หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ผลของโมฆะกรรมคืออะไร
4833 28/5/53 โพสต์โดย Dilzza
คำตอบ
1 จาก 2
โมฆะกรรม
หมายถึง นิติกรรมที่เมื่อทำขึ้นแล้ว ไม่มีผลผูกพันกันในทางกฎหมาย สูญเปล่า เสียเปล่าไป
ผลของโมฆะกรรม มีดังต่อไปนี้
1.โมฆะกรรมนั้นไม่อาจให้สัตยาบันแก่กันได้
2.ผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่งคนใดจะยกความเสียเปล่าแห่งโมฆะกรรมขึ้นกล่าวอ้างก็ได้
3.ถ้าจะต้องคืนทรัพย์สินอันเกิดจากโมฆะกรรม ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้ แห่งประมวลกฎหมายนี้มาใช้บังคับ
4.ถ้าส่วนหนึ่งส่วนใดของนิติกรรมเป็นโมฆะ นิติกรรมนั้นย่อมตกเป็นโมฆะทั้งสิ้น
5.นิติกรรมใดเป็นโมฆะ แต่เข้าลักษณะเป็นนิติกรรมอย่างอื่นซึ่งไม่เป็นโมฆะ ให้ถือความตามนิติกรรมซึ่งไม่เป็นโมฆะ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อยู่บทที่2 นิติกรรม หน้าที่ 15-19
ที่มา:
http://e-book.ram.edu/e-book/l/lw215/lw215.htm
28/5/53 โพสต์โดย ผมรวยแล้วไม่โกง
2 จาก 2
ยกตัวอย่างโมฆะและโมฆียะ
2/1/56 โพสต์โดย ต้นน้อยพิบูล
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
คำว่า "กฏแห่งกรรม"
การแก้กรรม แก้ได้จริงหรือ?
"เวรกรรม" แบบทันตาเห็นมีไหม ทำไมต้องชดใช้กันชาติหน้า?
คุณคิดว่าบาปกรรมมีจริงไหม แล้วจะรู้ได้ยังไง
ผู้สร้างกฏแห่งกรรม คุณคิดว่าเป็นใคร ??
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู