หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ถ้าในกรณีเราย้ายทะเบียนบ้านเจ้าของบ้านไม่ไปด้วยเราต้องมีอะไรไปบ้างคะ
ปัญหาคาใจ 2/7/56 โพสต์โดย คนิตย์ถา จันทร์เพชร
คำตอบ
1 จาก 2
ก็อบเว็บทางการมาดีกว่า


2.การแจ้งย้ายปลายทาง
เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ
การแจ้งการย้ายที่อยู่ปลายทาง หมายความว่า การแจ้งการย้ายที่อยู่โดยผู้ขอแจ้งย้าย สามารถไปขอแจ้งย้ายออกและขอแจ้งย้ายเข้าต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่ไปอยู่ใหม่โดยไม่ต้องเดินทางกลับไปขอแจ้งย้ายออก ณ สำนักทะเบียนเดิมที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจากทะเบียนบ้าน

หลักฐาน

คนขอย้าย
- สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ของบ้านที่จะย้ายเข้า
- บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งย้าย หรือบัตรประจำตัวตามกฎหมายอื่นพร้อมสำเนาบัตรที่ลงชื่อเจ้าของบัตรกำกับไว้

เจ้าบ้านที่จะย้ายเข้าอยู่ใหม่

- บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้าอยู่ใหม่
- หนังสือยินยอมให้แจ้งย้ายเข้าของเจ้าบ้านที่จะเข้าอยู่ใหม่ (กรณีเจ้าบ้านไม่สามารถไปดำเนินการแจ้งย้ายได้)
- หนังสือมอบหมายจากผู้ย้ายที่อยู่ บัตรฯ พร้อมด้วยสำเนาบัตรฯ ที่ลงชื่อเจ้าของบัตรกำกับไว้ ทั้งผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ

(กรณีผู้แจ้งย้ายที่อยู่มอบผู้อื่นมาดำเนินการแทน ผู้รับมอบหมาย 1 คน ควรดำเนินการแทนผู้ประสงค์จะแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางได้ ไม่เกิน 3 คน และทั้ง 2 ฝ่ายควรเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันไม่ว่าจะเป็นญาติ คนรู้จัก ผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่มีนิติสัมพันธ์)
2/7/56 โพสต์โดย chypZa
2 จาก 2
ทะเบียนบ้านตัวจริงค่ะ
2/7/56 โพสต์โดย ชมพูหวาน
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทะเบียนบ้าน
ย้ายเข้าทะเบียนบ้านกลาง ทำอย่างไร
การย้ายทะเบียนบ้านเด็กต้องให้แม่ไปอ.ด้วยรึปล่าว
เจ้าของทะเบียนบ้านให้คนอื่นยืมเพื่อเปิดบริษัทมีผลอย่างไร
ทะเบียนบ้านแจ้งย้ายออกแล้ว สามารถนำไปทำธุรกรรมได้ไหมค่ะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู