หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประวัติ พล.ต.ต.ทวีชัย วิริยะโกศล
ประวัติ พล.ต.ต.ทวีชัย วิริยะโกศล
อีคิว | ศาสนา 25/12/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
โปรดเกล้าฯแล้ว แต่งตั้ง 178 นายพลตำรวจ รายชื่อเป็นไปตามโผที่กระหึ่มก่อนหน้านี้ จุมพล มั่นหมายนั่งเก้าอี้รองผบ.ตร.เต็มตัว ผบช.ก.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบช.น.อัศวิน ขวัญเมืองขยับขึ้นผู้ช่วยผบ.ตร. กฤษฎา พันธุ์คงชื่นได้เป็นผบช.เสีย ที ไปคุมภาค 3 สุชาติ เหมือนแก้วผงาดคุมนครบาล วิชัย สังข์ประไพจากบุรีรัมย์กลับกรุงเป็นผบก.น. 3 ทั้งนี้มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค.นี้

เมื่อวันที่ 15 ก.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.)ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราช การตำรวจ 178 ราย ดังนี้ พล.ต.อ.จุมพล มั่นหมาย ที่ปรึกษา(สบ10) เป็นรองผบ.ตร. พล.ต.ท.วันชัย ศรีนวลนัด ผู้ช่วยผบ.ตร. เป็นที่ปรึกษา(สบ10) ทำหน้าที่ด้านความมั่นคง พล.ต.ท.ปรัชญา สุทธปรีดา จเรตำรวจ(สบ8) เป็นผู้ช่วยผบ.ตร. พล.ต.ท.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบช.ก. เป็นผู้ช่วยผบ.ตร. พล.ต.ท.สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล ผบช.สทส. เป็นผู้ช่วยผบ.ตร.


พล.ต.ท.สุวัฒน์ ธำรงศรีสกุล ผบช.ประจำสง.ผบ.ตร. เป็นรองจเรตำรวจแห่งชาติ(สบ9) พล.ต.ท. อัศวิน ขวัญเมือง ผบช.น. เป็นผู้ช่วยผบ.ตร. พล.ต.ท. กฤษฎา พันธุ์คงชื่น ผบช.ประจำสง.ผบ.ตร. เป็น ผบช.ภาค 3 พล.ต.ท.จิโรจน์ ไชยชิด ผบช.ประจำสง.ผบ.ตร. เป็นผบช.ศ. พล.ต.ท.เฉลิมเกียรติ ศรีวร ขาน ผบช.ประจำสง.ผบ.ตร. เป็นผบช.ประจำสง.ผบ. ตร. (ทำหน้าที่บริหารและควบคุมให้เป็นไปตามนโยบายศูนย์ปฏิบัติการของตร.)


พล.ต.ท.ดนัยธร วงศ์ไทย ผบช.ประจำสง.ผบ.ตร. เป็นผบช.สนว.ตร. พล.ต.ท.ถวิล สุรเชษฐ์พงษ์ จเรตำรวจ(สบ8) เป็นผบช.ภาค 7 พล.ต.ท.ธานี ทวิชศรี ผบช.ภาค 8 เป็นผบช.ภาค 9 พล.ต.ท.บรรจง ตันศยานนท์ ผบช.สง.ก.ตร. เป็นหัวหน้าจเรตำรวจ(สบ8) พล.ต.ท.รชต เย็นทรวง ผบช.ประจำสง.ผบ.ตร. เป็น ผบช.ภาค 6 พล.ต.ท.วรพงษ์ ชิวปรีชา ผบช.ภาค 7 เป็นผบช.ก.


พล.ต.ท.วีระยุทธ สิทธิมาลิก ผบช.ประจำสง.ผบ.ตร. เป็นผบช.ประจำสง.ผบ.ตร.(ทำหน้าที่หัวหน้างานด้านอำนวยการ) พล.ต.ต.เกรียงศักดิ์ สุริโย รองผบช.ตชด. เป็นผบช.ตชด. พล.ต.ต.ชนินทร์ ปรีชาหาญ รองผบช.ภาค 1 เป็นผบช.ประจำสง.ผบ.ตร.(ทำหน้าที่เชี่ยวชาญด้านการสืบสวน) พล.ต.ต.จรัมพร สุระมณี รองผบช.ก. เป็นจเรตำรวจ(สบ8)


พล.ต.ต.ณรงค์ ศิริสุนทร รองผบช.ประจำสง. ผบ.ตร. เป็นผบช.ประจำสง.ผบ.ตร.(ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายอำนวยการประจำผบ.ตร. พล.ต.ต.ดิเรก มโนลีหกุล รองผบช.ส. เป็นผบช.ประจำสง.ผบ.ตร.( ทำหน้าที่นายตำรวจประจำสมช.) พล.ต.ต.ไถง ปราศจากศัตรู รองผบช.ภาค 6 เป็นจเรตำรวจ(สบ8) พล.ต.ต.บริหาร เสี่ยงอารมณ์ รองผบช.ศ. เป็นจเรตำรวจ(สบ8) พล.ต.ต.ประยูร อำมฤต รองจเรตำรวจ(สบ7) เป็นผบช.ประจำสง.ผบ.ตร. (ทำหน้าที่ที่ปรึกษาสถาบันวิชาป้องกันประเทศ)


พล.ต.ต.พีระพงศ์ ดามาพงศ์ รองผบช.ประจำสง.ผบ.ตร. เป็นผบช.ประจำสง.ผบ.ตร.(ทำหน้าที่ประสานงานสำนักนายกฯและกระทรวงมหาดไทย) พล.ต.ต.เรืองศักดิ์ จริตเอก รองผบช.ประจำสง.ผบ.ตร. เป็นจเรตำรวจ(สบ8) พล.ต.ต.สมยศ ดีมาก รองนายแพทย์ใหญ่(สบ7) เป็นนายแพทย์ใหญ่(สบ8) พล.ต.ต. สมเดช ขาวขำ รองผบช.ก. เป็นผบช.สทส. พล.ต.ต. สุชาติ เหมือนแก้ว รองผบช.น. เป็นผบช.น.


พล.ต.ต.สุชัย สุขพันธ์โพธาราม รองจเรตำรวจ(สบ7) เป็นผบช.ประจำสง.ผบ.ตร. (ทำหน้าที่หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน) พล.ต.ต.สุรสีห์ สุนทรศารทูล รองผบช.ภาค 5 เป็นจเรตำรวจ(สบ8) พล.ต.ต.สัณฐาน ชยนนท์ รองผบช.ภาค 8 เป็นผบช.ภาค 8 พล.ต.ต. อาจิณ โชติวงศ์ รองผบช.ภาค 7 เป็นผบช.สง.ก.ตร. พล.ต.ต.อุดม รักศิลธรรม รองผบช.ปส. เป็นจเรตำรวจ(สบ8)


พล.ต.ต.อัศวิน ณรงค์พันธ์ รองผบช.ภาค 3 เป็นผบช.ภาค 4 พล.ต.ต.ดำริห์ โชติเศรษฐ์ รองผบช.กมส. เป็นรองผบช.น. พล.ต.ต.ทวีชัย วิริยะโกศล รองผบช.สทส. เป็นรองผบช.ภาค 6 พล.ต.ต.บุญส่ง พานิชอัตรา รองผบช.น. เป็นรองผบช.ภาค 8 พล.ต.ต.ประวุฒิ ถาวรศิริ รองจเรตำรวจ(สบ7) เป็นรองผบช.สทส.


พล.ต.ต.พิทักษ์ จารุสมบัติ รองผบช.ภาค 2 เป็นรองผบช.ส. พล.ต.ต.ม.ล.พันธ์ศักดิ์ เกษมสันต์ รองผบช.ประจำสง.ผบ.ตร. เป็นรองผบช.ประจำสง.ผบ.ตร. (ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายอำนวยการประจำรองผบ.ตร.) พล.ต.ต.ภัทรชัย หิรัญญะเวช รองผบช.ประจำสง.ผบ.ตร. เป็นรองผบช.กมส. พล.ต.ต.ราเชนทร์ รื่นกมล รองผบช.ภาค 5 เป็นรองผบช.ภาค 1 พล.ต.ต.รัฐวิทย์ แสนทวีสุข รองผบช.สตม. เป็นรองผบช.ประจำสง.ผบ.ตร. (ทำหน้าที่รองหัวหน้าด้านอำนวยการ)


พล.ต.ต.เรืองชัย วัจนะพุกกะ รองผบช.ประจำสง.ผบ.ตร. เป็นรองผบช.ประจำสง.ผบ.ตร.(ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายอำนวยการประจำรองผบ.ตร.) พล.ต.ต.สุทิน เขียวรัตน์ รองผบช.ภาค 4 เป็น รองผบช.ภาค 3 พล.ต.ต.สุรพล ธนโกเศศ รองผบช.ประจำสง.ผบ.ตร. เป็นรองผบช.สตม. พล.ต.ต.โกสินทร์ หินเธาว์ ผบก. วิชาการ เป็นรองจเรตำรวจ(สบ7) พล.ต.ต.โกสิน บุญ สร้าง ผบก.สนับสนุนทางอากาศ เป็นรองผบช.ตชด.


พล.ต.ต.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบก.ตปพ.(191) เป็นรองผบช.น. พล.ต.ต.ณรงค์ มณีนพ ผบก.ตชด.ภาค 1 เป็นรองผบช.ตชด. พล.ต.ต.ณรงค์ ศิวาพานิช ผบก. ภ.จว.จันทบุรี เป็นรองผบช.ภาค 7 พล.ต.ต.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ผบก.ภ.จว.เชียงราย เป็นรองจเรตำรวจ(สบ7) พล.ต.ต.ธารินทร์ จันทราทิพย์ ผบก.อก.บช. ภาค 6 เป็นรองจเรตำรวจ(สบ7)


พล.ต.ต.ธีรวัฒน์ ณ ป้อมเพชร ผบก.ประจำสง.ผบ.ตร. เป็นรองผบช.ศ. พล.ต.ต.บรรฑป สุคนธ มาน ผบก.ภ.จว.ลำปาง เป็นรองผบช.ภาค 5 พล.ต.ต. บุญเลิศ ใจประดิษฐ์ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ เป็น รองผบช.ประจำสง.ผบ.ตร.(ทำหน้าที่รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการประจำผบ.ตร.) พล.ต.ต.ประพันธ์ พานิคม ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี เป็นรองผบช.ภาค 5 พล.ต.ต. ปราโมช ปทุมวงศ์ ผบก.น.9 เป็นรองผบช.ภาค 2


พล.ต.ต.พจน์ ไทยกล้า ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก เป็นรองผบช.ภาค 6 พล.ต.ต.ภูมิรา วัฒนปราณี ผบก.ภ. จว.ระยอง เป็นรองผบช.ประจำสง.ผบ.ตร.(ทำหน้าที่รองหัวหน้างานด้านอำนวยการ) พล.ต.ต.ไมตรี ศรีวัชรานนท์ ผบก.กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ เป็นรองผบช.ประจำสง.ผบ.ตร.(ทำหน้าที่รองหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน) พล.ต.ต.วรศักดิ์ นพสิทธิพร ผบก.น.2 เป็นรองผบช.ก. พล.ต.ต.วุฒิ พิพัฒน บวรกุล ผบก.อก.จเรตำรวจ เป็นรองจเรตำรวจ(สบ7)


พล.ต.ต.วีรพงษ์ ชื่นภักดี ผบก.ภ.จว.สระบุรี เป็นรองผบช.ประจำสง.ผบ.ตร.(ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย อำนวยการประจำรองผบ.ตร.) พล.ต.ต.สุรชัย วาณิช เสนี ผบก.อก.บช.น. เป็นรองผบช.ก. พล.ต.ต.สุรพล ทองประเสริฐ ผบก.วิทยาการ 3 เป็นรองผบช.ประจำสง.ผบ.ตร. (ทำหน้าที่บริหารและให้คำปรึกษาด้านกิจการพิเศษ) พล.ต.ต.สิทธิพร ศรีจันทับ ผบก.อก. ภบช.ภาค 2 เป็นรองผบช.ประจำสง.ผบ.ตร.(ทำหน้าที่รองหัวหน้างานด้านยุทธศาสตร์)


พล.ต.ต.สัมพันธ์ เศรษฐากรณ์ ผบก.ประจำสง.ผบ.ตร. เป็นรองผบช.ประจำสง.ผบ.ตร.(ทำหน้าที่บริหารและให้คำปรึกษาด้านสอบสวนและกฎหมาย) พล.ต.ต.อมเรศฤทธิ์ วัฒนาวิบูลย์ ผบก.ปส.1 เป็นรองผบช.ปส. พล.ต.ต.อำนวย นิ่มมะโน ผบก.น.1 เป็นรองผบช.น. พล.ต.ต.อุดมเดช กปิตถา ณ อยุธยา ผบก.ภ.จว.เลย เป็นรองผบช.ภาค 4 พล.ต.ต.อัตถกิติ ผลชอบ ผบก.ตชด.ภาค 2 เป็นรองผบช.ตชด. พล.ต.ต.เอกพันธ์ ศรีศักดิ์สกุล นายแพทย์(สบ6) เป็นรองนายแพทย์ใหญ่(สบ7)


พล.ต.ต.กระจ่าง สุวรรณรัตน์ ผบก.ภ.จว.นครศรี ธรรมราช เป็นผบก.อก.บช.ภาค 7 พล.ต.ต.โกศล บัวประเสริฐ ผบก.ประจำสง.ผบ.ตร. เป็นผบก.ปปป. พล.ต.ต.คณิสร น้อยนารถ ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร เป็น ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.คเชนทร์ คชพลายุกต์ ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี เป็นผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม พล.ต.ต.สุชาติ สุวรรณาคม ผบก.กองตรวจราชการ 2 จเรตำรวจ เป็นผบก.ประจำสง.ผบ.ตร.(ทำหน้าที่บริหารและให้คำปรึกษาด้านกิจการพิเศษ)


พล.ต.ต.ชิษณุพงศ์ ยุกตะทัต ผบก.ภ.จว.นนทบุรี เป็นผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ พล.ต.ต.ชัชวาล สุคนธมาน ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน เป็นผบก.ภ.จว.ลำปาง พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย ผบก.ส.3 เป็นผบก.ปดส. พล.ต.ต.โชคชัย ดีประเสริฐวิทย์ ผบก.รฟ. เป็น ผบก.น.5 พล.ต.ต.จรัญ ชิตะปัญญา ผบก.ภ.จว. อำนาจเจริญ เป็นผบก.ภ.จว.สิงห์บุรี


พล.ต.ต.จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์ ผบก.ประจำสง.ผบ.ตร.(ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายอำนวยการประจำผู้ช่วยผบ.ตร.) เป็น ผบก.วช พล.ต.ต.ฐนพล มณีภาค ผบก.ประจำสง.ผบ.ตร. เป็นผบก.อก.บช.ภาค2 พล.ต.ต.ณัฐวุฒิ พงษ์สิมา ผบก.ภ.จว.สิงห์บุรี เป็น ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ พล.ต.ต.เติมพงษ์ สิทธิประเสริฐ ผบก.ภ.จว.ลพบุรี เป็นผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พล.ต.ต. ทรงวุฒิ ถวัลย์กิจดำรงค์ ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ เป็น ผบก.ภ.จว.นนทบุรี


พล.ต.ต.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผบก.ภ.จว.อ่างทอง เป็นผบก.ภ.จว.ระยอง พล.ต.ต.ธรรมนูญ เพชรบุรีกุล ผบก.ภ.จว.กำแพงเพชร เป็นผบก.ภ.จว.พิษณุโลก พล.ต.ต.ธวัชชัย เจริญสม ผบก.ประจำสง.ผบ.ตร. เป็นผบก.กองการเงิน พล.ต.ต.ประชา ชัชวาลา ผบก.ศูนย์ปฏิบัติการสง.ตร. เป็น ผบก.กองพัฒนาระบบตำแหน่งและบริหารงานบุคคล พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นผบก.ปทส.


พล.ต.ต.ปราโมช เอี่ยมทัศน์ ผบก.ภ.จว.หนองคาย เป็นผบก.ภ.จว.มุกดาหาร พล.ต.ต.พงษ์ศักดิ์ นาควิจิตร ผบก.ภ.จว.นราธิวาส เป็นผบก.สนับสนุน พล.ต.ต.พูลทรัพย์ ประสริฐศักดิ์ ผบก.ประจำสง.ผบ.ตร. เป็นผบก.ภ.จว.อำนาจเจริญ พล.ต.ต.พิชัย เจียมบุรเศรษฐ์ ผบก.ภ.จว.เพชรบูรณ์ เป็นผบก.อก.ภาค 6 พล.ต.ต. พิสัณห์ อาวีกร วรเทพนิตินันท์ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ เป็นผบก.ภ.จว.เลย พล.ต.ต.ไพโรจน์ ตันวิสุทธิ์ ผบก. ประจำสง.จต. เป็นผบก.สอบสวน พล.ต.ต.มนตรี โปตระนันทน์ ผบก.ประสง.ผบ.ตร. เป็นผบก.ประจำสง.ผบ.ตร.(ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายอำนวยการประจำรองผบ.ตร.)


พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผบก.ภ.จว.นครปฐม เป็นผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ พล.ต.ต.เลิศศักดิ์ วิหยาพันธุ์ ผบก.ประจำสง.ผบ.ตร. เป็นผบก.ภ. จว.พังงา พล.ต.ต.วรวุฒิ นาสมพันธุ์ ผบก.ภ.จว. หนองบัวลำภู เป็นผบก.ภ.จว.หนองคาย พล.ต.ต.วิชัย รัตนยศ ผบก.ประจำสง.ผบ.ตร. เป็นผบก.ประจำสง.ผบ.ตร.(ทำหน้าที่บริหารและให้คำปรึกษาด้านป้องกันปราบปราม)


พล.ต.ต.วิทยา ประยงค์พันธุ์ ผบก.ภ.จว.สมุทร ปราการ เป็นผบก.ภ.จว.ปทุมธานี พล.ต.ต.วิรัช วัชรขจร ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นผบก.ภ.จว. เพชรบุรี พล.ต.ต.วิษณุ ปราสาททองโอสถ ผบก.กองการต่างประเทศ เป็นผบก.ประจำสง.ผบ.ตร.(ทำหน้าที่ผู้อำนวยการบริหารสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย)


พล.ต.ต.วิสุทธิ์ วานิชบุตร ผบก.ปดส. เป็นผบก. ภ.จว.อ่างทอง พล.ต.ต.วีระพัฒน์ ตันศรีสุกล เลขานุ การตร.(สบ.6) เป็นผบก.จร. พล.ต.ต.ศรีวราห์ รังสิ พราหมณกุล ผบก.ปศท. เป็นผบก.ตปพ.(191) พล.ต.ต. ศิรินทร์ ผดุงชีวิตร์ ผบก.ภ.จว.พิจิตร เป็น ผบก.ภ.จว.กำแพงเพชร พล.ต.ต.ศักดา ชื่นภักดี ผบก.ประจำสง.ผบ.ตร. เป็นผบก.ประจำสง.ผบ.ตร.(ทำหน้าที่ฝ่ายอำนวยการประจำผบ.ตร.) พล.ต.ต.สถิตย์ นันทาวิสุทธิ์ ผบก.ภ.จว.สุมทรสงคราม เป็นผบก. อก.สง.นิติวิทยา ศาสตร์ พล.ต.ต.สมบูรณ์ ขจรสารสิทธิ์ ผบก.ประจำสง.ผบ.ตร. เป็นผบก.ประจำสง.ผบ.ตร.(ทำหน้าที่บริหารและให้คำปรึกษาด้านยุทธศาสตร์) พล.ต.ต.สมเกียรติ ธรรมนิยาย ผบก.อก. บช.ตชด. เป็นผบก.บก. ตชด.ภาค1


พล.ต.ต.สรศักดิ์ เย็นเปรม ผบก.สง.ผบ.ตร. เป็น ผบก.ปส.1 พล.ต.ต.สราวุธ พีรานนท์ ผบก.อก.ภาค 7 เป็นผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พล.ต.ต.สาโรจน์ พรหมเจริญ ผบก.น.5 เป็นผบก.น.2 พล.ต.ต.สำเริง สุวรรณพงษ์ ผบก.อก.บช.ก. เป็นผบก.อก.บช.น. พล.ต.ต.สุรพงษ์ ศิริภักดี ผบก.ประจำสง.ผบ.ตร. เป็น ผบก.รฟ. พล.ต.ต.สุรเจนต์ ธรรมธำรง ผบก.อก.บช. ปส. เป็นผบก.กองการต่างประเทศ พล.ต.ต.เสนีย์ พิมลศิริ ผบก.ประจำสง.ผบ.ตร. เป็นผบก.ส.2


พล.ต.ต.อนันต์ ศรีหิรัญ ผบก.น.3 เป็นผบก.น.1 พล.ต.ต.อุฬาร อเนกบุณย์ ผบก.ประจำสง.ผบ.ตร. เป็นผบก.ภ.จว.สระบุรี พ.ต.อ.กำพล ทับทิมไทย รอง ผบก.อก.บช.ภาค4 เป็นผบก.ภ.จว.หนองบัวลำภู พ.ต.อ. เกรียงศักดิ์ รักษาสัตย์ รองผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี เป็นผบก.ประจำสง.ผบ.ตร. พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ อรุณศรีโสภณ รองผบก.ประจำสง.ผบ.ตร. เป็น ผบก.ประจำสง.ผบ.ตร. พ.ต.อ.ชวลิต กิ่งเนตร รอง ผบก.ภ.จว. พะเยา เป็นผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน


พ.ต.อ.ชวลิต ชาญเวชช์ รองผบก.ภ.จว.พิจิตร เป็นผบก.ภ.จว.พิจิตร พ.ต.อ.ชาตรี ศานติวิจัย นายแพทย์(สบ5) เป็นนายแพทย์(สบ.6) ร.พ.ตำรวจ พ.ต.อ.ชาติชาย แตงเอี่ยม รองผบก.ภ.จว.ระยอง เป็นผบก.ประจำสง.ผบ.ตร. พ.ต.อ.ชาลี เทพา รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร เป็นผบก.อก.บช.ตชด. พ.ต.อ.โชต วีรเดชกำแหง รองผบก.ภ.จว.อ่างทอง เป็นผบก.ภ. จว.เพชรบูรณ์ พ.ต.อ.โชติ ไทยยิ่ง รองผบก. ตชด.ภาค2 เป็นผบก.ตชด.ภาค2


พ.ต.อ.จารุวัฒน์ ไวศยะ รองผบก.ป. เป็นผบก. ประจำสง.ผบ.ตร. พ.ต.อ.จิรเดช เกรียงศักดิ์พิชิต รอง ผบก.หัวหน้าส่วนวิชาสืบสวน กลุ่มงานวิชาการสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ เป็นผบก.อก.บช.ปส. พ.ต.อ. ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ รองผบก.ป. เป็นผบก.ส.3 พ.ต.อ.ดร ปิ่นเฉลียว รองผบก.อก.บช.ตชด. เป็นผบก. ตชด.ภาค3


พ.ต.อ.เทพ อมรโสภิต รองผบก.ตชด.ภาค3 เป็น ผบก.สนับสุนนทางอากาศ พ.ต.อ.เทพฤทธิ์ พรรณ พัฒน์ รองผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร เป็นผบก.อก.บช.ก. พ.ต.อ.เทอดศักดิ์ รุจิรวงศ์ รองผบก.กองการต่างประเทศ เป็นผบก.ประจำสง.ผบ.ตร. พ.ต.อ.ธเนตร์ พิณเมืองงาม รองผบก.ภ.จว.สระแก้ว เป็นผบก. ภ.จว.จันทบุรี พ.ต.อ.หญิง นัยนา เกิดวิชัย เป็นศาสตรา จารย์(สบ6) ภาควิชากฎหมายปกครองและกฎหมายทั่วไป กลุ่มงานวิชากฎหมาย กองวิชาการ


พ.ต.อ.ปชา รัตน์พันธ์ รองผบก.วิทยาการ 3 เป็น ผบก.วิทยาการ 3 พ.ต.อ.พุทธิชาด เอกฉันท์ รอง ผบก.ปส.3 เป็นผบก.ปส.3 พ.ต.อ.พิชัย ศิลาทอง รอง ผบก.สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน เป็น ผบก.สง. ผบ.ตร. พ.ต.อ.พิศาล มุขแจ้ง ศาสตราจารย์(สบ5) ภาควิชาอาชญาวิทยาและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กลุ่มงานวิชาการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม กองบังคับการวิชาการ เป็น ศาสตราจารย์(สบ6) กลุ่มงานวิชาการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม กองวิชาการ พ.ต.อ.พิเชษฐ์ ปิติเศรษฐพันธุ์ รองผบก.ภ.จว. ปัตตานี เป็นผบก.ประจำสง.ผบ.ตร.


พ.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รองผบก.งานวิเศราะห์ ศูนย์ดำเนินกรรมวิธีข่าวกรอง บก.ส. เป็นผบก.กองตรวจราชการ 2 จเรตำรวจ พ.ต.อ.ภักดี จิรางกูร รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เป็นผบก.ประจำสง. ผบ.ตร. พ.ต.อ.มงกุฎ เจียรณัย รองผบก.กองพัฒนาการจราจรและบริการประชาชน เป็น ผบก.ประจำสง.ผบ. ตร. พ.ต.อ.มณฑล มีอนันต์ รองผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา เป็นผบก.ประจำสง.จเรตำรวจ พ.ต.อ.มนู เมฆหมอก รองผบก.ทท. เป็นเลขานุการตร. (สบ6)


พ.ต.อ.เมธี กุศลสร้าง รองผบก.กองตรวจราชการ 5 จเรตำรวจ เป็นผบก.ประจำ.สง.จเรตำรวจ พ.ต.อ. รณพงษ์ ทรายแก้ว รองผบก.ศสส.ภาค 8 เป็นผบก. ประจำสง.ผบ.ตร. พ.ต.อ.วารินทร์ แก้วชมภู รองผบก. กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 2 สำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นผบก.ประจำสง.ผบ.ตร. พ.ต.อ.วาสุกรี คำพิทักษ์ รองผบก.สถาบันนิติเวชวิทยา เป็นนายแพทย์(สบ.6) ร.พ.ตำรวจ พ.ต.อ.วิชัย ปิยะวงศ์วัฒนา รองผบก.กองนิติการ เป็นผบก.ประจำสง.ผบ.ตร. พ.ต.อ. วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์(สบ.5) เป็นผบก. สง.ผบ.ตร.


พ.ต.อ.วีระศักดิ์ ชลายนคุปต์ รองผบก.ปทส. เป็นผบก.ประจำสง.ผบ.ตร. พ.ต.อ.ศุภกิจ ศรีจันทรานนท์ รองผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ เป็นผบก.ประจำสง.ผบ.ตร. พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย ตันบุญเอก รองผบก.อก.ภาค7 เป็น ผบก.ภ.จว.นครปฐม พ.ต.อ.วิชัย สังข์ประไพ รอง ผบก. ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นผบก.น.3 พ.ต.อ.สถิตย์ ตันสงวน รองผบก.ภ.จว.นนทุบรี เป็นผบก.ภ.จว.ลพบุรี


พ.ต.อ.สมบัติ คงพิบูลย์ รองผบก.ภ.จว.สกลนคร เป็นผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.สุกิจ เศรษฐิยานันท์ รองผบก.ภ.จว.แพร่ เป็นผบก.ประจำสง.ผบ.ตร. พ.ต.อ.สุรชัย วัชรโยธิน นักวิทยาศาสตร์(สบ.5)พฐ. เป็นผบก.สง.นิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ พ.ต.อ.สุรชัย สืบสุข รองผบก.สอบสวน เป็นผบก.ภ.จว.นราธิวาส พ.ต.อ.สุรพล หมอชื่นชม รองผบก.รน. เป็นผบก.ศูนย์ปฏิบัติการสง.ตร.


พ.ต.อ.สุรพล อยู่นุช รองผบก.ประจำสง.จต. เป็น ผบก.ประจำสง.ผบ.ตร. พ.ต.อ.สักกฉัฐ กิตติขจร รอง ผบก.น.9 เป็นผบก.น.9 พ.ต.อ.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รอง ผบก.สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน เป็น ผบก.ภ.จว. เชียงราย พ.ต.อ.อดิศร์ งามจิตสุขศรี รองผบก.กองตรวจราชการ 2 จเรตำรวจ เป็นผบก.อก.จเรตำรวจ พ.ต.อ.อภิชาติ วิชัยธนพัฒน์ รองผบก.ภ.จว.เพชรบูรณ์ เป็นผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ พ.ต.อ.อาชวันต์ โชติกเสถียร รองผบก.อก.บช.ปส. เป็นผบก.วท. พ.ต.อ.อัศวิน ธรรมพิทักษ์ รองผบก.นิติการ เป็นผบก.ประจำสง.ก.ตร. ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้เป็นต้นไป


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากนี้ตร.จะดำเนินการแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจระดับรองผบก.จนถึงชั้นประทวน ในวาระประจำปีต่อไป ส่วนตำแหน่งที่เกี่ยวพันกับ 26 คำสั่งที่มีปัญหา สมัยพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส เป็นผบ.ตร. ยังอยู่ในขั้นตอนเสนอครม.พิจารณาออกกฎกระทรวง คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณสิ้นเดือนนี้ คาดว่าตร.จะพิจารณาแต่งตั้งในคราวเดียวกัน
3/1/54 โพสต์โดย เรารักแนท
2 จาก 2
จักรกฤษณ์  ศรีงาม
19/1/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ประวัติ+อีเมล์ ของมิลค์ ภาวิณี วิริยะชัยกิจ
ประวัติ พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย
ประวัติพระเจ้าโกศล
โกศลหมายถึงอะไร.................มี3ประการ
ประวัติ "นายโกศล ใจรังษี"
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู