หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ควรอยู่ในขั้นใด
วิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี
การทำหน่วยการเรียนรู้
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ลอจิสติกส์ | การจัดการองค์กร 7/11/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
น่าจะเป็นการเขียนแผนเพราะเป็นสิ่งเราปรับได้
8/11/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
สาขาวิชาการจัดการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดีไหมเรียนยากป่าว ของม.รามคำแหง ต้องไปเรียนทุกวันรึป่าว คือแก่แล้ว55
วิธีทำโครงงานบูรณาการ
คำว่าบูรณาการ หมายความว่าอย่างไร
ก่อนไปเรียนครับ
บทความ เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู