หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
องค์ประกอบของหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษา
การศึกษาแห่งชาติ | หลักสุตรปี51 26/3/52 โพสต์โดย นายนิติ
คำตอบ
1 จาก 3
เอ่อ ถามให้มันชัดเจนกว่านี้ได้มะคะ นี่มันประโยคบอกเล่า+วลี นะคะ ไม่ใช่ประโยคคำถาม @!@
26/3/52 โพสต์โดย ไม่มีชื่อ
2 จาก 3
ประมาณนี้รึป่าวคะ

หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร      ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
ระดับปริญญาโท
แผน ก แบบ ก2 (เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)
ก. วิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
ข. วิชาบังคับ 26 หน่วยกิต
ค. วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
ง. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
26/3/52 โพสต์โดย YIMWHAN
3 จาก 3
พอดีผมอยากรู้ว่า องค์ประกอบของหลักสูตรการศึกษา และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการศึกษามีอะไรบ้างอะคับ
22/12/52 โพสต์โดย l3lack Love Anne
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
หลักสูตรเรียนตรีควบโทมีที่ไหนบ้าง
เมื่อเรียนไม่จบหลักสูตรควรทำอย่างไร ?
หลักสูตรการศึกษา
ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษากี่ครั้ง
เรื่องอะไรหรอค่ะ ที่อยากทราบ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู