หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ตัวอย่างการเขียนแผนธุรกิจร้านขนมไทย
การเงิน | ข้อมูล | เศรษฐกิจ | การตลาด 24/7/53 โพสต์โดย ben30
คำตอบ
1 จาก 3
ตัวอย่างการเขียนแผนผังกระบวนการผลิต
ของร้านขนมไทย

ฝ่ายธุรการ


ที่เก็บวัตถุดิบ


แผนกเตรียม


ฝ่ายผลิต


ที่แสดงสินค้า


ฝ่ายขาย


หน้าร้านและที่จอดรถ


หลังร้านและที่จอดรถ


แผนกทำ


แผนกตกแต่ง


แผนกบรรจุ


ตัวอย่างแผนผังภายในร้านขนมไทย

5.3 แผนการจัดการ


รูปแบบธุรกิจ
โครงสร้างองค์กร (ผังองค์กร)
ประสบการณ์ทางธุรกิจและคุณสมบัติของผู้ประกอบการ
กิจกรรมก่อนเริ่มดำเนินการ และค่าใช้จ่าย
ที่ตั้งสำนักงาน และสาขา (ถ้ามี)
อุปกรณ์สำนักงาน และอายุการใช้งาน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
5.4 แผนการเงิน


เงินทุนที่ต้องการ (ต้นทุนโครงการ)
แหล่งเงินทุน (แผนการลงทุนและการกู้เงิน)
ประมาณการจุดคุ้มทุน
ประมาณการงบกำไรขาดทุน
ประมาณการงบดุล
ประมาณการงบกระแสเงินสด
การชำระคืนเงินกู้หรือการจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ลงทุน
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
6. แผนปฏิบัติการ


จัดทำรายละเอียดกิจกรรมที่ต้องทำ
แบ่งตามช่วงเวลา
ระบุงบประมาณ
ระบุวิธีการวัดผล ประเมินผลกิจกรรม
ระบุผู้รับผิดชอบ


จัดทำ Gantt Chart แสดงกิจกรรมและระยะเวลา

7. แผนฉุกเฉิน


เป็นการเตรียมแนวทางการดำเนินงานไว้ล่วงหน้า เพื่อรองรับในกรณีที่สถานการณ์หรือผลลัพธ์จากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ หรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันซึ่งเป็นแง่ลบ
ควรอธิบายลักษณะความเสี่ยงต่าง ๆ และแนวทางการแก้ไข เช่น
วัตถุดิบขาดแคลน
มีคู่แข่งรายใหม่เข้าสู่ตลาดจำนวนมาก
ฯลฯ


วิเคราะห์จากความเสี่ยง (Risk) ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับธุรกิจ

ซึ่งเกิดจากปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่กิจการควบคุมไม่ได้

8. ภาคผนวก


ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำแผนธุรกิจ
การวิจัยการตลาด
แบบสอบถามหรือแบบฟอร์มเก็บข้อมูล
ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกตัวอย่าง
สรุปผลการวิจัย (อย่างย่อ)
รายละเอียดการพยากรณ์การขาย (จำแนกตามสินค้าแต่ละชนิด)
รายละเอียดการคำนวณต้นทุน
เอกสารและข้อมูลประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อบรรยาย


ระบบธุรกิจ
กรอบความคิดในการจัดทำ
แผนธุรกิจ
โครงสร้างและรูปแบบการเขียน
แผนธุรกิจ
สรุปและซักถาม
24/7/53 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 3
เอาอันนี้ไปดูเลยครับ คู่มือการเขียนแผนธุรกิจสำหรับ SME พร้อมคำแนะนำและรูปแบบการเขียนแผนอย่างละเอียด
9/10/53 โพสต์โดย davich
3 จาก 3
ตัวอย่างแผนธุรกิจเพียบเลยครับ ... รวมทั้งร้านขนมก็มี !!!

http://sites.google.com/site/ibusinessplan/
24/1/54 โพสต์โดย mrsavebook
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
รบกวนด้วยนะครับ
ช่วยแนะนำร้านขนมอร่อยในกรุงเทพ
อยากรู้การเขียนแผนธุรกิจ >>คิดไม่ออกทำแบบไหนทำเรื่องไรดี<<
ร้านนี้ใช้ไม่โดยเฉพาะเด็กเสริฟให้ตังไปไ่ม่ทอนแถมขอขนมทานอีก
10 อันดับของอร่อยหากินยากในกรุงเทพมหานคร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู