หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ใครมีวิธีเขียนแผนการตลาดได้ง่ายหรือเข้าใจง่ายช่วยบอกหน่อยค่ะ
พึ่งเรียนเขียนแผนการตลาดแต่ไม่เข้าใจเรียนได้แค่วันเดียวเองหยุดยาวซะแล้ว
ไม่เข้าใจเลยจะออกสอบด้วยดิค่ะ ลำบากหัวยิ่งไม่ดีอยู่ด้วย
อีคิว | โปรโมทเว็บ 23/12/53 โพสต์โดย ชมพู่ซัง
คำตอบ
1 จาก 8
ไม่ยาก   มี ตัว  =สระแอ(แ) ผอผึ้ง(ผ) นอหนู (น) กอไก่(ก)  สระอา(า)  รอเรือ(ร)  ตอเต๋า(ต)  ลอลิง(ล) สระอา(า) ดอเด็ก(ด) = แผนการตลาด
23/12/53 โพสต์โดย กบในรองเท้า
2 จาก 8
พี่ฟานไม่เคยเรียนครับน้องชมพู่

ขอบคุณที่มาติดตามกันและกันนะครับ

ถ้ามีอะไรให้พี่ฟานรับใช้ก็ไปบอกกันได้เสมอแต่ไมให้ยืมตังค์นะครับ
23/12/53 โพสต์โดย นิติพนธ์
3 จาก 8
น่ารักจัง

กลับบ้านแล้วนะจ๊ะ

จุ๊บุ  จุ๊บุ
23/12/53 โพสต์โดย แรคคูล
4 จาก 8
อะจะทำงานใหญ่เหรอจ้ะน้องพู่
24/12/53 โพสต์โดย pavanmono
5 จาก 8
การวางแผนคืดการคาดการล่วงหน้า เพื่อที่จะรับมือได้ทันท่วงที
1.วางแผนยอดขาย รายวัน,คูณ30เป็นรายเดือน,แล้วคูณ12เป็นรายปี
2.วางแผนกระบวนการขาย เช่น ขายหน้าร้านกี่สาขา หรือขายด้วยพนักงานขายกี่คน
3.วางแผนกำหนดกิจกรรมของการขาย เช่นหน้าที่ของพนังานขายแต่ละคน กำหนดเป้าหมาย และกระบวนการหรือวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมาย
4.วางแผนต้นทุนในการขาย ประจำวัน ,คูณ30เป็นต้นทุนรายเดือน,และคูณ12เป็นต้นทุนรายปี
5.วางแผนต้นทุนการประชาสัมพันธ์การโฆษณา กำหนดเป็นต้นทุนประจำเดือน และประจำปี
6.ทุกกิจกรรมกำหนดกรอบเวลาในการดำเนินงาน เพื่อให้รู้กำหนดการเสร็จลุล่วง
7.ทุกกิจกรรมที่กำหนดต้องอยู่ภายใต้ความเป็นไปได้ และสามารถทำได้จริง เพื่อที่จะทำให้ตัวเลขต่างๆที่คาดการณ์ไว้ไม่ผิดพลาด
8.สุดท้ายเราจะมองเห็นล่วงหน้าว่าโครงการนี้น่าสนใจขนาดไหน จะได้กำไรเท่าไหร่ จะมีต้นทุนเท่าไหร่ และจะต้องใช้คนกี่คน
 ขอให้น้องชมพู่โชคดีในการสอบนะครับ
 เทคนิคการสอบจากประสพการณ์ การบรรยายความยาวๆ เนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุมและสอดคล้องกัน จะได้คะแนนมากกว่าการตอบเพียงสั้นๆ เพราะ ยาวๆ อ่านแล้วเรียบเรียงเป็นแผนได้ แต่สั้นๆจะนำมาเขียนเป็นแผนจริงไม่ได้

ณัฐดนัย อุชชิน
24/12/53 โพสต์โดย ณัฐดนัย
6 จาก 8
พี่อ่ะกำลังเขียนอยู่ อิอิ

แผนการตลาดก็มี 4 P และก็วิเคราะห์ SWOP ไงพี่กำลังเขียนอยู่

พี่จะทำบริษัทใหม่ เขียนเสร็จแล้วจะเอามาบอกอีกทีนะ

คร่าวๆ อ่านได้ตามนี้ไปก๊อปมาอีกที พี่ก็กำลังเขียนอยู่นะ  พี่ทำงานการตลาดนะตอนนี้จะเปิดบริษัทเองอิอิ
การจัดทำแผนธุรกิจ เป็นทั้ง ศาสตร์ ศิลป์ และจริยธรรม กล่าวคือ
ศาสตร์ : องค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้จากประสบการณ์ ทฤษฎี จากการค้นคว้าต่างๆ
ศิลป์ : การออกแบบ ลักษณะเค้าโครงของแผนว่าควรดำเนินลักษณะใด ทำอย่่างไรจะถ่ายทอดให้ผู้อื่นรู้ ตลอดจนการออกแบบสินค้าหรือบริการ
จริยธรรม : การนำเสนอที่ไม่แต่งเติมหรือบิดพลิ้วให้เข้าผลประโยชน์ตัวเอง

ส่วนประกอบของแผนธุรกิจประกอบด้วย 4 ส่วนใหญ่ ได้แก่
1) แผนการตลาด ทำให้ท่านเห็นโอกาศ ช่องทาง ไอเดีย ในการสร้างผลกำไรทางธุรกิจ ช่วยให้การบริหารเงินทุนหมุนเวียนเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ธุรกิจเดินหน้าได้อย่างไม่สะดุด นอกจากนี้ การจัดทำ Marketing Research หรือการสำรวจตลาด มีส่วนช่วยให้ท่านได้วิเคราะห์และตัดสินใจเพื่อการลงทุนสำหรับธุรกิจใหม่ หรือเพื่อปรับปรุงสินค้า และบริการสำหรับธุรกิจเดิม ให้พัฒนาขึ้น
2) แผนการบริหารงานบุคคล ทำให้มองเห็นภาพรวมในการบริหารและจ้างงานได้เหมาะสม
3) แผนการผลิตสินค้าและบริการ ช่วยให้ การดำเนินการต่างๆบรรลุผลตามเป้าหมาย
4) แผนการเงิน เปรียบเสมือนอู่ข้าวอู่น้ำ ทำอย่างไรให้กลไกธุรกิจดำเนินไปได้ด้วยดี

จะเห็นว่า แผนธุรกิจ มีความสำคัญมากเพราะเป็นเครื่องมือเพื่อนำไปใช้ในการขอกู้ยืม หรือลงทุนจากบุคคล หรือสถาบันการเงิน พูดภาษาชาวบ้านคือแบงค์จะดูว่าการที่คุณกู้เงินไปลงทุนนั้น โครงการมีความเป็นไปได้และมีสินทรัพย์ หรือรายได้เพียงพอชำระหนี้ทั้งระบบหรือไม่ หัวใจของการทำธุรกิจทุกประเภทนั้นจำเป็นต้อง มีการศึกษาข้อมูลขั้นพื้นฐานก่อน จากนั้นดูความพร้อม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินลงทุน ความถนัด และสภาพแวดล้อมก่อนตัดสินใจทำ มิเช่นนั้น ผลสุดท้ายธุรกิจอาจไปไม่รอด ต้องขาดทุน เป็นหนี้สินตามมา

การวิเคราะห์ แผนธุรกิจ
เริ่มต้นตั้งแต่โอกาสและกลยุทธ ในการดําเนินธุรกิจว่าเป็นอย่ างไร

รวบรวมข้อมูล ประวัติความเป็นมา ในการจัดตั้ง

วิเคราะห์ สถานการณ์ วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆในการดำเนินธุรกิจ

วัตถุประสงค์ และเป้ าหมายทางธุรกิจ ด้านการตลาด การผลิต ด้านองค์กรและกำลัง เป้าหมายและแผนการเงินในการกำหนดเป้าหมาย

การวางแผนการตลาดและการวิเคราะห์ตลาด

- การดูลักษณะตลาด
- แนวโน้มที่กระทบต่อตลาด
- ช่องทางการตลาด
- ลักษณะลูกค้า
- กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและความต้องการ
- จุดเด่นจุดด้อยในการแข่งขันในตลาด
- กลยุทธ์การตลาด

การจัดการและโครงสร้ างองค์กร (Management and Organization)

การดําเนินกิจการ (Operation) ซึ่งจะกล่าวถึง แผนการผลิตร ะบบสินค้ าคงคลัง อธิบายผังการผลิต ขั้นตอนการผลิต และ สถานที่ผลิต

การวางแผนและการวิเคราะห์ด้านการเงิน

แผนการดําเนินงาน

ความเสี่ยง (Critical Risks)

แผนฉุกเฉินหรือแผนสํารอง

ภาคผนวก อ้ างอิง หรือให้ คํารับรอง

อ้างอิงที่มา
http://www.db4business.com/business_plan.htm
27/12/53 โพสต์โดย Aoom Auj
7 จาก 8
รูปนี้น่ารักมากๆเลยนะอย่าเปลี่ยนนะ ^ ^  น่าตาจิ๋มลิ้มมากเลย ปากนิดจมูกหน่อย อิอิ

อย่างกะตุ๊กตาญี่ปุ่นเลยนะ น่ารักมากๆเลยพี่ชอบอิอิ น่าเอาไปทำพวงกุญแจจังเลยนะ 555
27/12/53 โพสต์โดย Aoom Auj
8 จาก 8
แผนการตลาดที่ดีและใช้ได้จริง จำง่ายๆ ใช้หลักการนี้ครับ KISS

Keep It Simple and Stupid
29/12/53 โพสต์โดย Diamond Master
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทำMLM
แผนการพัฒนา ประเทศระยะปานกลาง
แผนการลงโฆษณาในสื่อของสินค้าใดสินค้าหนึ่ง โดยมีรายละเอียดของแผนและรายการที่เลือกลงโฆษณา
ใกล้ปีใหม่แล้วครับ พี่น้องใครมีแผนการใช้ชีวิตดีๆ ในปีหน้าช่วยกันแนะนำด้วยนะครับ?
แผนการสอนศิลปะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู