หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ 10/6/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
หลักเกณฑ์การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

การกำหนดช่วงเวลาประวัติศาสตร์มีกี่วิธี แบ่งได้อย่างไรบ้าง
1.1 การแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์ ตามเกณฑ์ของนักประวัติศาสตร์
นักประวัติศาสตร์คำนึงถึงการประดิษฐ์ตัวอักษรและนำมาบันทึกเรื่องราว และนำมา
กำหนดยุคสมัยโดยแบ่งเป็นสองยุค ได้แก่ ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ เมื่อพบหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรจึงถือว่าเริ่มยุคประวัติศาสตร์
1.2 การแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์ ตามเกณฑ์ของนักโบราณคดี
นักโบราณคดีส่วนใหญ่ กำหนดตามเทคนิควิธีและวัสดุที่ใช้ทำเครื่องมือใช้สอย เช่น
ยุคหินและยุคโลหะ
1.3 การแบ่งตามแบบแผนของนักมานุษยวิทยา เน้นการดำรงชีพและลักษณะสังคม
แบบแผนที่สำคัญได้แก่

1.สมัยชุมชนล่าสัตว์-หาของป่า (Hunting – Gathering Society Period) ราว  500,000-4,500 ปีมาแล้ว
2.สมัยหมู่บ้านเกตรกรรม ( Agricultural Village Society Period ) เป็นสังคมระดับหม่บ้าน เริ่มเมื่อราว 4,500 ปี
3.สมัยสังคมเมือง ( Urban Society Period) สังคมมีลักษณะซับซ้อนมากขึ้น เริ่มปรากฏตั้งแต่ 2,500 ปีมาแล้ว
10/6/55 โพสต์โดย ครูแก่
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ยุคสมัยต่างๆทางประวัติศาสตร์
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของอเมริกาใต้
เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
การแบ่งยุคสมัยตามการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
ยุคประวัติศาสตร์ไทย-สากล แบ่งอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู