หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ทุกช์เกิดเพราะมีเหตุ เมื่อเหตุดับทุกข์ก็ดับ
...
ศาสนา | ธรรมะ | ปรัชญา | พุทธศาสนา 7/4/55 โพสต์โดย whatami.net
คำตอบ
1 จาก 1
มีอัตตาแล้วยึดมั่นถือมั่นทุกอย่างทั้งในตัวและนอกตัวนั่นแหละเป็นตัวที่ทำให้คนเราทำสิ่งต่างๆ ถ้าปล่อยวางบ้างชีวิตก็จะสงบวุ่นวายน้อยลง. บางคนมีศรัทธามากแต่ขาดปัญญาก็ทำให้ถูกพระที่หากินกับศรัทธาหลอก จริงๆมีกัลยาณมิตรจึงสำคัญ. เพราะหากเชื่ออะไรผิดๆก็ปฎิบัติในสิ่งที่ไม่เกิดปย.เหมือนที่วัดหลายวัดกำลังทำ.
9/4/55 โพสต์โดย Butch
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทุกข์ดับที่ไหน
"ตัวเรา ของเรา" สร้างทุกข์
สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ สังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยง แต่เราจะถามว่า...
คุณแก้ความทุกข์ด้วยวิธี อะไร
อริยสัจจ์ 4
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู