หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การคูณและการหารมีสมบัติปิดในระบบจำนวนเต็มหรือไม่
คณิตศาสตร์ | การบ้าน 1/8/55 โพสต์โดย Azmee Okriss
คำตอบ
1 จาก 1
การคุณมีสมบัติปิด แต่การหารไม่มีครับ
1/8/55 โพสต์โดย B.S.Mathematics
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ปราบเซียนคณิตศาสตร์ 7
จำนวนเต็มบวกที่อยู่ระหว่าง 168 เเละ748 มีกี่จำนวนที่หารด้วย6 ไม่ลงตัว
0!+1!+2!+3!+...+n! หาร 30 x 2 จะเหลือเศษเท่าไหร่ ถ้ากำหนดให้ 0! และ 1! เป็นค่าที่ตรงกัน และคำตอบเป็นจำนวนเต็มคู่
อะไรคูณแล้วได้13
ช่วยหน่อยคับ การบ้าน ม.4 ช่วยหน่อยคับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู