หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การอาราธนาศีล
ศาสนา 4/7/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
คำอาราธนาศีล ๕
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (นะโม 3 จบ)

   มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
   ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
   ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

(ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอศีล ๕ ข้อพร้อมทั้งพระรัตนตรัยเพื่อประโยชน์แก่การจะรักษาต่างๆกัน)

   พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
   ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
   สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

   ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
   ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
   ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

   ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
   ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
   ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

   ปาณาติปาตา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
   อทินนาทานา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
   กาเมสุมิจฉาจารา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
   มุสาวาทา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
   สุรา เมระยะ มัชชะ ปะมาทัฏฐานา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

   อิมานิ ปัญจะ สิกขาปทาน สมาธิยามิ
   สีเลนะ สุคติง ยันติ (ศีล นั้นจักเป็นเหตุให้ถึงความสุข)
   สีเลนะ โภคะสัมปะทา (ศีล นั้นจักเป็นเหตุให้ได้มาซึ่ง โภคทรัพย์)
   สีเลนะ นิพพุติง ยันติ (และศีลนั้นยัง จะเป็นเหตุให้ได้ไปถึง นิพพาน คือความดับเย็นจากกิเลส เครื่องเศร้าหมอง ทั้งปวง)
   ตัสสมา สีลัง วิโสธะเย (ศีล จึงเป็นสิ่งที่วิเศษนักที่เธอทั้งหลายพึงยึดถือเป็นหลัก ประจำชีวิต ประจำจิตใจ ปฏิบัติ ให้ได้ ดังนี้ แล)
4/7/56 โพสต์โดย Nuts_Rover
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ขอถามเกี่่่ยวกับปริญาโท การตลาดหน่อยครับ
การขับเคลื่อน ธุรกิจเพื่อการขยายอาชืพ วิธีการเขียนโครงสร้าง
ขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนสถาปัต ด้วยครับ
การจดบัดทึประจำวัน แปลว่าอะไร
ถาม:อุปกรณ์ที่ใช้ในการทอดกฐิน
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู