หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
หลักสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยคือ
สังคมศาสตร์ | การศึกษา | ประวัติศาสตร์ 15/1/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
ยึดหลักเสียงส่วนมาก
เป็นการปกครองที่ใช้กฎหมาย
ไม่ทำลายเสียงส่วนน้อย
มีความเสมอภาค
เสรีภาพ
15/1/56 โพสต์โดย Chickapoo
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ข้อดีของระบอบประชาธิปไตย
ประชาธิปไตยดีหรือไม่แท้จริงแล้วคือความเท่าเทียมกันหรือปล่าว
ประชาธิปไตยคืออะไร (ถามซ้ำ เพื่อความรู้ใหม่ๆ)
ประเทศใดบ้างที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
มติมหาชนมีความสัมพันธ์กับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู