หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
polc สำคัญต่อการบริหารจัดการ องค์กรอย่างไร
การศึกษา | ข้อมูล | การจัดการองค์กร | ปัญหาคาใจ | การจัดการ 21/12/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
ทำให้องค์กรอาจบรรลุในวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เป็นวิธีบริหารจัดการอย่างหนึ่ง
21/12/54 โพสต์โดย E22IWS
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
การจัดการยุทธศาสตร์ สำคัญ ต่อองค์กร อย่างไร
CRM มีความสำคัญอย่างไรต่อองค์กร
ผู้บริหารมีกี่ประเภท
การจัดการที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร
ทรัพยากรบุคคลมีความสำคัญต่อโรงงานอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู