หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งแรกของประเทศไทย คือที่ไหน
ใครรู้ช่วยบอกทีนะครับ บ

เอามาเป็นเว็บก็ได้!!
อื่นๆ | ประวัติ | ความเป็นมา | สหกรณ์ | ที่แรก 2/7/53 โพสต์โดย BR-MAMMOSS-BR
คำตอบ
1 จาก 1
ประวัติการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ ในประเทศไทย
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งแรก ชื่อ 'สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ ไม่จำกัดสินใช้' ปัจจุบันคือ 'สหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด' สมาชิกเป็นข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดตั้งเมื่อ ปี ๒๔๙๒
สหกรณ์ออมทรัพย์ส่วนใหญ่ จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มบุคคล ที่ประกอบอาชีพ อยู่ในหน่วยงานเดียวกัน หรือมีถิ่นฐาน อยู่ใกล้เคียงกัน เช่น ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท
การดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ของสมาชิก ตามปรัชญาของสหกรณ์ โดยรวมกลุ่มร่วมกันดำเนินกิจการ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์สุข ของสมาชิก และส่วนรวม ตามความจำเป็น แก่การดำรงชีพ
2/7/53 โพสต์โดย เทพพยัคฆ์
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต้องทำอย่างไร
สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารออมสินมีที่ไหนบ้าง
จะลาออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้องทำอย่างไร
ความประทับใจเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู