หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
อารมณ์ทางเพศกับฮอโมนเพศมีความสัมพันกันหรือไม่อย่างไร
อีคิว | มารยาท 31/8/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 4
ฮอร์โมนเพศชาย ได้แก่ แอนโดรเจน และฮอร์โมนเพศหญิงได้แก่ เอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน

*ทางจิตวิทยาแล้ว ฮอร์โมนเพศคือ แหล่งเชื้อเพลิงของชีวิต เป็นแหล่งพลังงานช่วงวัยรุ่นและหนุ่มสาว ซึ่งการมีฮอร์โมนเพศมากส่งผลให้มีความกระตือรือร้นในชีวิต ซึ่งต่างกับชาย-หญิงวัยทองที่ฮอร์โมนเพศลดลง
นักวิทยาศาสตร์แยกสารเคมีในฮอร์โมนทางเพศในหน้าที่ของมัน คือ

1. " lust" หรือราคะ เกิดจากฮอร์โมนเพศคือ เทสโตสเตอโรน และเอสโตเจน ในขั้นนี้เราจะว้าเหว่เอกาใจ อยากมีใครสักคน
2."attraction" หรือ "love" ซึ่งก็คือขั้นตกหลุมรักนั่นเองในสมองหลั่งสารเคมีนอร์เอพิเนฟรีน (norepinephrine) ซึ่งทำให้เหงื่อออกและใจเต้น สารเซโรโตนิน (serotonin) ทำให้รู้สึกสบาย และโดปามีน (dopamine)ซึ่งทำให้รู้สึกเป็นสุข
3."attachment" หรือ ความผูกพัน ซึ่งรับช่วงต่อมาจากความรัก และเป็นตัวที่ทำให้คู่รักยังคงอยู่ร่วมกันต่อไป ฮอร์โมนที่สำคัญ คือ อ็อกซี่โทซิน (oxytocin) ซึ่งไม่เพียงเพิ่มความผูกพันระหว่างคู่รัก แต่ยังสร้างความผูกพันของแม่ลูกขณะคลอด และสร้างน้ำนมด้วย
4. ฮอร์โมนเพศ วาโซเพรสซิน (vasopressin) ส่งผลต่อการหวงแหนคู่ครอง
5.รักนิรันดร์ยังมีฮอร์โมนอีกชนิดเข้ามาเกี่ยวข้อง คือ เอนดอร์ฟิน(endorphins) ซึ่งช่วยระงับความเจ็บปวดและให้ความสุขกายสบายใจ
http://th.answers.yahoo.com/question/index?qid=20071109225021AA6WFOt
31/8/53 โพสต์โดย ว่างแวะ
2 จาก 4
http://th.answers.yahoo.com/question/index?qid=20071109225021AA6WFOt
31/8/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
3 จาก 4
ไม่รู้สิ

รู้แต่ว่า

มีความสัมพันธ์กันเพราะฮอโมนทำให้เกิดอารมณ์

ทางเพศ นั้นคือการมีสิ่งสิ่งใดสิ่งหนึงมากระตุ้นฮอโมน

และทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศ นั้นรูปน่าง ลักษณะ ของ

ผู้หญิงที่คุณคิดว่าเขา เซ็กซี่ ขาว และน่าเจี๊ยะ

อะไรประมาณนี้
5/9/53 โพสต์โดย khaimukda
4 จาก 4
อารมณ์ทางเพศ (Sexualfeelings) เป็นความรู้สึกและปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เนื่องจากเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นร่างกายจะสร้างฮอร์โมนเพศ
(ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในเพศชาย และ ฮอร์โมนเอสโตรเจนในเพศหญิง) จึงเกิดความรู้สึกเกี่ยวข้องกับความต้องการทาง เพศ (Sexual drive) อีกทั้งยังมีการกระตุ้นจากสาเหตุภายนอกร่วม ด้วย เช่น ดูหนังโป๊ อ่านหนังสือโป๊ การจับ หรือ การสัมผัสร่างกาย สิ่งเหล่านี้จะไปกระตุ้นจิตใจทำให้เกิด
ความรู้สึกถึงแรงขับทางเพศ หรือ อาจเรียกความต้องการทางเพศให้สูงขึ้นร่างกายจึงมีพลังงานทางเพศมากขึ้นมี ความตื่นตัวทางเพศเกิดกิจกรรมเกี่ยวข้อง กับพฤติกรรมทางเพศ เช่น เกิดการแข็งตัวของอวัยวะเพศ การมีประจำเดือน เป็นต้น

มื่อร่างกายถูกปลุกเร้าอารมณ์ ความรู้สึก จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลง เช่น หน้าแดง หัวใจเต้นเร็ว กล้ามเนื้อตื่นตัว  รวมทั้งบริเวณอวัยวะเพศ และ
หน้าอกก็จะมีการตื่นตัวด้วย อารมณ์ทางเพศเป็นเรื่องธรรมชาติ มนุษย์มักเห็นว่าเรื่องเพศเป็นธรรมชาติที่สวยงาม หวานหอม สดใส  น่าชื่นชม และ
น่าลิ้มลอง นับว่าเป็นความชาญฉลาด ของธรรมชาติที่จะทำให้มนุษย์ดำรงเผ่าพันธุ์อยู่ได้ไม่สูญหาย หรือ สูญพันธุ์ไปจากโลกนี้ สำหรับวัยรุ่นนั้นอารมณ์ทาง
เพศ หรือ ความรู้สึกทางเพศนี้จะเป็นสิ่งแปลกใหม่ และ น่าสนใจ จึงเป็นเครื่องเร้าที่ทรงพลังที่ทำให้วัยรุ่นบางคนแสดงความสนใจ และ ความพึงพอใจกับ
เพศตรงข้ามด้วยคำพูด กิริยาท่าทาง และ ถ้าทั้งสองคนมีความสนใจตรงกันก็จะคบหากันเป็นคู่รักหรือแฟนกันต่อไป

อารมณ์ทางเพศนี้บางครั้งอาจ เรียกว่า “กามารมณ์” หรือ “ความใคร่” ก็ได้ เพราะ เป็นอารมณ์ที่จะนำไปสู่เพศสัมพันธ์และความใคร่ ให้เข้าใจว่า
อารมณ์เช่นนี้เป็นเพียงระยะเริ่มแรก ของพัฒนาการด้านจิตใจและอารมณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องเพศตามธรรมชาติของวัย รุ่น ในอนาคตข้างหน้าอารมณ์ทางเพศจะ
ยังมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอีก ตามวัย และ เรียนรู้ประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต จึงควรตระหนักว่าอารมณ์ทางเพศที่ เกิดในช่วงวัยรุ่นเป็นเพียง
สัญญาณเริ่มต้นที่เกิดขึ้นชั่วคราว เป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกผู้ทุกนาม หากใครรู้เท่าทันถึง อารมณ์ทางเพศก็จะไม่ตกเป็นทาสของกามารมณ์

อารมณ์ทางเพศ ...ที่เกิดจากสิ่งเร้าภายนอก      

สิ่งเร้าภายนอกเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศ  ดังนี้
  1) การเห็นภาพ เป็นภาพที่ยั่วยุอารมณ์ทางเพศ เช่น  ภาพจากหนังสือ นิตยสาร ภาพจากวีดิโอ วีซีดี ภาพยนตร์ ซึ่งเป็นประเภทสื่อลามก
  2) การได้กลิ่น กลิ่นหอมบางอย่างสามารถกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ทางเพศได้
  3) การอ่าน หรือ ฟัง การได้อ่านหรือฟังเรื่องที่ยั่วยุอารมณ์ทางเพศ อาจทำให้เกิดจินตนาการจนทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศได้
  4) การคิด และ จินตนาการ เมื่อสมองว่างอาจคิดและจินตนาการในเรื่องที่ยั่วยุอารมณ์ทางเพศก็อาจทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศได้
  5) การสัมผัสเพศตรงข้าม การได้ถูกเนื้อต้องตัวเพศตรงข้ามโดยเฉพาะคนที่เรารักหรืออาจมิใช่คนรักก็ได้ถ้าได้เกิดการสัมผัสกันก็มักจะทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศได้
  6) การสัมผัสตนเอง ถ้าได้มีการสัมผัสจุดที่ไวต่อความรู้สึกทางเพศ เช่น บริเวณอวัยวะเพศก็จะทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศได้
  7) การฝัน ในขณะนอนหลับถ้าฝันเกี่ยวกับเรื่องที่ยั่วยุ อารมณ์ทางเพศก็จะทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นได้ ถ้าผู้ชายฝันอาจถึงจุดสุดยอดกลายเป็นฝันเปียกได้
  8) การเห็นสัดส่วนร่างกายของเพศตรงข้าม การแต่งกายที่ไม่รัดกุมเปิดบางส่วนให้เห็นเนื้อหนัง รัดรูปจนเห็นสัดส่วน ชัดเจนหรือแต่งกายแบบที่ยั่วยุกิเลส ก็อาจทำให้ผู้ที่พบเห็นโดยเฉพาะผู้ชายเกิดอารมณ์ทางเพศได้
24/12/53 โพสต์โดย PheromoneTH.com
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ฮอลโมนเพศชาย หาซื้อได้ที่ไหน?
คริส
ทำไม ? เดี๋ยวนี้มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
ถ้ามีเพศสัมพันแล้ว เมนมา นี่ไม่ท้องใช่ป่าวครับ
ผมขอถามเรื่องเพศสัมพัน
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู