หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศได้อย่างไ
สอบปริญญาโท 7/2/53 โพสต์โดย ครูมน
คำตอบ
1 จาก 2
ต้องพัฒนาได้ทุก ๆ หลาย ๆ ด้าน!
เช่น วิชาการ กีฬา นักเรียน

ฯลฯ
7/2/53 โพสต์โดย Fอ-FIRST
2 จาก 2
การบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ เป็นเรื่องที่ฮือฮามากในแวดวงการศึกษา ซึ่งเน้นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพในทุกๆด้านของการบริหารงาน  
ลองดูเว็บต่อไปนี้ น่าจะช่วยได้ บ้านนะ
http://202.143.146.195/km/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=57

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=99248

http://gotoknow.org/blog/schooladministration/184888
7/2/53 โพสต์โดย Wj2007
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
*-*-*-*-*นี่ อะ ไ ร กั น นี่*-*-*-*
************** ก า พ ย์ ฉ บั ง ๑ ๖ : เ ส้ น ท า ง ไ ป สู่ ค ว า ม ต า ย ***************
"ช่ ว ย ตั ว เ อ ง " มี ค ว า ม ห ม า ย ต่ อ คุ ณ แ ค่ ไ ห น ค ะ?!!!?
ถ้าคนนั้นเข้ารักคุณจริงๆเขาจะทำแบบนั้นกับคุณ‏
»► 。 。 ห า ก เ กิ ด ก า ร เข้ า ใ จ ผิ ด 。。 คุ ณ จ ะ ทำ เ ช่ นไ ร ค ะ ? 。 。
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู