หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
infinitive คือ อะไร
อักษรศาสตร์ | การจัดการ 22/2/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 7
รูปกริยาไงครับ
22/2/53 โพสต์โดย อาร์แจ๊ก
2 จาก 7
Infinitives
      Infinitves คือ รูปกริยาที่ไม่ผันตามประธานหรือตาม tense แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
       1.  Infinitive with to
       2.  Infinitive without to
               Infinitive with to คือกริยาที่ไม่ได้ผันตามประธานหรือ Tense แล้วมี to นำหน้า เช่น go, have, be, do, etc กริยาที่ตามด้วย to + infinitive เสมอได้แก่
               agree to                ตกลงที่จะ                love to                รักที่จะ
               arrange to            เตรียมที่จะ               like to                  ชอบที่จะ
               appear to             ดูเหมือน                   plan to                  มีแผนที่จะ
               decide to              ตัดสินใจที่จะ          prefer to               ชอบมากกว่าที่จะ
               dare to                 กล้าที่จะ                   pretend to              แสร้งทำเป็น
               ask to                   ขอร้องที่จะ              promise to             สัญญาที่จะ
               forget to               ลืมที่จะ                    remember to        จำได้ที่จะ
               happen to             บังเอิญ                    refuse to                ปฏิเสธที่จะ
               hope to                 หวังที่จะ                 seem to                   ดูเหมือน
               intend to              ตั้งใจที่จะ                try to                        พยายามที่จะ
               want to                ต้องการจะ
       ตัวอย่าง        They tried to help us.
                               I decided to sell my house.
                               She remembered to mail the letter.
               Infinitives without to คือรูปกริยาที่ไม่ผันตามประธานหรือ Tenses และไม่มี to นำหน้า มีหลักการใช้ดังนี้
               1.  ไว้หลังกริยาช่วยและกริยาพิเศษต่อไปนี้ can, could,may, might,shall, should,will, would
       ตัวอย่าง        Can you speak Thai?
                               You should take the bus number 14.
                               They will have a big concert at the stadium.
               2.  ใช้กับกริยาที่เกี่ยวกับการสัมผัสคือ หู ตา จมูก ผิวหนัง ได้แก่ let,hear, feel,make, notice, see, smell, watch
       ตัวอย่าง        Please let me go.
                              He makes his sister cry.
                               We saw him buy a hamberger.

อ้างอิงจาก http://www.kr.ac.th/ebook2/sangduan/02.html
22/2/53 โพสต์โดย ตรีจัง
3 จาก 7
อ่านแล้วงงจัง
22/2/53 โพสต์โดย ฝึกเล่นหุ้นผ่านเน็ต รับทุนฟรี200บาท คลิ๊กที่นี่
4 จาก 7
Infinitive คือคำกริยาที่บางตำราเรียกว่า Dictionary form
ถ้าเราสังเกตุจะพบว่าคำกริยาจะมีรูปต่าง ๆ ดังนี้
1. Dictionary form--คำกริยาที่ไม่มี  to  นำหน้า เราพบได้ง่าย ๆ ในปทานุกรมทุกเล่ม (อินฟินิทีฟ ไม่มี to)
2. -s form ---คือคำกริยาที่ใช้กับประธานเอกพจน์บุรุษที่ 3 ทั้งหลาย
3. to form ---คือคำกริยาที่ใช้ตามหลังคำกริยาตัวอื่น เช่น  I want to go--(อินฟินิทีฟ มี  to)
4. -ing form --- คำกริยาที่เติม -ing หรือเรียกกันว่า . Progressive verb ต้องใช้คู่กับ กริยา  to be  
ตัวใดตังหนึ่ง เพื่อแสดงให้รู้ว่า--กำลังกระทำการใด ๆ อยู่
 รูป  ing นี้ยังอีกรูปหนึ่งที่เรียกกันว่า  GERUND(Verbal noun)ตัวมันจะทำหน้าที่กึ่งกริยากึ่งคำนาม เช่น
   Lerning is life. Working hard makes every one to success.
5. -ed form - ได้แก่คำกริยาที่เติม ed (อาจจะมีรูปเป็นอื่นขึ้นกับข้อกฏเกณฑ์ทางภาษา)
   ถ้าเป็นตัวมันโดด ๆ  เราใช้แสดง รูปของ  Past Tense ถ้าใช้คู่กับ  to have เราเรียก  Perfect Tense
   เพื่อแสดงถึงเหตุการณืที่จบลงไปใหม่ ๆ อะไรแบบนี้แหละ
  -ed form นี่ถ้าตัวมันอยู่โดดๆ อา0จะรียกมันว่า  Verbal Adjective หรือ  Participle คือทำหน้าที่กึ่งคำกริยา                กึ่งคุณศัพท์  เช่น
    Broken heart = He falls in love and broken heart later.
    fried rice        = That snack shop always serve dilicious fried rice.
------อะไรแบบนี้ละครับ
12/6/53 โพสต์โดย halabi
5 จาก 7
คงต้องเข้ามาแส่อีกแล้วเรา
เห็นแล้วอดไม่ได้จริงๆ
หลังจากเห็นคนที่เข้ามาตอบว่า infinitvie คืออะไร
เชื่อว่าคนที่เข้ามาถามว่า
" infinitive คืออะไร"
ก็คงมี internetใช้อยู่แล้ว
ก่อนมาถามก็คงเปิดมาหลายสิบเว็บแล้ว
อ่านไป อานไปก็งง ไม่เข้าใจซักเว็บ
สุดท้าย ตัดสินใจถาม
แต่คำตอบที่ได้ ก็เหมือนกับที่อ่านไม่เข้าใจจากหลายสิบเว็บที่
ตัวเองอ่านมาก่อนนี้แล้วนั่นแหละ

มีคนตอบว่า
Infinitves คือ รูปกริยาที่ไม่ผันตามประธานหรือตาม tense
แล้วอัด pattern ลงไป จะด้วยลอกมาก็ดี เขียนเองก็ดี
แล้วคนอ่านคนนึงตอบว่า
อ่านแล้วงงจัง

มันก็น่างงอยู่หรอก
ก็อ่านมาหลายเว็บ มันก็คล้ายๆกันหมด
ปัญหามันอยู่ที่คนถาม
และปัญหามันก็อยู่ที่คนตอบเช่นกัน
คำถามที่น่าคิดคือ
คนถามไม่เข้าใจ infinitive
แล้วคนถามไม่เข้าใจอะไรที่เกี่ยวกับ verb ในภาษาอังกฤษด้วยหรือเปล่า
ถ้าเค้าไม่เข้าใจกระทั่ง verb
จะไปมีทางเข้าใจ infinitive ได้ยังไง
การเข้าใจ infinitive มันต้องมีฐานความรู้บางอย่างมาก่อน
คำอธิบาย infinitive ในทุกเว็บไม่ผิดหรอก
เพราะมันก็เป็นอย่างคำอธิบายนั่นแหละ
แต่คนถามไม่เข้าใจเพราะยังไม่เข้าใจเรื่อง verb ดีพอ
เหมือนไปถามเลข ม.3
โดยที่ตัวเองรู้แค่เลข ป.3
คำตอบมันก็เลย ไม่โดน ไม่โดน และก็ไม่โดน
คนเข้าใจ อ่านเว็บไหนก็เข้าใจหมด
แต่คนที่ไม่เข้าใจเพราะฐานความรู้เรื่อง  verb ไม่พอ
อ่านเว็บไหนก็ไม่มีทางเข้าใจ

ดังนั้นคำตอบที่มีทั้งหลายจาก เว็บมันจึงไม่ใช่
อย่างที่เคยบอก detail ไม่ใช่ปัญหา
ปัญหาคือ concept
อยากรู้จริงๆ mail มา
czonnie@gmail.com
24/9/56 โพสต์โดย zonnie
6 จาก 7
infinitive ---มีหน้าตาเป็น verb
แต่ function ไม่ใช่
ถ้าหน้าตาเป็น verb หน้าที่เป็น verb ถึงจะเรียกกิริยาแท้
สิ่งที่เป็น verb แท้ ต้องมี subject อยู่ข้างหน้ามัน
Linda  ate mangoes.
ate เป็น verb แท้
เพราะมี Linda เป็น subject
แต่ infinitive จะตามหลัง subject แบบอยู่ต่อจาก subjectเลย ไม่ได้
ตัวที่จะต่อจาก subject ได้ ต้อง v. แท้เท่านั้น
มันจึงไม่เคยทำหน้าที่เป็นกริยาจริงๆซักที
ง่ายๆคือ  กริยาแท้จริง ต้องมีผู้กระทำ นั่นก็คือ Subject หรือ ประธาน
และ ตัวsubject เอง ต้องอยู่ติดกับตัวกริยาแท้

ดูต.ย.นี่
Subject + vแท้+ Object.

I want you.
เห็นมั้ย  I ---subject
want--- v.แท้ --เป็นกริยาจริงๆ  want ตามหลัง I
ัyou----object--กรรม----you ตามหลัง want
คำที่ตามหลัง v.แท้ ต้องเป็นกรรมเสมอ
ลองดูนี่

I want to sleep.
I ---subject
want--- v.แท้ --เป็นกริยาจริงๆ   เพราะwant ตามหลัง I
to sleep ---object--กรรม  เพราะตามหลัง want
คำที่ตามหลังกริยาแท้จะเป็น กรรมเสมอ
to sleep  หน้าตาเป็นกริยา
หน้าที่ไม่ใช่กริยา แต่กลายเป็นกรรมไปโดยปริยาย
เพราะดันไปตามหลัง want
มันจึงถูกเรียกว่า v.ไม่แท้ เพราะไปทำหน้าที่อื่น (เป็นกรรม)
ที่ไม่ใช่หน้าที่ตัวเอง ( จริงๆตัวเองควรต้องทำหน้าที่กริยาสินะ)
คำว่าไม่แท้คือ ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นกริยาจริงๆ เป็น v. ไม่แท้จริง
ก็เหมือนมือถือจีน หน้าได้ function ไม่ได้นั่นเอง
อยากลงลึกกว่านี้
czonnie@gmail.com

zonnie
8/3/57 โพสต์โดย zonnie
7 จาก 7
ใครไม่รู้เขียนว่า (เอามาจากพวกที่ตอบในนี้นั่นแหละ)
Infinitves คือ รูปกริยาที่ไม่ผันตามประธานหรือตาม tense.........

แล้วใครอีกคนมาบอกว่า
อ่านแล้วงงจัง
มันจะไม่งงได้ไง
คนตอบเล่นลอก web ชาวบ้านเค้ามา
แถมจับยัดโน่นยัดนี่ เหมือนกับบอกว่า รับรู้ไว้ซะนะ
มันต้องเป็นอย่างนี้ๆ เหตุผลไม่ต้อง ท่องลูกเดียว

บอกเลยว่าเรียน grammar อังกฤษมันเหมือนเรียน วิชาเคมี
เช่นว่ามีสารตัวไหนอยู่ติดกับตัวไหน จะทำให้เกิดปฏิกริยาเคมีอย่างไร
เช่น
มีสาร A อยู่ใกล้สาร B จะส่งผลต่อสาร B อย่างไร

เอาการเขียนประโยคมาเทียบ
Subject+ vแท้+ object
เปรียบเป็น
สาร A+สาร B +สารC
สารA- subject
สารB- vแท้
สารC- object
จะเปรียบไปแล้ว infinitive  ต้องเป็นสาร C
เหตุที่สาร C ไม่ผันตามสาร A เพราะมันไม่ได้อยู่ติดกับสาร A
สาร A ส่งผลกับสาร B เพราะสารBอยู่ติดกับมัน

David wanted to be a doctor.
David ----subject  
wanted--- vแท้
to be --- object
wanted เป็นความอยากของ david ในการที่อยากเป็นหมอ
แต่ดูดีๆ  wanted สื่อถึงอยากในอดีตvช่อง2
มาตอนนี้ David อยากเป็นทนาย
ดูจาก wants --vช่อง 1--- ปัจจุบัน
David wants to be a lawyer.

นั่นคือ DAvid เป็นตัวการที่ทำให้ want เปลี่ยนรูป
ว่าอยากตอนไหน อดีตก็ ed ปัจจุบัน ก็ใส่ s

หรืออย่าง
I want to be an engineer.
want--=ช่อง1  แต่ไม่ใส่ s เพราะ subject คือ I
สรุปว่า
wanted
wants
และ want
จะเขียนยังไง
อยู่ที่ Subject เป็นใคร และอยากตอนไหน
อดีตหรือปัจจุบัน ( tense อะไรนั่นเอง)
แต่ to be ไม่สน subject ไม่สนเรื่อง tense
ใครก็ได้ จะอยากเมื่อไหร่ก็ตามแต่  
มันจะขอมีหน้าตาเป็น to be ไปอย่างนี้
ก็เพราะมันไม่ได้ทำหน้าที่ verb แท้
หน้าที่ของ vแท้ ต้องแครฺ์เจ้านาย ก็คือ Subject
เพราะsubject กำหนด verb แท้เสมอ
แต่to be ไม่แคร์ใคร ตัวเองไม่ใช่ verb แท้
จะว่าไป to be คือ กรรม เพราะตามหลัง want ที่เป็น verb แท้
และนี่คือที่มาของคำอธิบายว่า
Infinitves คือ รูปกริยาที่ไม่ผันตามประธานหรือตาม tense.........
ลงลึก
czonnie@gmail.com
8/3/57 โพสต์โดย zonnie
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
vegetable cellulose คืออะไร
explore learning มันคืออะไรหรอครับ
ถ้าประธานเป็น prural ตามด้วย verb คือ consist of ต้องเติม s ที่ consist มั้ยครับ
piggy-back คืออะไรคะ?
alternative care คืออะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู