หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
มาตราการตวงกับการตวงต่างกันอย่างไร
สินเชื่อการค้า | ให้กู้ 26/10/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
มาตราการตวง คือ หน่วยที่กำหนดปริมาณสิ่งของที่นำมาวัด เช่น ลิตร  มิลลิลิตร เป็นต้น
ส่วน
การตวง คือ การนำสิ่งที่ต้องการหาปริมาตรไปบรรจุในภาชนะสำหรับตวง
26/10/53 โพสต์โดย ครูแก่
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทุกคนชื่ออะไร
ประวัติ อ.ตวงอรรถ อมรวงศ์
โครมี ฎีกา ป อาญา มาตรา 83 84 86 แนะนำหน่อยครับ ขอบคุณ
เงินที่เก็บได้เป็นของใคร
ต้นไม้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์อย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู