หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประวัติ ทฤษฎีการเรียนการสอนของfroebel
รัฐศาสตร์ | วิทยานิพนธ์ 15/2/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
เฟรอเบล (Frederic Froebel : 1782 – 1852) ผู้มองเห็นความสำคัญของเด็กเล็ก และเป็นผู้ริเริ่มระบบโรงเรียนอนุบาลศึกษา กล่าวว่า สิทธิของเด็กเล็ก คือ ความเป็นอิสระในการแสดงออกตามธรรมชาติ ครูเป็นเพียงผู้ชี้แนะไม่ใช่ผู้ออกคำสั่ง  เฟรอเบลเป็นคนแรกที่กล่าวว่าการเล่นและเกมส์ต่าง ๆ เป็นเสมือนการเรียนจากประสบการณ์  หลักการของเฟรอเบล เด็กจะได้รู้จักความจริง            ความยุติธรรม ความรับผิดชอบและความรู้จักคิดทำอะไรได้ด้วยตนเองจนเกิดความชำนาญ มิใช่ทำทุกอย่างตามที่ครูบอก ทำให้เด็กสามารถค้นหาเอกัตภาพของตนเองได้  ซึ่งกระบวนการทางความคิดและทางการปฏิบัติดังกล่าวนี้ได้พัฒนาเรื่อยมาถึง วุนท์ (Wilhem Wundt : 1832 – 1920) ซึ่งเป็นผู้เริ่มศึกษาลักษณะจิตใจในแต่ละระยะของการเจริญเติบโตของเด็ก
15/2/54 โพสต์โดย ครูแก่
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทฤษฎีการเรียนรู้เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนอย่างไร
วิศวะ vs วิทยา
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมเมือง
การวิจัยในชั้นเรียนช่วยพัฒนาการเรียนการสอนของครูอย่างไร
แนวคิดเกี่ยวกับ ครูปฐมวัย
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู