก็ไม่หลงเพราะมองเห็นหลักแต่ไกล

เข็มทิศเพื่อนำทางชีวิตไม่ให้หลง

เครื่องยึดเหนี่ยวไม่ให้ถลำลึกหลงไปไกลเพราะจะกู่ไม่กลับ

อื่นๆ
5/9/54 โพสต์โดย เหล่าแปะ
4 จาก 6
วิธีชีวิต  เกิดยันตาย  ครบทุกเรื่อง ในกรณีของศาสนาอิสลามนะศาสนาอื่นเราไม่รู้    ขนาดเรื่องการขับถ่ายยังมีบทบัญญัติเลยเรื่องอื่นไม่ต้องพูดถึง
6/9/54 โพสต์โดย WAJI
5 จาก 6
สมัยก่อนที่มนุษย์ ยัง ด้อย ทาง ปัญญา นั้น ก็จะ ไม่สามารถรู้ ที่มาที่ไป ของธรรมชาติ ได้ แต่แล้วยังไงล่ะ? เพื่อจะได้คำตอบที่ง่ายๆ เพื่อให้ทันแก่ความสงสัย เพื่อคลายความไม่รู้จะได้หายกลัวในความทุกข์นั้นๆ  ก็ เป็นตำนาน เรื่องเล่ากันไป เริ่มจาก นับถือดิน ฟ้า ไฟ อากาศ  ผี จน พัฒนามาเป็นพระเจ้า เป็นต้น และ ใน ความเชื่อนั้นๆ ก็จักกลายเป็นลัทธิ และจากก็เป็นศาสนา
สรุป ศาสนา ก็มีไว้ เพื่อ ให้ มนุษย์จับไว้ คลายความทุกข์และสงสัย นั้นเอง

แต่แล้ว ทุกข์มันไม่หมด ไปล่ะ ............. ก็จงหัดมองตัวเองเพราะตัวเองก็คือธรรมชาติ  และ ก็เข้าใจมันให้ดี
เริ่มจากง่ายๆ ดูลมหายใจ เข้า -  ออก เป็นต้น ... พอล่ะ เดี๋ยวยาว
8/9/54 โพสต์โดย อุ๋น
6 จาก 6
ศาสนาหมายถึงอะไร
22/1/56 โพสต์โดย ยอด ฟักฟูมทน
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ศาสนามีความสำคัญอย่างไร
ไม่ทราบเกี่ยวอะไรกับคุณครับ
ศาสนาพราหมณ์(ฮินดู) ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม เกิดมาจากแนวคิด หรือ ทฤษฎีอะไร เพราะเหตุใด
คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่านักบวชในศาสนาพุทธต้องดีเลิศทุกอย่าง ห้ามผิด
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู