หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เขียนโปรแกรมให้เป็นรูป พีระมิด ด้วยภาษา ซี
อยากรู้วิธีการเขียนโปรแกรมให้ออกมาเป็นรุปแบบนี้โดยใช้ ภาษา C
ABCDEFGGGFEDCBA
  ABCDEFFFEDCBA
    ABCDEEEDCBA
      ABCDDDCBA
        ABCCCBA
          ABBBA
            AAA        
โดยวีธีการ วน (Loop)
คอมพิวเตอร์ | การศึกษา | ข้อมูล | ซอฟท์แวร์ | เขียนโปรแกรม 2/8/55 โพสต์โดย djintelrmx
คำตอบ
1 จาก 1
#include <stdio.h>
int main() {
   char from = 'A', to = 'G';
   char *format = "%c";
   char n, i;
   for (n = to; n >= from; n--) {
       for (i = to - n; i > 0; i--) printf(" ");
       for (i = from; i <= n; i++) printf(format, i);
       printf(format, n);
       for (i = n; i >= from; i--) printf(format, i);
       printf("\n"); }
   return 0; }
3/8/55 โพสต์โดย agg
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
่ช่วยหน่อยนะค่ะ พีระมิดหกเหลี่ยม
พื้นที่ผิวข้างของพีระมิด ช่วยหน่อยๆ
ขอถามเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์หน่อยนะค่ะ(พีระมิดค่ะ)
พีระมิดกีเซห์ในอียิป มีฐานจัตุรัสยาว 227 เมตร สูงเอียง184เมตรพีระมิดนี้มีปริมาตรเท่าไหร่
ช่วยเขียนโปรแกรมมด้วยภาษา C ให้หน่อยนะครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู