หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ระบบบัญชีคืออะไร
การเงินและธนาคาร | ธุรกิจ 31/1/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 1
ระบบการจัดเก็บข้อมูลทางการเงินอันประกอบด้วยแบบฟอร์ม หรือเอกสารต่าง ๆ บันทึกทางการบัญชี รายงาน ตลอดจนวิธีการและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้นำมาใช้ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน และการเงินให้แก่ฝ่ายจัดการ  และเพื่อเสนอข้อมูลแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการนั้น เช่น ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ และส่วนราชการ
22/3/51 โพสต์โดย violence
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
หนี้ตั้งนอกบัญชีคืออะไร
ติดเครดิตบูโร ค้างผ่อนบ้าน บัญชีจะปกติเมื่อไร
ขอคืนเครดิตอย่างไรให้ถูกต้องครับ
รับ5000ต้องมีบัญชีออมสินไปด้วย
สอบถามถ้ามีบัญชีเงินฝากสามารถลงทุนได้หรือเปล่า
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู