หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
คำว่าปัจเจกชนมีความหมายว่าอย่างไร
16/5/51 โพสต์โดย nonglisa
คำตอบ
1 จาก 3
The individual หรือคำว่า "ปัจเจกชน" มีความหมายขยายความในแบบที่แปล ไทย เป็น ไทย ว่า เฉพาะบุคคล คน ๆ เดียว บุคลิก เอกชน เฉพาะราย แต่ละคน แต่ละตัว แต่ละอัน เรียงตัว ตัวต่อตัว ต่าง โดยลำพัง ฯ ลอ ฯ
16/5/51 โพสต์โดย Khun Awe
2 จาก 3
ปัจเจกชน หมายถึง ความเสมอภาคต่อโอกาสค่ะ     ทุกๆปัจเจกชนควรจะมีความเท่าเทียมกันต่อหน้ากฎหมาย
10/12/52 โพสต์โดย ปอปลา
3 จาก 3
แปลว่า ตัวใครตัวมัน :b
9/7/53 โพสต์โดย Darkcoder
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ปัจเจกพระพุทธเจ้าหมายความว่าอย่างไรครับ
พระปัจเจกพุทธเจ้า มีวิชชา8จรณะ15และสัพพัญญุตญาณเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่า
ถ้าคุณเจอขอทาน ?
กัลยาณชน~ปุถุชน
ธรรมะกับความรัก : ความหมายของคำว่า LOVE
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู