หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
กสิกรรม หมายถึงอะไร
กสิกรรม หมายถึงอะไร
ปัญหาคาใจ | แชท 3/7/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 4
กสิกรรม หมายถึง การเพาะปลูกพืช เช่น การทำนา การทำสวน การทำไร่ เป็นต้น
8/7/54 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 4
กสิกรรม ก็หมายถึงการทำนาครับ
10/7/54 โพสต์โดย นอร์ตัน
3 จาก 4
กสิกรรม ก็หมายถึงการทำนาครับ
เช่นเดียวกับคำว่า กสิกร  ก็แปลว่าชาวนา
10/7/54 โพสต์โดย นอร์ตัน
4 จาก 4
กระสิกรรหมา

กสิกรรหมายถึงอะไร
18/2/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ชื่อนี้ เพราะจังคะ ปลายกิ่ง เหตุที่ตั้งชื่อนี้ มีความหมายอย่างไรคะ ?
กระจายพันธุ์หมายถึงอะไร
เนื้อเยื้อเกี่ยวพัน หมายถึง
ความเชื่อและศาสนาใน "กระแสใหม่" หมายถึงอะไร
ทรงเครื่องใหญ่ หมายถึงอะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู