หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ตามทฤษฎีของมาสโลว์สอดคล้องหรือขัดแย้งกับหลักความพอเพียงอย่างไร
29/5/52 โพสต์โดย ธนัชชา
คำตอบ
1 จาก 2
ข้าพเจ้าเข้าใจว่า  .......... เข้าใจเองนะคะ   อาจจะไม่ถูกต้องก็ได้  
หลักความพอเพียง      เป็นข้อเตือนใจไม่ให้เรากระทำตนตาม ความต้องการของตัวเองจนเกิดความทุกข์และความไม่สงบในจิตใจมากเกินไป  จึงให้ใช้หลักความพอเพียงคือรู้จักพอคะ
แต่ทฤษฎีของมาสโลว์  ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์มันมีมากเหลือเกิน
29/5/52 โพสต์โดย คุณครูยาย
2 จาก 2
หากมองดูอย่างเเท้จริงแล้วนั้น ไม่มีสิ่งใดที่ขัดต่อหลักการความพอเียง มาสโลว์บอกว่า การประจักษ์ในตน   คำว่าการประจักษ์ในตน คือการเข้าใจตนเอง การเข้าใจตนเอง หมายความว่า การที่เรารู้ถึงความเป็นไปได้ของตนเอง การรุ้จักความพอประมาณ ของคนเอง มีเหตุมีผลในการคิด

ดังนั้น ก้เข้ากับหลักการความพอเพียงไม่มีความขัดแย้งกันแต่ประการใด ครับ
1/6/52 โพสต์โดย BABORCLUB
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทฤษฎีความต้องการ เกี่ยวกับจิตวิทยา
การขัดแย้งทางสังคมมีการปรับตัวอย่างไร
ประชาธิปไตยสอดคล้องกับทฤษฎีสัญญาประชาคมอย่างไร
ทฤษฎีทางสังคมวิทยาเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรม
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู